0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

SAISTĪBAS un AKTĪVI

Skaidras naudas darījumu grāmatvedības uzskaite — kas mainījies no 2022. gada 1. janvāra?

Skaidrā naudā veikts darījums — skaidras naudas saņemšana vai izsniegšana par tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu, turpināšanu vai izbeigšanu. Darījumi var būt, piemēram, pirkums, norēķins ar...

Par ziedojumu uzskaiti

Lasītājas situācijas apraksts Par mantisko ziedojumu un pamatlīdzekļu nolietojumu vienkāršā ieraksta sistēmā. Situācijas apraksts. Reliģiskā organizācija kārto grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā, veicot ierakstus IIN...

Samaksāto un saņemto avansu grāmatvedības uzskaite — kā grāmatot PVN?

Šajā rakstā vairāk par saimniecisku darījumu, kuru grāmatvedības uzskaitē grāmatveži atspoguļo atšķirīgi, t.i., samaksāto un saņemto avansu uzskaiti. Pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kad vairumā gadījumu piegādātājs...

Saņemtā finansiālā atbalsta, dāvinājuma vai ziedojuma grāmatvedības uzskaite

Nu jau septiņpadsmit gadus Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, un uzņēmējiem šo gadu laikā ir dota iespēja saņemt finanšu palīdzību savas uzņēmējdarbības attīstībai. Tāpat arī...

Autotransporta izmaksu uzskaites nianses atkarībā no transportlīdzekļa statusa uzņēmumā

Uzņēmumiem, kas savā saimnieciskajā darbībā izmanto vieglos vai kravas transportlīdzekļus, ir jābūt izstrādātai un vadītāja apstiprinātai kārtībai, kurā noteikts, kādus automašīnas uzturēšanas izdevumus atzīt...

No nākamā gada būs jauna kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma darbība tiek izbeigta

Valdības sēdē 31. augustā izskatīts Finanšu ministrijas sagatavotais noteikumu projekts "Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja...

Nosakām un interpretējam apgrozāmā kapitāla finanšu ciklu

Apgrozāmā kapitāla finanšu cikls ir periods no izejvielu pirkšanas (iegādes) līdz naudas saņemšanai par pārdotajām precēm. To aprēķina kā krājumu aprites un debitoru parādu...

Bilances pasīvs un tā uzskaites nianses (turpinājums)

Turpinājums. Sākumu sk. Bilancē Nr. 10 (466), 2020. g. Uzkrājumi Nākamā bilances pasīva sadaļa, ko apskatīsim, ir uzkrājumi. Parasti praksē uzkrājumu aprēķināšana un grāmatošana attiecas uz gada...

Nolietojums dīkstāvē esošiem pamatlīdzekļiem un pamatlīdzekļu nenolietojamās vērtības noteikšana

Ja uzņēmuma saimnieciskā darbība ir apturēta (vai praktiski apturēta), bet uzņēmums zina, ka tas spēs atjaunot savu darbību, tad jāatceras, ka arī dīkstāves periodā...

Kā veikt pamatlīdzekļu izvērtējumu krīzes laikā?

Viens no ekonomiskās krīzes situācijas visvairāk ietekmētajiem gada pārskata posteņiem ir pamatlīdzekļi. Par to, kādas nianses jāņem vērā, gada pārskatā veicot to pārvērtēšanu, "Bilances...

Drošības nauda — izīrētāja ienākumi, kredītsaistības vai pakalpojums? (Turpinājums)

Sakarā ar Finanšu ministrijas (turpmāk — FM/ministrija) un Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk — VID) oficiāli sniegto viedokli jautājumā par ēnu ekonomikas risku samazināšanas problēmām, t.sk....

Publicētas vadlīnijas par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis "Vadlīnijas par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai", kurās skaidro Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: