0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

IZDEVUMI

Kādi var būt ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi?

Ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus vērtē ne tikai atbilstoši juridiskajai formai, bet arī darījuma ekonomiskajai būtībai, norāda Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavotajā informatīvajā materiālā. Pie...

VID skaidro par juridisko personu ziedojumiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pārvalde informē, ka 2022. gada 11. martā tika pieņemti grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (turpmāk – likums), kas stājas...

Ieguldījumi nomātā nekustamajā īpašumā

Ieguldījumi nomātā nekustamajā īpašumā — vērtējams notikums, lai korekti uzrādītu grāmatvedības uzskaitē. Pirms kāda laika seminārā pārrunājām šo jautājumu, un sapratu, ka vajadzētu par to uzrakstīt,...

Pašnodarbinātā sociālās iemaksas – saimnieciskās darbības izdevumi vai nē?

No Ministru kabineta noteikumiem Nr. 188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto...

Pamatlīdzekļi: novērtēšana, nolietojums un atspoguļošana finanšu pārskatos

Par pamatlīdzekli uzskata katru atsevišķu kustamu vai nekustamu ķermenisku lietu Civillikuma izpratnē vai līdzīgu lietu kopumu, attiecībā uz kuru ir spēkā visi šie nosacījumi: attiecīgā...

Granta apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai neizlietoto daļu būs jāatmaksā VID

Lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem bija pieejams valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Šim atbalstam...

Covid–19 ietekme uz nomas uzskaiti pēc 16. SFPS

Kopš marta vidus esam pieredzējuši būtiskas pārmaiņas uzņēmējdarbības vidē, kuras izraisīja Covid–19. Viena no tām bija izmaiņas nomas līgumos, kā arī īslaicīga nomas maksājumu...

Vieglais auto pašnodarbinātā – PVN maksātāja – grāmatvedībā

Pašnodarbinātajam, kurš ir PVN maksātājs, uzskaitot izdevumus par vieglo automašīnu, jāņem vērā gan likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", gan PVN likuma normas. Diemžēl šie...

Ieskaits vai prasījuma dzēšana ar pretprasījumu

Gadījumā, kad starp divām personām tiek nodibināti darījumi, kuru pamatā ir naudas līdzekļu apgrozījums, rodas situācija, kad puses paliek parādā viena otrai noteiktu naudas...

Kuri ar COVID-19 pandēmiju saistīti izdevumi atzīstami par saimnieciskās darbības izdevumiem, kuri – ne?

COVID-19 krīzes laikā uzņēmumi vērsušies pie juristiem ar jautājumiem par dažādām situācijām, ar kurām saskārušies ikdienas praksē. Zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" nodokļu tiesību eksperts...

Kā pareizi apliecināt degvielas izdevumus, kas saistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību?

Jautājums: kādi dokumenti jāgatavo, lai uzskaitītu degvielas patēriņu, ja uzņēmums maksā nodokļus par vieglo automašīnu? Kas tādā gadījumā ir saimnieciskie un nesaimnieciskie izdevumi, vai...

Grozījumi noteikumos par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Jauns gads, jauns iesākums, un arī likumdevējs ir strādājis, lai ar jaunā gada pirmo dienu budžeta iestādēm samazinātu administratīvo slogu izdevumu uzskaites nodrošināšanai atbilstoši...

Kas jāatceras, gatavojot nolikumus par atsevišķiem izmaksu posteņiem

Nolikumi par atsevišķiem izmaksu posteņiem ir vēl viena būtiska uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu sastāvdaļa. Par to, kas ir galvenie šādu dokumentu piemēri un dažiem...

Kas juridiskām personām jāievēro saistībā ar komandējumiem?

Sākoties jaunam gadam, Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka ar grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” (turpmāk...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: