AUDITS UN REVĪZIJA

Galvenās šogad gaidāmās tendences nodokļu un komercdarbības tiesiskā regulējuma jomā

Zvērinātu advokātu birojs Sorainen janvārī prezentēja savu redzējumu par šogad svarīgākajām juridiskajām aktualitātēm biznesa un nodokļu jomā, starp kurām ir gan nodokļu tematika (Valsts...

Zvērinātu revidentu praksēs konstatētie trūkumi

Finanšu ministrija ir pabeigusi kārtējās pārbaudes (inspekcijas) zvērinātu revidentu praksēs par 2019. gadā sabiedriskas nozīmes struktūrām (SNS) sniegto revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli. Pārbaudes (inspekcijas) veiktas,...

Revidenta profesijas izaicinājumi

Ne tikai zvērināts revidents, bet arī viņu palīgi neveic vienkāršu ikdienas darbu. Līdzīgi kā profesionāli grāmatveži, arī šīs profesijas pārstāvji ne tikai pilda savus...

Valsts kontroles revīzija atklāj jucekli valsts grāmatvedībā

Uzņēmumu grāmatvežiem no valsts puses nereti tiek pārmesta nekvalitatīvu gada pārskatu iesniegšana (šis ir arī viens no galvenajiem argumentiem, kas tiek izmantots, pamatojot, kāpēc...

Iekšējais audits komercuzņēmumos – palīgs uzņēmējam

Latvijā ar jēdzienu “audits” parasti tiek saprasta publiskā sektora institūciju darbības pārbaudes, kuras tiek reglamentētas normatīvajos aktos, bet komercsektorā audita process netiek reglamentēts ar...

VID un nodokļu maksātāja rīcība nodokļu audita procesā

Nodokļu audits ir viens no dārgākajiem un ilgākajiem nodokļu kontroles pasākumu veidiem, turklāt no visiem nodokļu kontroles pasākumu veidiem tieši audits var beigties ar...

Kā notiek datu atbilstības pārbaudes un ar ko tās var beigties?

Viena no Valsts ieņēmumu dienesta piekoptajām nodokļu kontroles metodēm ir datu atbilstības pārbaude. "Datu atbilstības pārbaude ir "mazsāpīgs" nodokļu kontroles veids," stāsta Valsts ieņēmumu dienesta...

Mūsdienās pieprasīta profesija – revidents

Revidentu ikdienas darbs ir cieši saistīts ar uzņēmējdarbību, kurā nepārtraukti ir jāmācās izprast uzņēmumus un domāt, redzot nākotnes vīziju, saistītu ar klienta saimniecisko darbību. Vērtējot...

Kādus uzņēmuma kontroles pasākumus VID veic apsekošanas laikā?

Mazāk zināma nodokļu kontroles metode, ko mēdz izmantot Valsts ieņēmumu dienests, ir apsekošana. "Tas ir pavisam "nesāpīgs" nodokļu kontroles pasākumu veids, jo mēs aizejam un...

Vai zvērinātu revidentu darba konfidencialitāte ir apdraudēta?

Neatkarība, konfidencialitāte un kvalitāte – tās ir prasības zvērinātu revidentu profesionālajai darbībai, kas tika izvirzītas 1938. gadā pieņemtajā likumā «Par zvērinātiem revidentiem». Arī pieņemot...

Kā VID veic nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības novērošanu?

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles pasākumu klāstā ietilpst arī tāda metode kā novērošana. Tā ir pārbaude, kuras laikā nodokļu maksātāja juridiskajā adresē vai saimnieciskās...

Pirmajā pusgadā VID saimniecisko darbību apturējis 244 nodokļu maksātājiem

2019. gada pirmajā pusgadā  saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1 pantu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu kontroles pārvalde nodokļu maksātāja saimniecisko darbību...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: