KLIENTU IZPĒTE

Kas jāiekļauj klienta identifikācijas anketā?

Par to, kas ārpakalpojumu grāmatvedim jāņem vērā, sastādot klienta identifikācijas anketu, informē Mg. oec. Jeļena Marjasova, RS ONE Consulting valdes locekle, Finanšu nozares asociācijas sertificēta speciāliste. Klienta identifikācijas anketā...

Kādi ir biežākie ārpakalpojumu grāmatvežu pārkāpumi saistībā ar aizdomīgo darījumu kontroli?

Jautājums Par ko visbiežāk tiek sodīti ārpakalpojumu grāmatveži saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) prasību neievērošanu? Kādas ir tendences...

Kā ārpakalpojumu grāmatvedim noskaidrot potenciālā klienta darījuma attiecību mērķus?

Pēc klienta identifikācijas, patiesā labuma guvēja noskaidrošanas un sankciju sarakstu pārbaudīšanas nākamais etaps klienta pārbaudē ir darījuma attiecību un gadījuma rakstura darījuma mērķa un...

Kā pārbaudīt, vai iespējamais klients nav iekļauts sankciju sarakstos?

Pēc klienta identifikācijas un klienta patieso labuma guvēju noskaidrošanas nākamais solis, kas jāveic ārpakalpojumu grāmatvedim - jāpārbauda, vai klients nav atrodams sankciju sarakstos. Sīkāk...

Ko darīt grāmatvedim, ja par klientu piesakās politiski nozīmīga persona?

Kā rīkoties ārpakalpojumu grāmatvedim, kurš konstatē, ka tā potenciālais klients ir politiski nozīmīga persona? Vai šādā gadījumā darījuma attiecību dibināšanu var vienkārši atteikt? Kā skaidro...

Ieskaits vai prasījuma dzēšana ar pretprasījumu

Gadījumā, kad starp divām personām tiek nodibināti darījumi, kuru pamatā ir naudas līdzekļu apgrozījums, rodas situācija, kad puses paliek parādā viena otrai noteiktu naudas...

Kā skaidrot, vai klients saistīts ar politiski nozīmīgām personām?

Jautājums: Kā skaidrot, vai ārpakalpojumu grāmatveža klients ir saistīts ar politiski nozīmīgām personām? Ārpakalpojumu grāmatvežiem kā vieniem no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un...

Kā noskaidrot patieso labuma guvēju ārzemju uzņēmumam?

Jautājums: Kā noskaidrot/pārbaudīt patieso labuma guvēju ārvalsts uzņēmumam? Atbild Mg. oec. Jeļena Marjasova, RS ONE Consulting valdes locekle, Finanšu nozares asociācijas sertificēta speciāliste: "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un...

Kā klienta izpētes ietvaros veicama klienta identifikācija?

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma 6. pantu, ir četri galvenie klientu riska faktori (klienta risks,...

Iekšējā kontrole un tās nozīme organizāciju darbībā (turpinājums)

Iepriekšējā rakstā (skat. arī žurnāla “Bilance”2020. gada jūnija (462.) numuru) tika apkopoti galvenie iekšējās kontroles elementi, risku izvērtējums attiecībā uz iekšējo kontroli un iekšējās kontroles...

Covid-19 radītie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) apkopojis aktuālo informāciju un tendences par Covid-19 krīzes un valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa radītajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un...

Stājies spēkā informācijas sniegšanas pienākums par pārrobežu nodokļu shēmām

Atgādinām, ka 1. jūlijā stājušies spēkā Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumi Nr. 210 "Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām"....

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: