DARĪJUMU DOKUMENTI

Par likvidācijas slēguma bilanci

Kā pareizi aizpildīt likvidācijas slēguma bilanci, ja pamatkapitāls ir 60 000 eiro, iepriekšējos gadus bijuši zaudējumi 40 000 eiro, pārskata gada peļņa 40 000 eiro, nauda bankā 60 000 eiro? Atbilde Likuma "Par grāmatvedību"...

No kura brīža elektroniskais dokuments iegūst juridisku spēku?

Normatīvie akti nosaka vispārīgas prasības elektronisko dokumentu pārvaldībā, bet tajos nav ietverts detalizēts skaidrojums par šo prasību praktisko izpildi. Kas ir elektroniskais dokuments un...

VID skaidro izņēmumu pieļaujamību preču piegādes dokumentu parakstīšanai ar Covid-19 saistīto ierobežojumu laikā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis informatīvo materiālu "Preču piegādes dokumentu parakstīšana Covid-19 ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā", kas sniedz atbalstu nodokļu maksātājiem, lai nodrošinātu...

Ko nozīmē pašrocīgi parakstīts dokuments?

JAUTĀJUMS: Ko nozīmē pašrocīgi parakstīts dokuments? Vai tas nozīmē, ka elektroniski parakstīts dokuments neskaitīsies pašrocīgi parakstīts? Atbildi uz šo jautājumu sniedzis Valsts ieņēmumu dienests jau...

Kādos gadījumos nedrīkst izmantot elektroniski parakstītus dokumentus?

Ikdienā arvien vairāk ienākot elektroniski parakstītu dokumentu izmantošanai, lielākajā daļā gadījumu tie veiksmīgi aizstāj papīra formā izdrukātos un pašrocīgi parakstītos dokumentus. Tomēr ir dažas...

Sagatavotas dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas

Tieslietu ministrijas pastāvīgā darba grupa dokumentu izstrādāšanas jautājumos sagatavojusi un publicējusi Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas. Darba grupas sastāvā bija iekļauti arī pārstāvji no...

Valsts izsniegtie elektroniskās identifikācijas līdzekļi darbosies e-pakalpojumu saņemšanai visā ES

No 2020. gada decembra eParaksta rīku lietotāji varēs piekļūt valsts pārvaldes pakalpojumiem arī citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs un saņemt citu dalībvalstu komersantu pakalpojumus, kuriem...

E-kvītis par medicīnas pakalpojumiem atvieglos gada ienākumu deklarācijas sagatavošanu

Aizvadītā gada beigās Ministru kabinets pieņēma 2018. gada 18. decembra noteikumus Nr. 821 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu...

Noteikta elektronisko rēķinu standarta tehniskā specifikācija

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2019.gada 19.novembrī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.531 “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu...

Paaugstina komandējumu izdevumu normas komandējumiem pa Latviju un ārvalstīm

Ministru kabinets 19. novembrī akceptēja grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi", kas paredz paaugstināt komandējuma (darba...

Kas noteikti jāapraksta grāmatvedības organizācijas dokumentos?

Grāmatvedības organizācijas dokumenti būtu jāizstrādā tā, lai persona, kas aizvieto grāmatvedi tā prombūtnes laikā, bez grūtībām varētu saprast, kas un kā ir jādara uzņēmuma...

Uzziņa par personas datu aizsardzību un grāmatvedībai nepieciešamo dokumentu glabāšanu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu saistībā ar grāmatvedības dokumentu uzglabāšanu un Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām. Uzziņas iesniedzējs vaicā, vai informācija par autostāvvietas pakalpojumu...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: