0,00 EUR

Grozā nav nevienas preces.

AUDITS UN REVĪZIJA

Kā pēc apvienošanās pašvaldībām veicama grāmatvedības uzskaite

Lai sniegtu atbalstu pašvaldībām apvienošanās procesā un piedāvātu risinājumus  pasākumiem, kas jāveic no jauna izveidotajām pašvaldībām uzreiz pēc darbības uzsākšanas Vides aizsardzības un reģionālās...

Skaidro, kā izmeklēšanas darbības attiecas uz zvērināta revidenta darba konfidencialitāti

Saeimas sēdes 1. oktobra darba kārtībā ir iekļauts likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā", ko plāno skatīt jau 2. lasījumā. Iepriekšējā likumprojekta apspriešanas gaitā radās...

Saeimā spriež, kā publiskot VID lēmumus par negodprātīgiem nodokļu maksātājiem

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šonedēļ pirms 3. lasījuma turpina skatīt likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””. Priekšlikumi 3. lasījumam bija jāsagatavo...

Zvērinātiem revidentiem iekšējās kvalitātes kontroles sistēma būs jānovērtē reizi gadā

Ministru kabinets 28. jūlijā izskatījis grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.75 "Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba organizācijas noteikumi", kas precīzi nosaka,...

Lietotu transportlīdzekļu PVN uzskaites īpatnības (turpinājums)

Turpinājums. Raksta sākums publicēts Bilances 2020. gada Nr. 3 (459) Piemērojot īpašo PVN piemērošanas režīmu, ar nodokli apliek starpību starp pārdošanas vērtību (naudas summu), ko tirgotājs ir saņēmis par...

Zaudētie parādi – pievienotās vērtības nodokļa korekcija

Kārtība, kādā Latvijā reģistrēts PVN maksātājs ir tiesīgs veikt aprēķinātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) korekciju par zaudētajiem parādiem, ir noteikta Pievienotās vērtības nodokļa likuma(turpmāk...

Galvenās šogad gaidāmās tendences nodokļu un komercdarbības tiesiskā regulējuma jomā

Zvērinātu advokātu birojs Sorainen janvārī prezentēja savu redzējumu par šogad svarīgākajām juridiskajām aktualitātēm biznesa un nodokļu jomā, starp kurām ir gan nodokļu tematika (Valsts...

Operatīvā, finanšu un kombinētā svira – instrumenti uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai

Ja uzņēmuma vadība vēlas uzlabot saimnieciskās darbības efektivitāti, jāņem vērā, ka absolūtie skaitļi (sasniegtie ekonomiskie rādītāji) neparāda visu ainu un nesniedz visu informāciju atbilstošo...

Zvērinātu revidentu praksēs konstatētie trūkumi

Finanšu ministrija ir pabeigusi kārtējās pārbaudes (inspekcijas) zvērinātu revidentu praksēs par 2019. gadā sabiedriskas nozīmes struktūrām (SNS) sniegto revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli. Pārbaudes (inspekcijas) veiktas,...

Revidenta profesijas izaicinājumi

Ne tikai zvērināts revidents, bet arī viņu palīgi neveic vienkāršu ikdienas darbu. Līdzīgi kā profesionāli grāmatveži, arī šīs profesijas pārstāvji ne tikai pilda savus...

Valsts kontroles revīzija atklāj jucekli valsts grāmatvedībā

Uzņēmumu grāmatvežiem no valsts puses nereti tiek pārmesta nekvalitatīvu gada pārskatu iesniegšana (šis ir arī viens no galvenajiem argumentiem, kas tiek izmantots, pamatojot, kāpēc...

Iekšējais audits komercuzņēmumos – palīgs uzņēmējam

Latvijā ar jēdzienu “audits” parasti tiek saprasta publiskā sektora institūciju darbības pārbaudes, kuras tiek reglamentētas normatīvajos aktos, bet komercsektorā audita process netiek reglamentēts ar...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: