0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Paziņojums par MUN maksātāja statusu

Mikrouzņēmums, kas vēlas iegūt mukrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātāja statusu, līdz pirmstaksācijas gada 15. decembrim iesniedz VID pieteikumu, kurā apstiprina nodokļa maksātāja atbilstību Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 2. pantā noteiktajiem kritērijiem, kā arī šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz nākamo taksācijas periodu.

VID pieteikumā apliecina, ka:
nodokļa maksātājs atbilst Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajiem kritērijiem;
prognozējamais apgrozījums attiecībā uz nākamo gadu nepārsniegs pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas slieksni (40 000 eiro) un mikrouzņēmums neplāno kļūt par reģistrētu PVN maksātāju līdz PVN reģistrācijas sliekšņa sasniegšanai.

MUN maksātājam 2021. gadā ir tiesības mainīt MUN maksātāja statusu un kļūt attiecīgi par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāju vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāju ar nākamā ceturkšņa 1. datumu, līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša 15. datumam iesniedzot  pieteikumu VID.

Juridiskā persona iesniegumu var iesniegt VID EDS: Dokumenti No veidlapas Mikrouzņēmumu nodokļa dokumenti Iesniegums mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai vai pārtraukšanai.

Fiziskā persona saimnieciskās darbības veicēja par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa maiņu paziņo EDS, aizpildot veidlapu: Dokumenti No veidlapas Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas Nodokļu maksātāja (fiziskas personas) reģistrācija Saimnieciskās darbības veicējs Mainīt reģistrācijas datus sadaļa Nodokļu maksātāja statuss.


Ja mikrouzņēmums arī nākamajā gadā turpina maksāt MUN, nodokļu maksātājs par to neiesniedz pieteikumu VID.

Nodokļu maksātājs zaudē MUN maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu (gadu), ja:
mikrouzņēmums kļūst vai tam jākļūst par reģistrētu PVN maksātāju;

MUN maksātājam visu gadu nav apgrozījuma (šo nosacījumu nepiemēro, ja MUN maksātājs ir reģistrēts pēc gada pirmā ceturkšņa);

mikrouzņēmums ir reģistrēts kā MUN maksātājs, sākot ar pirmstaksācijas perioda otro ceturksni, un tam nav apgrozījuma pirmstaksācijas periodā un taksācijas periodā.

MUN maksātājs, kurš pārtraucis saimniecisko darbību un MUN maksāšanu, nevar atkārtoti izvēlēties maksāt MUN tajā pašā gadā un nākamajā gadā.

The event is finished.

Datums

Dec 15 2021
Expired!

Laiks

All Day

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: