0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

DARĪJUMU DOKUMENTI

Kā mazināt risku iedzīvoties kriminālatbildībā par izvairīšanos no nodokļiem?

Izvairīšanās no nodokļiem ne vienmēr ir uzņēmuma vadības apzināta un ļaunprātīga rīcība - šāda situācija var rasties arī aiz nezināšanas, neuzmanības, paviršības, kļūšanas par...

Kā veikt grāmatvedības attaisnojuma dokumentu kārtošanu elektroniski?

"Lai gan normatīvais regulējums pieļauj elektronisko dokumentu izmantošanu (ja uzņēmuma vadītājs nosaka to izmantošanas kārtību), vairumā gadījumu uzņēmumi attaisnojuma dokumentus joprojām drukā, uzglabā mapēs,"...

Grozījumi noteikumos par budžeta ieņēmumu klasifikāciju

2020. gadu uzsākām ar grozījumiem Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām", par ko rakstījām gada sākumā. Un...

Preču piegādes dokumentu parakstīšana Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis informatīvo materiālu par preču piegādes dokumentu parakstīšanu Covid-19 ārkārtējās situācijas spēkā esības laikā. Informatīvā materiāla mērķis ir sniegt atbalstu...

Par likvidācijas slēguma bilanci

Kā pareizi aizpildīt likvidācijas slēguma bilanci, ja pamatkapitāls ir 60 000 eiro, iepriekšējos gadus bijuši zaudējumi 40 000 eiro, pārskata gada peļņa 40 000 eiro, nauda bankā 60 000 eiro? Atbilde Likuma "Par grāmatvedību"...

No kura brīža elektroniskais dokuments iegūst juridisku spēku?

Normatīvie akti nosaka vispārīgas prasības elektronisko dokumentu pārvaldībā, bet tajos nav ietverts detalizēts skaidrojums par šo prasību praktisko izpildi. Kas ir elektroniskais dokuments un...

VID skaidro izņēmumu pieļaujamību preču piegādes dokumentu parakstīšanai ar Covid-19 saistīto ierobežojumu laikā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis informatīvo materiālu "Preču piegādes dokumentu parakstīšana Covid-19 ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā", kas sniedz atbalstu nodokļu maksātājiem, lai nodrošinātu...

Ko nozīmē pašrocīgi parakstīts dokuments?

JAUTĀJUMS: Ko nozīmē pašrocīgi parakstīts dokuments? Vai tas nozīmē, ka elektroniski parakstīts dokuments neskaitīsies pašrocīgi parakstīts? Atbildi uz šo jautājumu sniedzis Valsts ieņēmumu dienests jau...

Kādos gadījumos nedrīkst izmantot elektroniski parakstītus dokumentus?

Ikdienā arvien vairāk ienākot elektroniski parakstītu dokumentu izmantošanai, lielākajā daļā gadījumu tie veiksmīgi aizstāj papīra formā izdrukātos un pašrocīgi parakstītos dokumentus. Tomēr ir dažas...

Sagatavotas dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas

Tieslietu ministrijas pastāvīgā darba grupa dokumentu izstrādāšanas jautājumos sagatavojusi un publicējusi Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas. Darba grupas sastāvā bija iekļauti arī pārstāvji no...

Valsts izsniegtie elektroniskās identifikācijas līdzekļi darbosies e-pakalpojumu saņemšanai visā ES

No 2020. gada decembra eParaksta rīku lietotāji varēs piekļūt valsts pārvaldes pakalpojumiem arī citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs un saņemt citu dalībvalstu komersantu pakalpojumus, kuriem...

E-kvītis par medicīnas pakalpojumiem atvieglos gada ienākumu deklarācijas sagatavošanu

Aizvadītā gada beigās Ministru kabinets pieņēma 2018. gada 18. decembra noteikumus Nr. 821 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: