IZDEVUMI

Kuri ar COVID-19 pandēmiju saistīti izdevumi atzīstami par saimnieciskās darbības izdevumiem, kuri – ne?

COVID-19 krīzes laikā uzņēmumi vērsušies pie juristiem ar jautājumiem par dažādām situācijām, ar kurām saskārušies ikdienas praksē. Zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" nodokļu tiesību eksperts...

Kā pareizi apliecināt degvielas izdevumus, kas saistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību?

Jautājums: kādi dokumenti jāgatavo, lai uzskaitītu degvielas patēriņu, ja uzņēmums maksā nodokļus par vieglo automašīnu? Kas tādā gadījumā ir saimnieciskie un nesaimnieciskie izdevumi, vai...

Grozījumi noteikumos par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Jauns gads, jauns iesākums, un arī likumdevējs ir strādājis, lai ar jaunā gada pirmo dienu budžeta iestādēm samazinātu administratīvo slogu izdevumu uzskaites nodrošināšanai atbilstoši...

Kas jāatceras, gatavojot nolikumus par atsevišķiem izmaksu posteņiem

Nolikumi par atsevišķiem izmaksu posteņiem ir vēl viena būtiska uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu sastāvdaļa. Par to, kas ir galvenie šādu dokumentu piemēri un dažiem...

Kas juridiskām personām jāievēro saistībā ar komandējumiem?

Sākoties jaunam gadam, Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka ar grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” (turpmāk...

Kā vienkāršā ieraksta grāmatvedībā uzskaitāmas no klienta iekasētās valsts nodevas?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu pašnodarbinātajai personai, kuras grāmatvedība tiek uzskaitīta pēc vienkāršās ieraksta sistēmas. Iesniedzējs norāda, ka ir zvērināts notārs un sniedz...

Nodokļu piemērošana preču zudumiem

Lai gan dabā pastāv lietu nezūdamības likums, komercdarbības praksē zināms, ka preces (produkti) zūd. Tas notiek gan preču īpašību vai dabas dēļ (preču kvalitātes...

Kas jāņem vērā, uzskaitot izdevumus personāla ilgtspējas pasākumiem?

Sertificēta nodokļu konsultante Diāna Kļuškina ekspresintervijā "Bilances TV" skaidro, kas jāņem vērā, lai ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē varētu neieskaitīt UIN likumā atļautos personāla ilgtspējas...

Kas regulē naudas avansa izsniegšanas kārtību?

Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumu Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 8.4 punktā sniegts naudas avansa termina skaidrojums: 8.4 Šo noteikumu izpratnē...

Reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas

Viens no svarīgākajiem nodokļa bāzi veidojošajiem objektiem  ir nosacīti sadalītā peļņa, kas cita starpā ietver ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, kuri savukārt ietver  reprezentācijas...

VID uzziņa par telpu remonta izmaksu norakstīšanu izdevumos, kas saistīti ar saimniecisko darbību

Valsts  ieņēmumu  dienests  ir  izskatījis  SIA  “S” (turpmāk  – Iesniedzējs), 2018.gada 11.aprīļa iesniegumu par uzziņu (turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu uzziņu. Iesniedzējs sniedz šādu situācijas...

Kā pēc jaunās nodokļu sistēmas būs jāiegrāmato reprezentācijas izdevumi?

Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne "Bilances Akadēmijas" seminārā "UIN, aktuālās izmaiņas un jaunumi" 29. augustā skaidroja, kā jaunajā nodokļu sistēmā būs...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: