AUDITS UN REVĪZIJA

Saeimā spriež, kā publiskot VID lēmumus par negodprātīgiem nodokļu maksātājiem

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šonedēļ pirms 3. lasījuma turpina skatīt likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””. Priekšlikumi 3. lasījumam bija jāsagatavo...

Zvērinātiem revidentiem iekšējās kvalitātes kontroles sistēma būs jānovērtē reizi gadā

Ministru kabinets 28. jūlijā izskatījis grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.75 "Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba organizācijas noteikumi", kas precīzi nosaka,...

Lietotu transportlīdzekļu PVN uzskaites īpatnības (turpinājums)

Turpinājums. Raksta sākums publicēts Bilances 2020. gada Nr. 3 (459) Piemērojot īpašo PVN piemērošanas režīmu, ar nodokli apliek starpību starp pārdošanas vērtību (naudas summu), ko tirgotājs ir saņēmis par...

Zaudētie parādi – pievienotās vērtības nodokļa korekcija

Kārtība, kādā Latvijā reģistrēts PVN maksātājs ir tiesīgs veikt aprēķinātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) korekciju par zaudētajiem parādiem, ir noteikta Pievienotās vērtības nodokļa likuma(turpmāk...

Galvenās šogad gaidāmās tendences nodokļu un komercdarbības tiesiskā regulējuma jomā

Zvērinātu advokātu birojs Sorainen janvārī prezentēja savu redzējumu par šogad svarīgākajām juridiskajām aktualitātēm biznesa un nodokļu jomā, starp kurām ir gan nodokļu tematika (Valsts...

Operatīvā, finanšu un kombinētā svira – instrumenti uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai

Ja uzņēmuma vadība vēlas uzlabot saimnieciskās darbības efektivitāti, jāņem vērā, ka absolūtie skaitļi (sasniegtie ekonomiskie rādītāji) neparāda visu ainu un nesniedz visu informāciju atbilstošo...

Zvērinātu revidentu praksēs konstatētie trūkumi

Finanšu ministrija ir pabeigusi kārtējās pārbaudes (inspekcijas) zvērinātu revidentu praksēs par 2019. gadā sabiedriskas nozīmes struktūrām (SNS) sniegto revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli. Pārbaudes (inspekcijas) veiktas,...

Revidenta profesijas izaicinājumi

Ne tikai zvērināts revidents, bet arī viņu palīgi neveic vienkāršu ikdienas darbu. Līdzīgi kā profesionāli grāmatveži, arī šīs profesijas pārstāvji ne tikai pilda savus...

Valsts kontroles revīzija atklāj jucekli valsts grāmatvedībā

Uzņēmumu grāmatvežiem no valsts puses nereti tiek pārmesta nekvalitatīvu gada pārskatu iesniegšana (šis ir arī viens no galvenajiem argumentiem, kas tiek izmantots, pamatojot, kāpēc...

Iekšējais audits komercuzņēmumos – palīgs uzņēmējam

Latvijā ar jēdzienu “audits” parasti tiek saprasta publiskā sektora institūciju darbības pārbaudes, kuras tiek reglamentētas normatīvajos aktos, bet komercsektorā audita process netiek reglamentēts ar...

VID un nodokļu maksātāja rīcība nodokļu audita procesā

Nodokļu audits ir viens no dārgākajiem un ilgākajiem nodokļu kontroles pasākumu veidiem, turklāt no visiem nodokļu kontroles pasākumu veidiem tieši audits var beigties ar...

Kā notiek datu atbilstības pārbaudes un ar ko tās var beigties?

Viena no Valsts ieņēmumu dienesta piekoptajām nodokļu kontroles metodēm ir datu atbilstības pārbaude. "Datu atbilstības pārbaude ir "mazsāpīgs" nodokļu kontroles veids," stāsta Valsts ieņēmumu dienesta...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: