AKTUĀLI: GADA PĀRSKATS

Gada pārskata struktūra, apjoms un saturs, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtība noteikta: Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Gada pārskatu veidlapas pieejamas arī portāla sadaļā NODERĪGI RĪKI pie “Veidlapas” apakšsadaļā “Gada pārskata veidlapas un iesniegumi” ŠEIT.

Zemāk ritinot lapā var skatīt arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavotos metodiskos materiālus un uzziņas, kā arī video par pārskata iesniegšanas termiņiem.

Jāņem vērā, ka spēkā stājies Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums, kura 23. pantā noteikti pārskata iesniegšanas termiņi (ar to spēku zaudējis publikācijās minētais likums Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību.

Par aktuālāko 2019. gada pārskata iesniegšanas kārtībā var uzzināt arī BILANCES AKADĒMIJAS semināra VIDEO ierakstā ŠEIT.

Portālā publicētie raksti par gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas tematiku

Klikšķiniet uz raksta virsrakstu, lai lasītu. Lielākā daļa rakstu pieejami portāla abonentiem.

VID seminārs “Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām: Par gada pārskatu par 2019. gadu iesniegšanas termiņa pagarināšanu”

VID sagatavojis metodiskos materiālus un uzziņas:

Metodiskais materiāls “Gada pārskatu iesniegšanas termiņi saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu par koronavīrusa (COVID-19) izraisīto uzliesmojumu”
Par gada pārskatu par 2019.gadu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Par dažādu izmaiņu un iepriekšējo periodu kļūdu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē
Par bilances posteņiem biedrībām, kas veic dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības
Gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšana sabiedrībām, kuru pārskata gads nesakrīt ar kalendāra gadu
Saīsinātajā finanšu pārskata pielikumā norādāmā informācija mikrosabiedrībām
Par individuālo komersantu gada pārskatiem
Par mikrouzņēmumu gada pārskata periodu