ALGAS UN IZMAKSAS FIZISKĀM PERSONĀM

VID kopsavilkums par atbalsta pasākumiem darba devējiem

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 26. martā ir pieņemti un 28. martā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās...

Vai šogad mainīsies vidējās izpeļņas aprēķins?

Kārtējo reizi precizējot Darba likuma (DL) normas, tiek pievērsta uzmanība vidējās izpeļņas noteikšanai. Kā zināms, DL šai tēmai ir veltīts 75. pants. Diemžēl arī...

Kad rodas pienākums maksāt atlīdzību valdes locekļiem?

Saistībā ar viena dalībnieka sabiedrībām un holdinga sabiedrībām it bieži tiek uzdots jautājums, vai ir pienākumu maksāt atlīdzību valdes loceklim. Tādēļ varētu teikt, ka...

Veltījums algas grāmatvežiem – rīcībai 2020. gadā

Pēc vairākām svētku dienām jaunais gads ir klāt! Kārtējo reizi algas grāmatvežiem vieni skaitļi jānomaina uz citiem, daļa informācijas jāaizmirst, cita – jāaktualizē. Jāatceras dažādu speciālistu...

Vidējā izpeļņā nav iekļaujami darba devēja maksājumi darbiniekam uz svētkiem

Darba devējs ikdienā saskaras ar vairākiem maksājumiem darbiniekam, kur ir nepieciešams aprēķināt vidējo izpeļņu, piemēram, maksājums par darbinieka ikgadējo atvaļinājumu, mācību atvaļinājumu, maksājums saistībā...

Svarīgi: izmaiņas komandējumu izdevumos!

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2019. gada 19. novembrī ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem...

Kā aprēķināt slimības lapas naudu, ja noteikta summētā darba laika uzskaite?

Jautājums: Kā aprēķināt slimības lapas naudu un algu augustā, ja darbiniekam noteikts nepilns darba laiks (50 stundas mēnesī atvēlētas konkrēta darba apjoma izpildei), t.i., kuras...

Latvijas nerezidents un rezidents. A1 sertifikāts grāmatveža acīm

Arvien biežāk tiek uzdoti jautājumi par nerezidenta nodarbināšanu Latvijā. Pirms sāk darba attiecības, ir jānoskaidro, vai nerezidentam ir vai nav izsniegts A1 sertifikāts, jo...

Autoratlīdzībai piemērojamie nodokļi

Nodokļu piemērošana fiziskās personas ienākuma veidam «autor­atlīdzība» nav sarežģīta, tomēr tai piemīt dažas īpatnības. Pati būtiskākā īpatnība saistīta ar jēdzienu «autora attaisnotie izdevumi», ar kuriem...

Ziņojuma par VSAOI un IIN aizpildīšana, ja darbinieks izmanto atvaļinājumu

JAUTĀJUMS: Izlasot VID informatīvo materiālu1 par «ziņojuma» aizpildīšanu dažādās situācijās, man nav līdz galam skaidrs pēdējais piemērs, jo tajā trūkst skaidrojuma par ziņojumā norādāmo...

Kā uzņēmuma līguma atlīdzība ietekmē darbnespējas apmaksu?

Jautājums: Darbinieks uz darba līguma pamata pieņemts darbā no 02.01.2019. Vienlaikus ar šo personu no 02.01.2019. līdz 31.01.2019. ir noslēgts uzņēmuma līgums. No 04.02.2019....

Uzņēmēji: minimālo algu var celt kopā tikai ar neapliekamo minimumu!

Veidojot nākamā gada budžetu, nodokļus celt nedrīkst, savukārt minimālās algas palielināšanas jautājums jāskata tikai kopā ar neapliekamā minimuma jautājumu, uzsver Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: