KLIENTU IZPĒTE

Galvenās šogad gaidāmās tendences nodokļu un komercdarbības tiesiskā regulējuma jomā II

Zvērinātu advokātu birojs Sorainen prezentēja savu redzējumu par šogad svarīgākajām juridiskajām aktualitātēm biznesa un nodokļu jomā. Turpinājums. Sākumu rakstam lasīt šeit. OECD pieprasa stingrāk izvērtēt...

Gadījumi, kad iesniedzama sliekšņa deklarācija

Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 408 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem”, kas stājās spēkā 2019. gada 17....

Klienta sākotnējās izpētes praktiskie aspekti

Veicot neatkarīgus auditus, kurus prasa Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (turpmāk — NILLTPFN likums), lai pārbaudītu iekšējās kontroles...

Pārskatāma uzņēmējdarbības vide – patiesie labuma guvēji atklājas Uzņēmumu reģistrā

Patiesā labuma guvēja definīcija Patiesā labuma guvēja definīcija minēta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk — NILLTPFNL) 1. panta 5....

Kas un kā ārpakalpojumu grāmatvežus iesaista “naudas atmazgāšanas” afērās un kā to pamanīt?

Ārpakalpojumu grāmatvedis jaunajā cīņas ar finanšu noziegumiem paradigmā tiek uztverts kā viens no "vārtsargiem" jeb profesionāļiem, kuri potenciāli var saskarties ar informāciju par plānotiem...

Stāsies spēkā jauna ziņošanas kārtība par iespējamiem pārkāpumiem NILLTPFN likuma  jomā

Šā gada 17. decembrī stāsies spēkā Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 408 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem”,...

Jauna veidlapa ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā

No 22. novembra stājušies spēkā Ministru kabineta 2019. gada 19. novembrī noteikumi Nr. 530 “Noteikumi par veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu...

Kā rīkoties, ja noskaidrot patieso labuma guvēju ir sarežģīti?

Ņemot vērā uzraudzības ietvaros konstatētās problēmas tiesību aktu piemērošanā, veicot patieso labuma guvēju (PLG) noskaidrošanu un atbilstības pārbaudi, Finanšu un kapitāla tirgus komisija secinājusi,...

Ieteikumi patiesā labuma guvēja noskaidrošanai

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir sagatavojusi skaidrojošo informāciju par  (turpmāk – PLG) noskaidrošanu un pārliecināšanos par noskaidrotā PLG atbilstību, ņemot vērā uzraudzības ietvaros...

VID mājaslapā pieejama informācija par politiski nozīmīgām personām un to ģimenes locekļiem

Vēršam uzmanību, ka kopš 1. novembra tiešsaistē  pieejama informācija no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) politiski nozīmīgu personu datubāzes (https://www6.vid.gov.lv/PNP). To paredz Ministru kabineta 2019. gada...

Ar sliekšņa deklarāciju būs jāaizstāj ziņojums par neparastiem gadījumiem

Atgādinām, ka 2019. gada 17. decembrī stāsies spēkā Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 408 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par...

Grāmatvežu licencēšana aktualizēs atbilstības jautājumus

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārbaužu pirmā viļņa grāmatvežiem atkal rūp to darbības atbilstība Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: