AUDITS UN REVĪZIJA

Kā izvairīties no VID nodokļu kontroles pasākumiem?

Nodokļu kontroles pasākumi skar tikai 5% no PVN reģistrā esošajiem nodokļu maksātājiem, līdz ar to, ievērojot noteiktus "uzvedības pamatprincipus", komersantam ir iespējams pavisam droši...

VID nodokļu auditos ieviesis reālā laika pārbaudes principu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) veiktā nodokļu audita laikā tiek kontrolēta nodokļu un citu valsts noteikto maksājumu aprēķināšanas atbilstība normatīvajiem aktiem noteiktā taksācijas periodā. 2019. gada...

Plānotās izmaiņas zvērinātu revidentu darbības regulējumā neatbalsta profesionālā asociācija

Saeimā 12. septembrī pirmajā lasījumā pieņemts likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā", kura mērķis ir precizēt un papildināt revīzijas pakalpojumu likuma normas, lai novērstu praksē...

Kādi bijuši VID veikto datu atbilstības un tematisko pārbaužu rezultāti?

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) veiktās datu atbilstības pārbaudes laikā tiek izvērtēta nodokļu maksātāja iesniegtajās nodokļu deklarācijās uzrādītās informācijas atbilstība VID rīcībā esošajai informācijai un...

Iekšējā audita jaunie izaicinājumi valsts tiešajā pārvaldē

Jūnijā Finanšu ministrijas (turpmāk – ministrija) mājaslapā publicēts Informatīvais ziņojums par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2018. gadā (turpmāk – informatīvais ziņojums), kā...

Kā VID izvēlas uzņēmumus, kuros veikt auditu un citus kontroles pasākumus?

Audita un citu nodokļu kontroles pasākumu galvenais mērķis ir palīdzēt uzņēmumam mainīties, nevis par katru cenu uzrēķināt soda naudu. Savukārt, ja uzņēmums nevēlas mainīties,...

Kā novērtēt iekšējā audita efektivitāti?

Ne tikai grāmatvežiem mūsdienās nepieciešams intensīvi apgūt jaunas zināšanas, lai spētu tikt līdzi “laika gara” diktātam. Ne mazāk sarežģīti uzdevumi jārisina arī auditoriem, kuriem...

Vai zvērināts revidents, sniedzot finanšu pārskata revīzijas pakalpojumus organizācijai, ir pakļauts Datu aizsardzības regulas prasībām?

Datu Valsts inspekcija informē, ka ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) piemērošanas uzsākšanas brīdi (no 2018.gada 25.maija) personas datu apstrādes pamatprincipi nemainās, bet Regula būtiski paplašina...

Kas grāmatvežiem jāzina par nodokļu auditu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu kontroles pārvaldes Kontroles metodikas un atbalsta daļas galvenā nodokļu inspektore Valija Šalamaja skaidro galveno, kas jāzina par VID auditiem. VID...

VID nodokļu auditos biežāk konstatētie pārkāpumi VSAOI un IIN aprēķināšanā

Rakstā apkopoti un izskaidroti Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu auditos biežāk konstatētie pārkāpumi valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN)...

Ko visbiežāk pārbauda VID tematiskajās pārbaudēs un kādas sekas var iestāties komersantam?

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu kontroles pārvaldes Juridiskās daļas vadītāja Sanita Lukumiete informē par svarīgākajiem aspektiem, kas saistīti ar VID nodokļu kontrolēm. Viens no VID nodokļu...

Kādi ir biežāk konstatētie grāmatvedības pārkāpumi VID tematiskajās pārbaudēs?

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu kontroles pārvaldes Juridiskās daļas vadītāja Sanita Lukumiete informēja par svarīgākajiem aspektiem, kas saistīti ar VID nodokļu kontrolēm. Viņa iepazīstināja arī ar...