0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām (IIN nav ieturēts izmaksas brīdī) summām iesniegšana

Paziņojums par izmaksātajiem ienākumiem, kuri nav atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli, bet no kuriem saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 17. pantu nodoklis izmaksas vietā nav jāietur, iesniedz līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārim 1. vai 2. pielikumu par taksācijas gadā fiziskajai personai izmaksātajām ar nodokli apliekamajām ienākuma summām, kas nav saistītas ar tās darba attiecībām.

No 2022. gada 1. janvāra ir spēkā Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumi Nr. 610 “Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju” , bet spēku zaudējuši Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumus Nr. 677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem“.

Jaunos noteikumus piemēro paziņojumiem, kas sniedzami, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, par pilnu 2021. gadu un par turpmākajiem taksācijas periodiem.

Turpmāk paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām summām veidlapa nebūs apstiprināta ar ārēju normatīvo aktu, bet gan būs pieejama tikai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Tāpat jāņem vērā, ka, sākot ar 2021. gada 1. novembri, paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām, kuru VID sniedz uzņēmumi, organizācijas, iestādes, biedrības un reģistrētie saimnieciskās darbības veicēji, kas izmaksā ienākumus iedzīvotājiem, izmantojamie ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi ir pieejami VID) tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi > Iedzīvotāju ienākuma nodoklis > Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi.

Apliekams ienākums (IIN neietur izmaksas brīdī) un neapliekams ienākums, ienākuma veida kodi “20”, “30” un “40”.

Piemēram, SIA izmaksā bēru pabalstu darbinieka nāves gadījumā tā radiniekam, kurš nav SIA darba ņēmējs, 400 eiro apmērā. Izmaksāto apliekamo ienākuma daļu 150 eiro apmērā deklarē ar ienākuma veida kodu 2021 vai gadījumā, ja ienākuma izmaksātājs vēlas ieturēt IIN izmaksas brīdī, – ar ienākuma veida kodu 1020, savukārt neapliekamo ienākuma daļu 250 eiro deklarē ar ienākuma veida kodu 3022. Par izmaksāto bēru pabalstu ir jāiesniedz VID paziņojums par iepriekšējo gadu līdz nākamā gada 1. februārim.

The event is finished.

Datums

Feb 01 2024
Expired!

Laiks

All Day