SAISTĪBAS un AKTĪVI

Gada pārskatu biežākās kļūdas, uzrādot saistības

Gada pārskatu iesniegšanas gala termiņa pārcelšana līdz 31. jūlijam nozīmē, ka būs vairāk laika sagatavoties kvalitatīva gada pārskata iesniegšanai. Lai palīdzētu to izdarīt, piedāvājam...

Remontu ietekme uz pamatlīdzekļu vērtību vai peļņu un pamatlīdzekļu izslēgšana

Remontu ietekme uz pamatlīdzekļu vērtību vai peļņu No uzskaites viedokļa daudzējādā ziņā joprojām līdz galam neatrisināta ir to investīciju uzskaite, kas saistās ar komercsabiedrības ražošanas...

Lai par zaudētu parādu veiktu priekšnodokļa korekciju, līdz 1. martam jānosūta paziņojums parādniekam

Lai varētu veikt priekšnodokļa korekciju par zaudētiem parādiem, kreditoram līdz 1. martam jānosūta informācija debitoram par to, ka attiecīgais parāds šā likuma izpratnē tiek...

Kā veikt pamatlīdzekļu pārvērtēšanu?

Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikā bieži vien rodas situācijas, kad aktīva vērtība var neatbilst to patiesajai vērtībai. Šādos gadījumos normatīvie akti paredz pamatlīdzekļu pārvērtēšanu. Pārvērtēšana...

Kas jāņem vērā, izstrādājot uzņēmuma inventarizācijas kārtību? (II)

Ar niansēm, kas saistītas ar inventarizācijas veikšanas kārtības izstrādi uzņēmuma grāmatvedības politikā, "Bilances Akadēmijas" seminārā iepazīstināja biznesa augstskolas "Turība" Finanšu un grāmatvedības programmu direktore...

Pamatlīdzekļi un to uzskaite komercsabiedrībās – II daļa (pamatlīdzekļu nolietojums)

Uzskaites sistēmas pirmsākumi meklējami tālā senatnē, un attīstība vienmēr noritējusi atbilstoši savam laikmetam un tā ekonomiskajām norisēm. Tās galvenais uzdevums ir bijis nodrošināt visu...

Kas jāņem vērā, izstrādājot uzņēmuma inventarizācijas kārtību? (I)

Viens no svarīgākajiem uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentiem ir inventarizācijas veikšanas kārtība (nolikums). Saskaņā ar normatīvo regulējumu, par inventarizācijas veikšanu uzņēmumā atbildīgs ir tā vadītājs...

Uzņēmuma ekonomiskā peļņa un ekonomiskā pievienotā vērtība (EVA rādītājs): vai tas ir viens un tas pats?

Kas ir ekonomiskā peļņa?  Izšķir šādus ekonomiskās peļņas (Economic profit) veidus: grāmatvedības peļņa un ekonomiskā peļņa. Grāmatvedības peļņa (Account­ing profit) ir peļņa, ko regulē starptautiskie...

Pamatlīdzekļi un to uzskaite komercsabiedrībās

Uzskaites sistēmas pirmsākumi meklējami tālā senatnē, un attīstība vienmēr noritējusi atbilstoši savam laikmetam un tā ekonomiskajām norisēm. Tās galvenais uzdevums ir bijis nodrošināt visu...

Zemes zem publiskajiem ūdeņiem uzskaite

Zemes pārvaldības likumā 2019. gada 4. aprīlī stājās spēkā vairāki grozījumi un starp tiem arī būtisks grozījums 15. pantā, kas nosaka jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko...

Kontu plāns un pamatlīdzekļu novērtēšana – daži vērā ņemami aspekti

Viens no uzņēmuma grāmatvedības politikas sastāvdaļām ir grāmatvedības kontu plāns. Grāmatvedības kontu plānu veidojot, jāņem vērā, ka tajā jāizdala reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumi,...

Tiesību un saistību jeb neto aktīvu nodošana reorganizācijas ietvaros

Praksē pastāv vispārējā izpratne par to, ka reorganizācijas ietvaros notiek tiesību un saistību jeb neto aktīvu nodošana. Tā tas ir arī saskaņā ar Padomes...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: