KLIENTU IZPĒTE

Covid-19 radītie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) apkopojis aktuālo informāciju un tendences par Covid-19 krīzes un valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa radītajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un...

Stājies spēkā informācijas sniegšanas pienākums par pārrobežu nodokļu shēmām

Atgādinām, ka 1. jūlijā stājušies spēkā Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumi Nr. 210 "Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām"....

Pagarinās termiņus ziņojumu sniegšanai par pārrobežu nodokļu shēmām

Saistībā ar COVID-19 izplatību dalībvalstīm tiek piešķirtas tiesības pagarināt termiņus, kas saistīti ar ziņojumu sniegšanas uzsākšanu par pārrobežu nodokļu shēmām. To paredz  Eiropas Savienības...

No 1. jūlija izmaiņas ziņošanas pienākumos, atklājot neatbilstošu informāciju par patiesajiem labuma guvējiem

Šī gada 1. jūlijā spēkā stāsies Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) grozījumi, kas paredz speciālu kartību...

Klientu riska novērtējums grāmatvežiem raisa daudz jautājumu

Uz risku balstīta pieeja (angļ. valodā risk - based approach) ir noteikta Finanšu darījumu darba grupas (FATF) 1. rekomendācijā un ir pamatnoteikums efektīvas iekšējās...

Galvenās šogad gaidāmās tendences nodokļu un komercdarbības tiesiskā regulējuma jomā II

Zvērinātu advokātu birojs Sorainen prezentēja savu redzējumu par šogad svarīgākajām juridiskajām aktualitātēm biznesa un nodokļu jomā. Turpinājums. Sākumu rakstam lasīt šeit. OECD pieprasa stingrāk izvērtēt...

Gadījumi, kad iesniedzama sliekšņa deklarācija

Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 408 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem”, kas stājās spēkā 2019. gada 17....

Klienta sākotnējās izpētes praktiskie aspekti

Veicot neatkarīgus auditus, kurus prasa Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (turpmāk — NILLTPFN likums), lai pārbaudītu iekšējās kontroles...

Pārskatāma uzņēmējdarbības vide – patiesie labuma guvēji atklājas Uzņēmumu reģistrā

Patiesā labuma guvēja definīcija Patiesā labuma guvēja definīcija minēta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk — NILLTPFNL) 1. panta 5....

Kas un kā ārpakalpojumu grāmatvežus iesaista “naudas atmazgāšanas” afērās un kā to pamanīt?

Ārpakalpojumu grāmatvedis jaunajā cīņas ar finanšu noziegumiem paradigmā tiek uztverts kā viens no "vārtsargiem" jeb profesionāļiem, kuri potenciāli var saskarties ar informāciju par plānotiem...

Stāsies spēkā jauna ziņošanas kārtība par iespējamiem pārkāpumiem NILLTPFN likuma  jomā

Šā gada 17. decembrī stāsies spēkā Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 408 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem”,...

Jauna veidlapa ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā

No 22. novembra stājušies spēkā Ministru kabineta 2019. gada 19. novembrī noteikumi Nr. 530 “Noteikumi par veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: