0,00 EUR

Grozā nav nevienas preces.

SAISTĪBAS un AKTĪVI

Publicētas vadlīnijas par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis "Vadlīnijas par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai", kurās skaidro Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra...

Vai rodas pienākums maksāt obligātās iemaksas un algas nodokli par valdes locekli?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sniedzis uzziņu par nodokļa maksātāja tiesībām uzziņas pieprasījuma iesniedzēja (turpmāk - iesniedzējs) aprakstītajā tiesiskajā situācijā. Piedāvājam iepazīties ar uzziņā...

Drošības nauda — izīrētāja ienākumi, kredītsaistības vai pakalpojums?

Sakarā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersonu nostāju, ka telpu lietotāju īpašniekam/valdītājam/izīrētājam iemaksātās garantijas (drošības) naudas summas VID uzskata par tādiem pašiem izīrētāja/iznomātāja ieņēmumiem...

Pamatlīdzekļa pārvērtējums, kas kompensē nolietojumu – iekļaujams pašu kapitālā vai pārskata gada ieņēmumos?

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (LRGA) nosūtījusi vēstuli Finanšu ministrijai, kurā lūdz skaidrot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 33. panta piemērošanu. Konkrētais likuma pants...

Inventarizācijas veikšana pamatlīdzekļiem

Ik gadu uzņēmuma pienākums ir sagatavot gada pārskatu, kurā ir jāuzrāda pārbaudīta finanšu uzskaites informācija. Attiecībā uz pamatlīdzekļiem visas sabiedrības neatkarīgi no tā, pie...

Ilgtermiņa aktīvu vērtības samazinājums – viens no Covid–19 radītajiem izaicinājumiem grāmatvežiem un finansistiem

Covid–19 radītās ekonomiskās lejupslīdes sakarā arvien biežāk revidenti, finansisti un grāmatveži runā par ilgtermiņa aktīvu — tādu kā nemateriālā vērtība, zeme, ēkas, ražošanas iekārtas...

Divu gadu laikā būs iespējams atbrīvoties no neatmaksātām hipotekārā kredīta saistībām, kas radušās pirms 2008. gada

Saeima 9.jūlijā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Kredītiestāžu likumā un grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz iespēju kredītiestādēm vienpusēji dzēst parādsaistības par hipotekārajiem...

Uzkrājumi restrukturizācijai un atlaišanas pabalstiem – kad un kādēļ tie būtu veidojami?

Viena no Covid–19 sekām pasaulē ir uzņēmējdarbības aktivitātes samazināšanās un līdz ar to arī atlaišanas un uzņēmumu restrukturizācija. Arī mūsu valstī arvien vairāk dzirdam...

Kādos gadījumos debitoru parādus nav jāiekļauj ar UIN apliekamajā bāzē?

Līdz ar jaunās uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas spēkā stāšanos, viens no jautājumiem ir par debitoru parādu norakstīšanu un tās ietekmi uz nodokļa nomaksu. Kuros...

Gada pārskatu biežākās kļūdas, uzrādot saistības

Gada pārskatu iesniegšanas gala termiņa pārcelšana līdz 31. jūlijam nozīmē, ka būs vairāk laika sagatavoties kvalitatīva gada pārskata iesniegšanai. Lai palīdzētu to izdarīt, piedāvājam...

Remontu ietekme uz pamatlīdzekļu vērtību vai peļņu un pamatlīdzekļu izslēgšana

Remontu ietekme uz pamatlīdzekļu vērtību vai peļņu No uzskaites viedokļa daudzējādā ziņā joprojām līdz galam neatrisināta ir to investīciju uzskaite, kas saistās ar komercsabiedrības ražošanas...

Lai par zaudētu parādu veiktu priekšnodokļa korekciju, līdz 1. martam jānosūta paziņojums parādniekam

Lai varētu veikt priekšnodokļa korekciju par zaudētiem parādiem, kreditoram līdz 1. martam jānosūta informācija debitoram par to, ka attiecīgais parāds šā likuma izpratnē tiek...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: