FKTK sniegusi atbildes saistībā ar PNB Bankas noguldījumu nepieejamību

186
(0)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ārkārtas sēdē 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu AS “PNB Banka” un lēmusi par noguldījumu nepieejamību. Šāds solis sperts pēc tam, kad Eiropas Centrālā banka (ECB) kā PNB Banka tiešais uzraugs  lēmusi atzīt PNB Banku par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās. Savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde (SRB) ir pieņēmusi lēmumu neveikt AS “PNB Banka” noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. Ņemot vērā minēto un rūpējoties par bankas klientu noguldījumu aizsardzību.

FKTK lēmums paredz, ka 15.08.2019. plkst. 21.00 bankai pilnībā jāpārtrauc finanšu pakalpojumu sniegšana, ieskaitot klientu maksājumu izpildi. Šāds lēmums pieņemts, lai nepieļautu bankas līdzekļu aizplūšanu.

Tas nozīmē, ka  AS “PNB Banka” karšu, internetbankas maksājumu un bankomātu darbība ir apturēta.

FKTK darīs visu iespējamo, lai izveidotu ērtāko un efektīvāko risinājumu, un pēc iespējas ātrāk klientiem sāktu garantētās atlīdzības izmaksu – līdz 100 000 eiro. Garantēto atlīdzību izmaksa jāuzsāk ne vēlāk kā 8. darba dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanas – ne vēlāk kā 2019. gada 27. augustam. Garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro apmērā tiek izmaksāta gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu līdzekļiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai, uz atlikumiem norēķinu kontos vai algas kontos un uz līdzekļiem krājkontos. FKTK lūdzbankas klientus sekot līdzi informācijai, kura tiks publiskota arī FKTK mājaslapā www.fktk.lv.

FKTK sagatavojusi atbildes uz klientu jautājumiem

Ko darīt pensiju un pabalstu saņēmējiem, kuri šos pabalstus saņem AS “PNB Banka” un kuriem nav cita konta?

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) klientiem nepieciešams atvērt kontu citā bankā un sazināties ar VSAA. Pašlaik norit sarunas ar VSAA, lai klientiem piedāvātu iespēju nākamo pensiju vai pabalstu izmaksu saņemt garantēto atlīdzību izmaksu kontā. Par to FKTK un VSAA informēs tuvākajā laikā.

Ko darīt pensiju un pabalstu saņēmējiem, kuri šos pabalstus saņem AS “PNB Banka” un kuriem ir konts citā bankā?

Klientiem nepieciešams paziņot VSAA par citas bankas kontu, uz kuru turpmāk pārskaitīt pensiju vai pabalstu.

Kā rīkoties kredītņēmējiem?

Bankas darbības apturēšana neietekmē klienta pienākumu pildīt savas saistības. Kamēr kredītlīgums tiek pildīts, tikmēr nevienam nav tiesību neko mainīt tā nosacījumos vai piedzīt no klienta kredītu pirms noteiktā termiņa. Klientam nav jāsatraucas, kamēr viņš laikā pilda savas saistības.

Kā turpmāk klienti varēs piekļūt saviem naudas līdzekļiem?

Klientiem, kuriem bankā noguldīts līdz 100 000 eiro jebkurā valūtā valsts garantē noguldījuma atmaksu pilnā apmērā. Izmaksu veiks cita banka no Noguldījumu garantiju fonda līdzekļiem. Detalizētu informāciju par garantētās atlīdzības izmaksas kārtību, vietu un laiku FKTK sniegs tuvākajā laikā.

Ko šis lēmums nozīmē klientiem, kuriem bankā noguldīti vairāk nekā 100 000 eiro?

Šie klienti saņems garantēto maksimālo summu – 100 000 eiro. Tie klienti, kam noguldījumu summa pārsniedz valsts noteiktās garantētās atlīdzības griestus – 100 000 eiro, varēs pieteikt kreditora prasību par atlikušo summu bankas likvidācijas vai maksātnespējas procesa ietvaros.

Kad tiks uzsākta garantēto atlīdzību izmaksa?

Informāciju par garantētās atlīdzības izmaksas kārtību, vietu un laiku FKTK publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, savā mājaslapā www.fktk.lv un citos plašsaziņas līdzekļos. Saskaņā ar likumu, garantēto atlīdzību izmaksa ir jāuzsāk 8 darbdienu laikā no noguldījumu nepieejamības dienas.

Vai pēc AS “PNB Banka” darbības apturēšanas šīs bankas maksājumu kartes vairs nebūs derīgas?

Pēc bankas darbības apturēšanas AS “PNB Banka” izsniegtās maksājumu kartes nedarbosies.

Ko iesākt cilvēkiem ārvalstīs, kuriem norēķinu kartes ir vienīgais veids, kā norēķināties, piemēram, par viesnīcas pakalpojumiem?

Diemžēl vienīgā iespēja pēc bankas darbības apturēšanas saņemt naudu ārzemēs ir lūgt palīdzību draugiem/radiem/paziņām un izmantot naudas pārvedumu pakalpojumus.

Vai klientiem būs iespēja izmantot AS “PNB Banka” internetbanku?

Nē, pēc bankas darbības apturēšanas, AS “PNB Banka” internetbankas darbība arī tiek apturēta.

Kas notiks ar maniem pensiju plāna līdzekļiem?

Pensiju plānu līdzekļus pārvalda Bankas meitasuzņēmums – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “PNB Asset Management”, kas ir atsevišķa juridiska persona un pensiju plānu līdzekļu turētājbanka ir nevis AS “PNB Banka”, bet AS “Swedbank”, kurā šie līdzekļi tiek turēti šķirti no citiem līdzekļiem. AS “PNB Banka” darbības apturēšana nekādā veidā neietekmē pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšanas un turēšanas procesu. AS “Swedbank” turpina veikt turētājbankas funkcijas un līdzekļu pārvaldītājs turpina līdzekļu pārvaldīšanu. Ja kādu iemeslu dēļ pārvaldītājs vairs nevarēs veikt pārvaldīšanu, tad pārvaldīšanu nodod citam līdzekļu pārvaldītājam vai to uz laiku pārņem turētājbanka (šajā gadījumā AS “Swedbank”).

Kur klienti var vērsties ar jautājumiem?

Aktuālo kontakttālruņu saraksts ir publicēts FKTK mājaslapā www.fktk.lv.

Novērtējiet šo rakstu
(0)