0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

KLIENTU IZPĒTE

Kā norit VID pārbaudes NILLTPFN jomā?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārbaužu pieejas rokasgrāmatu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) jomā, un tās mērķis ir...

Izveidota digitāla apmācību platforma NILLTPF novēršanas jomā

Business photo created by pressfoto - www.freepik.com Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir izveidojis  digitālo apmācību platformu jeb virtuālo bibliotēka – https://training.fid.gov.lv/, kurā noziedzīgi iegūtu līdzekļu...

Datu valsts inspekcija kontrolēs, kā tiek aktualizēta informācija kopīgajā NILLTPF likuma subjektu klientu izpētes rīkā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 7. jūlija oficiāli publicēti Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 396 “Noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām...

Kas fiziskajām un juridiskajām personām jāzina par naudas atmazgāšanu un sankciju režīmiem

Naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana ir pamatproblēmas, ar kurām cīnās visās pasaules valstīs. Galvenā loma šajā cīņā ir efektīvai finanšu iestāžu uzraudzībai, jo tās...

Kā novērtēt savus NILLTPF riskus?

Iekšējās kontroles sistēmas izveides pamatā ir likuma subjekta veikts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) risku novērtējums, kurā likuma subjekts atbilstoši...

Personas datu aizsardzība un AML — kā salāgot prasības?

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjekti, veicot klientu izpēti un darījumu uzraudzību, apstrādā lielu personas datu apjomu,...

Arī Uzņēmumu reģistrs izveidojis sadaļu par sankcijām

Ņemot vērā starptautiskās sankcijas, kas noteiktas pret Krieviju saistībā ar plaša mēroga militāro agresiju Ukrainā, aktuāli kļūst jautājumi, kā minētās sankcijas piemērot praksē attiecībā...

ES un ASV papildina sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju

Eiropas Savienība (ES), ASV un Lielbritānija piemērojusi jaunas sankcijas pret Krieviju par tās īstenoto karu Ukrainā. ES sankcijas Eiropas Savienības Padome 28. februārī vienojusies piemērot ierobežojošos...

Kā veicama klientu neklātienes identifikācija?

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir izstrādājusi  "Ieteikumus klientu neklātienes identifikācijai" (turpmāk – Ieteikumi) ar mērķi sniegt finanšu iestādēm skaidrojumu par klienta neklātienes...

Kur meklēt aktuālo informāciju par ES un ASV (OFAC) noteiktajām sankcijām?

Noderīgas vietnes grāmatvedim informācijas iegūšanai par sankciju piemērošanu. Eiropas Savienības sankcijas https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0003.01.LAV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0015.01.LAV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.LAV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0327&from=LV https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=LV https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.054.01.0001.01.LAV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A054%3ATOC https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.057.01.0001.01.LAV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:053:FULL&from=LV https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:058:FULL&from=LV ASV (OFAC) sankcijas https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Pilnveido pasākumu plānu naudas atmazgāšanas novēršanai

Ministru kabinets 22. februārī apstiprināja Iekšlietu ministrijas sagatavoto pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2022. gadam (plāns), kā arī...

Paredz aktīvāk apmainīties ar informāciju par nelegālās naudas plūsmām

Otrdien, 25. janvārī, Ministru kabinets apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotus grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Tie paredz papildināt likumu,...

Papildina ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidei un klientu izpētei finanšu iestādēs

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir papildinājusi ieteikumus, kuri veidoti kā praktiska rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu...

Izstrādāts jauns rīks koruptīvu darījumu atklāšanai un izmeklēšanai

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) publicējis dokumentu “Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu indikatori un gadījumu analīze”, kas radīts, pateicoties ciešai un mērķētai valsts un privātā sektora sadarbībai....

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: