0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

DEKLARĀCIJAS UN PĀRSKATI

No 1. decembra slēgs muitas klientu apkalpošanas vietu Rīgā, Buļļu ielā 74

Izvērtējot līdzšinējo noslodzi un iespējas muitas klientiem saņemt pakalpojumus citās muitas klientu apkalpošanas vietās, no 2022. gada 1. decembra būs slēgta muitas dokumentu noformēšanas...

Vai jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par ārvalstu pensijām?

Latvijas rezidentam, kuram Latvijas pensiju un ārvalsts pensiju izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un iedzīvotāju ienākuma nodokli piemēro izmaksas vietā, vispārējā gadījumā nav pienākuma...

Nodokļu atvieglojumi, ja iemaksas privātajos pensiju fondos veic darba devējs

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis skaidrojumu, kādi ir nodokļu atvieglojumi, ja iemaksas privātajos pensiju fondos veic darba devējs no saviem līdzekļiem. No darbinieka ienākumiem, par...

PVN un UIN attiecināšana uz mācību pakalpojumiem, kurus sniedz valsts finansētas programmas ietvaros

Valsts ieņēmumu dienests (VID) izskatīja SIA “X”, (turpmāk – Iesniedzējs), 2022. gada 12. septembra iesniegumu par uzziņas sniegšanu un sniedzis uzziņu par turpmāko faktu...

Kā iesniegt PVN deklarāciju, ja mainās taksācijas periods?

Reģistrētam nodokļa maksātājam, kuram taksācijas periods ir viens kalendārais ceturksnis, veicot ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamus darījumus, noteiktos gadījumos taksācijas periods PVN deklarācijas...

Kā labot PVN 2 un PVN 3 pārskatus?

Ja pēc iesniegšanas EDS ir konstatēta kļūda PVN deklarācijas aizpildīšanā, nepieciešams iesniegt labojumus. PVN 2 pārskata labošana Kā rīkoties, ja konstatēta skaitliskās vērtības kļūda iepriekš iesniegtajā...

Groza grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas noteikumus budžeta iestādēm

Valdība 6. septembrī atbalstīja Finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība". Grozījumu mērķis...

Kas mainījies grāmatvedības kārtošanā MUN maksātājiem?

Jaunie Ministru kabineta noteikumi (Nr. 877 "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi") atvieglo grāmatvedības kārtošanu mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, "Bilances Akadēmijas" seminārā atklāj Inguna Leibus, Dr.oec., LLU ESAF...

VID: par nodokļa samaksas dienu uzskata dienu, kad iesniegta kavētā deklarācija

Jautājums Vai tiešām atskaites kavēšanas rezultātā arī rēķina nokavējuma naudu, kaut arī nodoklis ir samaksāts? Atbildi sagatavojis Valsts ieņēmumu dienests (VID). Vienlaikus ar vienoto kontu VID administrēto...

Reliģisko organizāciju grāmatvedības uzskaite

Reliģisko organizāciju darbību Latvijā regulē Reliģisko organizāciju likums, kas Saeimā pieņemts 1995. gada 7. septembrī. Kā daudzos citos likumos, arī šajā likumā ir veikti vairāki grozījumi....

Jauni noteikumi IIN maksātājiem, vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem

Grāmatvedības likuma spēkā stāšanās noteica nepieciešamību no jauna izstrādāt arī visus uz iepriekšējā likuma pamata izdotos Ministru kabineta (MK) noteikumus, ieskaitot tos, kas regulē...

Finanšu analīzes koeficientu izmantošana gada pārskata sastādīšanā

Turpinot Bilances Nr. 6 (486), 2022. gada jūnijs) rakstu «2021. gada pārskata sastādīšanas ceļvedis», nedaudz jau vadības ziņojuma sadaļā pieskāros finanšu analīzes koeficientiem, šajā rakstā turpināsim šo...

Novērsta kļūda VID EDS pārskatā “Pārskata perioda apkopojums – salīdzināšana”

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka tā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) esošajā pārskatā “Pārskata perioda apkopojums - salīdzināšana” tika konstatēta kļūda pārskata perioda beigu...

Sagatavoti jauni noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā

Valdības sēdē 14. jūlijā izskatīšanai pieteikts Finanšu ministrijas sagatavotais noteikumu projekts projekts "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: