0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

KLIENTU IZPĒTE

Papildina ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidei un klientu izpētei finanšu iestādēs

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir papildinājusi ieteikumus, kuri veidoti kā praktiska rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu...

Izstrādāts jauns rīks koruptīvu darījumu atklāšanai un izmeklēšanai

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) publicējis dokumentu “Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu indikatori un gadījumu analīze”, kas radīts, pateicoties ciešai un mērķētai valsts un privātā sektora sadarbībai....

Aktualitātes NILLTPFN regulējumā

Šā gada jūlijā Eiropas Komisija prezentēja vērienīgu tiesību aktu priekšlikumu paketi, lai stiprinātu Eiropas Savienības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (Anti–Money...

VID sāk publiskot informāciju par tā pieņemtiem sabiedrībai nozīmīgiem lēmumiem attiecībā uz nodokļu maksātāju pārkāpumiem

Valsts ieņēmumu dienests (VID) uzsācis publiskot informāciju par sabiedrībai nozīmīgiem VID pieņemtajiem lēmumiem saskaņā ar 2021. gada 6. jūlija likumu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem...

Kādam jābūt iekšējās kontroles sistēmas saturam ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumā?

Iekšējās kontroles sistēma ir vitāli svarīgs elements ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumā. Tai jābūt izstrādātai atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas...

Testa režīmā pieejama Finanšu izlūkošanas dienesta lietojumprogramma goAML ziņojumu iesniegšanai

Ministru kabinets 2021. gada 17. augustā  pieņēma noteikumus Nr. 550 “Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu”. Jaunie noteikumi...

Klientu izpētes pamatprincipi un obligātie pasākumi

Klientu izpētes mērķis ir nodrošināt, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts ar pietiekamu pārliecību spēj apzināties, kādi...

Kādās situācijās obligāti jāveic klienta izpēte?

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums nosaka situācijas, kad noteikti veicama klientu izpēte. Likumā noteiktās prasības un to jaunākās...

Iekšējā kontroles sistēma un atbildīgās personas izvēle

Visiem ārpakalpojumu grāmatvežiem obligāti izstrādājamajai iekšējas kontroles sistēmai ir savi likumā paredzēti pamatelementi, kuri noteikti tajā jāiekļauj. Arī viens no pirmajiem uzdevumiem - atbildīgās...

Kādi darījumu riski konstatēti Latvijas ārpakalpojumu grāmatvedības sektorā?

Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likumā (6. pantā) noteikta par pienākumu visiem likuma subjektiem....

Vai jebkuram uzņēmumam, kurš izsniedz aizdevumu, ir jāreģistrējas kā NILLTPFN likuma subjektam?

Jautājums Vai uzņēmumam, kurš nodarbojas ar celtniecību, tiešām jāreģistrējas kā subjektam, kurš atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumam, ja...

Iekšējās kontroles sistēmas sagatavošana licencēšanai

2021. gada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi likumā "Par grāmatvedību", kas paredz ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu. Licencēšanu veiks un licences izsniegs Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk — VID)....

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: