0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

DEKLARĀCIJAS UN PĀRSKATI

Kā veidojas ienākums no akciju pirkuma tiesību īstenošanas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktualizējis metodisko materiālu "Ienākums no akciju pirkuma tiesību īstenošanas ". Akciju pirkuma tiesību īstenošana ir akciju iegāde par akciju pirkuma...

Kas jāatceras, sastādot peļņas vai zaudējumu aprēķinu koncernam?

Konsolidētā gada pārskata peļnas vai zaudējumu aprēķinā jāņem vērā dažas nianses, lai aprēķins veidotos korekts. Konsultē Sandra Dzerele, zvērināta revidente, SIA "Sandra Dzerele un...

Būs izmaiņas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā

Ministru kabinets (MK) 28. septembrī izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotus grozījumus Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Likumprojekts izstrādāts, lai uzlabotu pētniecības un...

Pieņem jaunus noteikumus gada pārskatu sagatavošanai budžeta iestādēm

Valdībā 28. septembrī pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi "Gada pārskata sagatavošanas kārtība", kas nosaka vienādu normatīvo regulējumu budžeta iestādēm gada pārskata un konsolidētā saimnieciskā gada...

Vienkārši par vienkāršo grāmatvedību

Pamazām jāsāk domāt par gada slēguma darbiem grāmatvedībā. Daļai saimnieciskās darbības veicēju šis varētu būt pirmais gads, kad jāsavelk gali un jāgatavojas gada ienākumu...

Kas jāievēro, iesaistot konsolidācijā meitas sabiedrības?

Par to, kādas prasības jāievēro, mātes uzņēmumam iesaistot meitas sabiedrības konsolidācijā un iesniedzot konsolidētos gada pārskatus, stāsta Sandra Dzerele, zvērināta revidente, SIA "Sandra Dzerele...

Par nenotikuša darījuma uzrādīšanu PVN deklarācijā draud kriminālatbildība

Vēršam uzmanību, ka ar grozījumiem Krimināllikumā, kas stājušies spēkā 5. augustā, ieviests jauns 218.1 pants, kas attiecas uz faktiski nenotikuša darījuma uzrādīšanu pievienotās vērtības...

Kādas koncerna mātes sabiedrības var atbrīvot no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu?

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums nosaka, kādos gadījumos koncernu mātes sabiedrībām var tikt piemēroti atbrīvojumi no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu. No...

Inventarizācija. Dokumenti. Aktīvu un saistību nodošana un pieņemšana bez atlīdzības. Slēguma pārskats

Administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk — ATR) ietvaros notikusi pašvaldību apvienošana. Pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām ir 43 pašvaldības līdzšinējo 119 pašvaldību vietā. ATR ietvaros tiek mainīta arī attiecīgo pašvaldību...

Noteikumos paredz izmaiņas gada pārskata sagatavošanas kārtībā budžeta iestādēm

Valdība 17. augustā apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotos noteikumus Nr. 551 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība””....

Grāmatveža darbs viena pārskata gada ietvaros = grāmatvedības cikls

Kad kļūstat par uzņēmēju, bez grāmatvedības neiztikt! Ja nav nepieciešamības pēc sava grāmatveža–darbinieka, var lūkoties grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju piedāvājumos. Un pirmais, ko ieraudzīsiet pakalpojuma...

Kas jāņem vērā, iesniedzot VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktualizējis metodisko materiālu "Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām iesniegšana", kurā norādīts, ka paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām ir...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: