SAISTĪBAS un AKTĪVI

Inventarizācijas veikšana pamatlīdzekļiem

Ik gadu uzņēmuma pienākums ir sagatavot gada pārskatu, kurā ir jāuzrāda pārbaudīta finanšu uzskaites informācija. Attiecībā uz pamatlīdzekļiem visas sabiedrības neatkarīgi no tā, pie...

Ilgtermiņa aktīvu vērtības samazinājums – viens no Covid–19 radītajiem izaicinājumiem grāmatvežiem un finansistiem

Covid–19 radītās ekonomiskās lejupslīdes sakarā arvien biežāk revidenti, finansisti un grāmatveži runā par ilgtermiņa aktīvu — tādu kā nemateriālā vērtība, zeme, ēkas, ražošanas iekārtas...

Divu gadu laikā būs iespējams atbrīvoties no neatmaksātām hipotekārā kredīta saistībām, kas radušās pirms 2008. gada

Saeima 9.jūlijā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Kredītiestāžu likumā un grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz iespēju kredītiestādēm vienpusēji dzēst parādsaistības par hipotekārajiem...

Uzkrājumi restrukturizācijai un atlaišanas pabalstiem – kad un kādēļ tie būtu veidojami?

Viena no Covid–19 sekām pasaulē ir uzņēmējdarbības aktivitātes samazināšanās un līdz ar to arī atlaišanas un uzņēmumu restrukturizācija. Arī mūsu valstī arvien vairāk dzirdam...

Kādos gadījumos debitoru parādus nav jāiekļauj ar UIN apliekamajā bāzē?

Līdz ar jaunās uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas spēkā stāšanos, viens no jautājumiem ir par debitoru parādu norakstīšanu un tās ietekmi uz nodokļa nomaksu. Kuros...

Gada pārskatu biežākās kļūdas, uzrādot saistības

Gada pārskatu iesniegšanas gala termiņa pārcelšana līdz 31. jūlijam nozīmē, ka būs vairāk laika sagatavoties kvalitatīva gada pārskata iesniegšanai. Lai palīdzētu to izdarīt, piedāvājam...

Remontu ietekme uz pamatlīdzekļu vērtību vai peļņu un pamatlīdzekļu izslēgšana

Remontu ietekme uz pamatlīdzekļu vērtību vai peļņu No uzskaites viedokļa daudzējādā ziņā joprojām līdz galam neatrisināta ir to investīciju uzskaite, kas saistās ar komercsabiedrības ražošanas...

Lai par zaudētu parādu veiktu priekšnodokļa korekciju, līdz 1. martam jānosūta paziņojums parādniekam

Lai varētu veikt priekšnodokļa korekciju par zaudētiem parādiem, kreditoram līdz 1. martam jānosūta informācija debitoram par to, ka attiecīgais parāds šā likuma izpratnē tiek...

Kā veikt pamatlīdzekļu pārvērtēšanu?

Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikā bieži vien rodas situācijas, kad aktīva vērtība var neatbilst to patiesajai vērtībai. Šādos gadījumos normatīvie akti paredz pamatlīdzekļu pārvērtēšanu. Pārvērtēšana...

Kas jāņem vērā, izstrādājot uzņēmuma inventarizācijas kārtību? (II)

Ar niansēm, kas saistītas ar inventarizācijas veikšanas kārtības izstrādi uzņēmuma grāmatvedības politikā, "Bilances Akadēmijas" seminārā iepazīstināja biznesa augstskolas "Turība" Finanšu un grāmatvedības programmu direktore...

Pamatlīdzekļi un to uzskaite komercsabiedrībās – II daļa (pamatlīdzekļu nolietojums)

Uzskaites sistēmas pirmsākumi meklējami tālā senatnē, un attīstība vienmēr noritējusi atbilstoši savam laikmetam un tā ekonomiskajām norisēm. Tās galvenais uzdevums ir bijis nodrošināt visu...

Kas jāņem vērā, izstrādājot uzņēmuma inventarizācijas kārtību? (I)

Viens no svarīgākajiem uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentiem ir inventarizācijas veikšanas kārtība (nolikums). Saskaņā ar normatīvo regulējumu, par inventarizācijas veikšanu uzņēmumā atbildīgs ir tā vadītājs...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: