0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

LIKUMDOŠANA

Kuri MK noteikumi ir spēkā un kuri zaudējuši spēku, mainoties grāmatvedību regulējošam likumam?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka 2021. gada 10. jūnijā Saeimā ir pieņemts Grāmatvedības likums, kas  stājies spēkā 2022. gada 1. janvārī. Ar jaunā...

Līdz šim licences saņēmuši tikai nepilni 12 procenti grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju

Kopš 2021. gada 1. jūlija ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējiem ir izsniegta 661 licence, no tām lielākā daļa – 551 licence – ir izsniegta uzņēmumiem, savukārt...

Jauni noteikumi grāmatvedības kārtošanai vienkāršā ieraksta sistēmā

Valdības sēdē 31. maijā izskatīti un 3. jūnijā stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 322 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas...

Grāmatvedības kārtošana biedrībās un nodibinājumos

Normatīvo aktu regulējums un grāmatvedības uzskaites vispārīgās prasības biedrībām un nodibinājumiem nedaudz atšķiras no grāmatvedības, kas jāveic komercuzņēmumos. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pārvaldes Nodokļu...

Grāmatvedības darba organizācija uzņēmumā

Grāmatvedība, vest grāmatas, kārtot grāmatas, kārtīgi vest. Vēl — precīzi ierakstīt un pierakstīt saimniecībā svarīgu informāciju par naudas saņemšanu un tērēšanu, par saražoto, izaudzēto,...

Lai saņemtu ārpakalpojuma grāmatveža licenci

Grāmatvedības likumā, kas stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī, ir noteikts pārejas periods, līdz kuram ārpakalpojuma grāmatvežiem ir jāsaņem licence. Tiesības sniegt grāmatvedības pakalpojumus bez licences...

Ko paredz jaunais Grāmatvedības likums. Video no “Bilances” konferences

Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vadītāja Arta Priede žurnāla “Bilance“ ikgadējā konferencē “Aktuālākās uzskaites un finanšu pārvaldības...

Būtiskākās izmaiņas grāmatvedības jomā no 2022. gada

Ar 2022. gada 1. janvāri stājas spēkā Finanšu ministrijas sagatavotie  2021. gada 11. novembra grozījumi Gad pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Ar likuma...

Ko paredz jaunais Grāmatvedības likums

2022. gada 1. janvārī spēkā stāsies jauns Grāmatvedības likums, aizstājot pašlaik spēkā esošo, pirms gandrīz 30 gadiem pieņemto likumu "Par grāmatvedību". Ar jaunā likuma...

Jauns Grāmatvedības likums — jauni Ministru kabineta noteikumi

2022. gada 1. janvārī stāsies spēkā jauns Grāmatvedības likums (turpmāk rakstā — GL), kas Saeimas trešajā lasījumā tika pieņemts 10. jūnijā un ar kuru tiek...

Pieņemti grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā

Saeimas sēdē 11. novembrī otrajā steidzamajā gala lasījumā pieņemti grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Valdības rosinātie likuma grozījumi stāsies spēkā no...

Pilnveidots regulējums par kārtību, kādā VID veic tā administrēto nodokļu u.c. budžeta maksājumu uzskaiti

Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumi Nr. 726 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs"...

Jauns Grāmatvedības likums — praksei un tehnoloģiskajam progresam atbilstošs normatīvais regulējums grāmatvedības jomā

Finanšu ministrijas izveidotā darba grupa pirmās sanāksmes par jaunā likuma grāmatvedības jomā izstrādi sāka organizēt jau 2018. gada pirmajā pusē. Ņemot vērā, ka likums "Par...

Ārpakalpojuma grāmatveža maiņa

Galvenais normatīvais akts nozarē (tā saucamais jumta likums) līdz šā gada beigām ir likums "Par grāmatvedību"1. 2022. gada 1. janvārī stāsies spēkā jaunais Grāmatvedības...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: