0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

SAISTĪBAS un AKTĪVI

Top noteikumi, kas kriptoaktīvu pārvedumus padarīs izsekojamus

Eiropas Savienība (ES) Padome strādā pie tā, lai mazinātu noziedznieku iespējas, izmantojot kriptovalūtas, apiet noteikumus, ar ko novērš nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Padome 16....

VID par UIN piemērošanu debitoru parādiem

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis informatīvos materiālu  "Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana debitoru parādiem", kurā informē, ka 2022. gada 21. aprīlī stājās spēkā Uzņēmumu ienākuma...

Vai aizdevumu var izsniegt/saņemt ar 0% likmi?

Aktuāls jautājums uzņēmumu grāmatvedībā ir procentu likmes piemērošana aizdevumu izsniegšanai un saņemšanai. Līdzšinējā pieeja paredzējusi - ja aizdevums ir nesaistītam uzņēmumam, tam tiek piemērota...

Kā sagatavot projekta finanšu plānu

Iepriekšējā žurnāla Bilance numurā autore dalījās ar padomiem un pieredzi, kā sagatavot labu projekta pieteikumu, lai piesaistītu finansējumu no Eiropas Savienības (ES) fondiem vai...

Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums

Valsts ieņēmumu dienests (VID) jūlijā aktualizējis metodisko materiālu "Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums", kurā sniedz metodisku palīdzību iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanā attiecībā...

Kas grāmatvežiem jāievēro par debitoru parādiem

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis skaidrojumu par debitoru parādu uzskaiti grāmatvedībā. Tajā norādīts, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamajā bāzē iekļauj nedrošu debitoru...

Ārpustiesas parādu atgūšanas jomā vērojamas pozitīvas tendences, patērētāju parādsaistību apjoms joprojām liels

Pagājušajā gadā Latvijā darbojās 24 ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri saņēmuši Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izsniegto speciālo atļauju (licenci) ārpustiesas parādu atgūšanai. Uz...

Par parādu atgūšanu no debitoriem ar trešo pušu palīdzību

(parādu ārpustiesas atgūšana, par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā) Debitori, debitori, debitori — viena no lietām, kas ir aktuāla visu laiku ikvienam uzņēmumam, ikvienai iestādei. Tradicionāli vislielākā...

Avansa maksājumi un to uzskaite grāmatvedībā

Šajā rakstā autors apskata gadījumus, kad tiek samaksāts avanss par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi, par pakalpojumiem vai par preču (krājumu) iegādi, kā arī...

Atkārtoti izdota un papildināta grāmata par grāmatvedības pamatiem – gan drukātajā, gan e-versijā

Atkārtotā un papildinātā 2. izdevumā iznākusi Mg.oec. Lailas Kelmeres sarakstītā grāmata "Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi". Sērijā BILANCES BIBLIOTĒKA izdoto grāmatu iespējams...

Cesijas darījuma grāmatvedības uzskaite

Turpinot iepriekšējā žurnāla numurā aizsākto tēmu par debitoru parādiem, šajā rakstā apskatīta cesijas darījuma uzskaites kārtība visu darījumā iesaistīto pušu grāmatvedībā. Saskaņā ar Civillikuma ceturtās...

Kā kārtot debitoru un kreditoru parādu uzskaites reģistru vienkāršā ieraksta grāmatvedībā?

Ja persona savas saimnieciskās darbības laikā citām fiziskām vai juridiskām personām pārdod savu produkciju, preces vai sniedz pakalpojumus un uzreiz nesaņem samaksu, personai veidojas...

Depozīta sistēma un depozīta maksas uzskaite

Latvijā kopš februāra ir sākusi darboties depozīta sistēma, kas veicinās noteikta veida iepakojumu savākšanu un apstrādi, kā rezultātā apkārtne kļūs tīrāka un sakoptāka. No grāmatvedības...

Debitoru parādu ietekme uz nodokļu aprēķināšanu

Debitors ir viens no uzņēmumā ienākošās naudas avotiem. Lai saimnieciskās darbības gaitā nerastos naudas plūsmas problēmas, ir svarīgi, lai pircēji un pasūtītāji ievērotu apmaksas...