0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Minimālo VSAOI nomaksa par 2023. gada 4. ceturksni

Minimālās iemaksas aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Aprēķins tiek veikts par katru kalendāra gada ceturksni. To VSAA veic 3 mēnešus pēc ceturkšņa beigām, aprēķinot minimālās iemaksas, kas darba devējam un pašnodarbinātajam ir jāpiemaksā līdz minimālajam iemaksu objektam un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo to Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Vienas darba dienas laikā darba devējs un pašnodarbinātais saņem informāciju par aprēķinātajām minimālajām iemaksām VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Darba devējam no saviem līdzekļiem ir jāsamaksā līdz 2024. gada 23. martam par 2023. gada 3. ceturksni minimālās valsts sociālās  apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), ko VSAA aprēķinājusi par darbiniekiem par 2023. gada 3. ceturksni. Tā kā 23. marts iekrīt brīvdienā, tad samaksas termiņš pagarinās līdz tuvākajai darbadienai.

Par 2023. gada 4. ceturksni VSAA informē VID minimālo iemaksu sakarā līdz 2024. gada 20. martam, taču darba devējam iemaksas būs jāveic līdz 2024. gada 23. jūnijam.

Pašnodarbinātajai personai nav jāveic iemaksas par ceturkšņiem, jo tās būs veicamas par visu 2023. gadu līdz 2024. gada 23. jūnijam. VSAA tās aprēķinās līdz 20. martam par 4. ceturksni un pārrēķinās iemaksas par gadu. Taču, ja vēlas, iemaksas var veikt brīvprātīgi avansā.

Lasiet arī: Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 • 00

  dienas

 • 00

  stundas

 • 00

  minūtes

 • 00

  Sekundes

Datums

Jūn 25 2024

Laiks

All Day