0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

IZDEVUMI

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksājumi kā saimnieciskās darbības izdevumi

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir aktualizējis metodisko materiālu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem. Atgādinām, ka Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma...

Pēc kāda kursa jāiegrāmato čeks, kurš samaksāts Krievijas rubļos?

Jautājums: Pēc kāda kursa ir jāiegrāmato čeks, kurš ir samaksāts Krievijas rubļos? Kur atrast šo valūtas kursu? Grāmatvedības likuma  7. pants "Vērtības mērs grāmatvedībā" noteic: ...

Beidzas nesegto UIN zaudējumu, kas bija radušies līdz 2018. gadam, izmantošanas periods

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likumā, kas stājās spēkā 2018. gadā, attiecībā uz 2017. gada UIN deklarācijā uzrādītajiem nodokļu zaudējumiem tika noteikts pārejas periods šo...

Sabiedriskā labuma organizāciju grāmatvedībā tiek plānotas izmaiņas

Ministru kabinets (MK) 29. novembrī izskatīja informatīvo ziņojumu "Par sabiedriskā labuma organizāciju darbību un attīstību", ko Finanšu ministrija sagatavojusi kopā ar sabiedriskā labuma sektora...

Kā kārtot grāmatvedību dzīvokļu izīrēšanas gadījumā?

Dzīvokļa izīrētāja vai iznomātāja pienākums ir kārtot grāmatvedības uzskaiti, informē Valsts ieņēmumu dienests. Grāmatvedības uzskaiti kārto vienkāršā ieraksta sistēmā: ieņēmumus uzskaita pēc kases principa –...

Kādi var būt ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi?

Ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus vērtē ne tikai atbilstoši juridiskajai formai, bet arī darījuma ekonomiskajai būtībai, norāda Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavotajā informatīvajā materiālā. Pie...

VID skaidro par juridisko personu ziedojumiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pārvalde informē, ka 2022. gada 11. martā tika pieņemti grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (turpmāk – likums), kas stājas...

Ieguldījumi nomātā nekustamajā īpašumā

Ieguldījumi nomātā nekustamajā īpašumā — vērtējams notikums, lai korekti uzrādītu grāmatvedības uzskaitē. Pirms kāda laika seminārā pārrunājām šo jautājumu, un sapratu, ka vajadzētu par to uzrakstīt,...

Pašnodarbinātā sociālās iemaksas – saimnieciskās darbības izdevumi vai nē?

No Ministru kabineta noteikumiem Nr. 188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto...

Pamatlīdzekļi: novērtēšana, nolietojums un atspoguļošana finanšu pārskatos

Par pamatlīdzekli uzskata katru atsevišķu kustamu vai nekustamu ķermenisku lietu Civillikuma izpratnē vai līdzīgu lietu kopumu, attiecībā uz kuru ir spēkā visi šie nosacījumi: attiecīgā...

Granta apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai neizlietoto daļu būs jāatmaksā VID

Lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem bija pieejams valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Šim atbalstam...

Covid–19 ietekme uz nomas uzskaiti pēc 16. SFPS

Kopš marta vidus esam pieredzējuši būtiskas pārmaiņas uzņēmējdarbības vidē, kuras izraisīja Covid–19. Viena no tām bija izmaiņas nomas līgumos, kā arī īslaicīga nomas maksājumu...

Vieglais auto pašnodarbinātā – PVN maksātāja – grāmatvedībā

Pašnodarbinātajam, kurš ir PVN maksātājs, uzskaitot izdevumus par vieglo automašīnu, jāņem vērā gan likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", gan PVN likuma normas. Diemžēl šie...

Ieskaits vai prasījuma dzēšana ar pretprasījumu

Gadījumā, kad starp divām personām tiek nodibināti darījumi, kuru pamatā ir naudas līdzekļu apgrozījums, rodas situācija, kad puses paliek parādā viena otrai noteiktu naudas...