fbpx

SAISTĪBAS un AKTĪVI

Pamatlīdzekļi un to uzskaite komercsabiedrībās

Uzskaites sistēmas pirmsākumi meklējami tālā senatnē, un attīstība vienmēr noritējusi atbilstoši savam laikmetam un tā ekonomiskajām norisēm. Tās galvenais uzdevums ir bijis nodrošināt visu...

Zemes zem publiskajiem ūdeņiem uzskaite

Zemes pārvaldības likumā 2019. gada 4. aprīlī stājās spēkā vairāki grozījumi un starp tiem arī būtisks grozījums 15. pantā, kas nosaka jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko...

Kontu plāns un pamatlīdzekļu novērtēšana – daži vērā ņemami aspekti

Viens no uzņēmuma grāmatvedības politikas sastāvdaļām ir grāmatvedības kontu plāns. Grāmatvedības kontu plānu veidojot, jāņem vērā, ka tajā jāizdala reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumi,...

Tiesību un saistību jeb neto aktīvu nodošana reorganizācijas ietvaros

Praksē pastāv vispārējā izpratne par to, ka reorganizācijas ietvaros notiek tiesību un saistību jeb neto aktīvu nodošana. Tā tas ir arī saskaņā ar Padomes...

Kā pārbaudīt, vai saliktais konts izveidots pareizi?

Kontu plāns klasiski sastāv no iedalījuma bilances kontos un operāciju kontos. Salikto kontu korespondenci izmanto tad, ja saimniecisko darījumu iegrāmatošanai izmanto trīs vai vairāk kontus...

Kādas izmaksas iekļaujamas preces, pakalpojuma vai produkta pašizmaksas aprēķinā?

Lai uzņēmums varētu sekmīgi darboties, tam saimnieciskās darbības rezultātā ir jāgūst peļņa, citiem vārdiem, uzņēmuma ienākumiem ir jābūt lielākiem par izdevumiem. Peļņas rādītāju uzlabošanai...

Kas jāņem vērā, veicot uzņēmuma kustamās mantas novērtējumu?

Lai pareizi aprēķinātu uzņēmuma pamatlīdzekļu vērtību, nepieciešams precīzi novērtēt tam piederošos kustamos un nekustamos īpašumus. Žurnāla "Bilances Juridiskie Padomi" š.g. marta numurā aplūkotas sertificētu...

Datorprogrammu licenču iegrāmatošana

Pasaulē eksistē ap miljons dažādu datorprogrammu, daudzas no tām ir bezmaksas, bet liela daļa ir iegūstamas lietošanā, atbilstoši iegādājoties lietošanas licenci. Vienai datorprogrammai var...

Kā atzīt ienākumus no aizdevuma procentiem?

Kārtību, kā aizdevumu procentu atzīstami ieņēmumos un uzrādāmi pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā, nosaka Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu...

Kā grāmatvedībā atspoguļot zemnieku saimniecības īpašniekam piederošu mantu?

Laika gaitā – jau kopš zemnieku saimniecības saskaņā ar patlaban spēkā esošo likumu tiek dibinātas – ir radusies situācija, ka lielā daļā zemnieku saimniecību...

Nemateriālo ieguldījumu novērtēšanas, pārvērtēšanas metodes un atspoguļošana grāmatvedībā (finanšu pārskatā)

Šajā rakstā skaidrota nemateriālo ieguldījumu uzskaite atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, par kuru pārņemšanas lomu grāmatveža ikdienas darbā tiek runāts arvien vairāk visas Eiropas...

Uzkrājumi šaubīgajiem debitoru parādiem

Šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu uzskaiti, uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem debitoru parādiem un bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu regulē Gada pārskatu likums (GPL) un MK noteikumi...

Turpinot lietot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas politikai. Lasīt vairāk...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close