0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

VID INFORMĀCIJA

Kā atspoguļot valsts atbalstu grāmatvedībā (no 09.11.2020-30.06.2021)?

Valsts ieņēmumu dienests norāda, ka, atspoguļojot grāmatvedībā saņemto valsts atbalstu, nodokļu aprēķināšanu un samaksu, jāievēro finanšu pārskatu sagatavošanas vispārīgie principi: bilances un peļņas vai...

Kā atspoguļot valsts atbalstu grāmatvedībā (no 01.10.2021-30.11.2021)?

Valsts ieņēmumu dienests norāda, ka, atspoguļojot grāmatvedībā saņemto valsts atbalstu, nodokļu aprēķināšanu un samaksu, jāievēro finanšu pārskatu sagatavošanas vispārīgie principi: bilances un peļņas vai...

VID aicina ārpakalpojuma grāmatvežus saņemt licences

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sācis izsniegt licences grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus informācija par izsniegtajām licencēm tiek publiskota VID tīmekļvietnē...

No 2022. gada būs izmaiņas paziņojumos par fiziskajai personai izmaksātajām summām

Sākot ar 2022. gada 1. janvāri, Valsts ieņēmumu dienests (VID) izstrādā, aktualizē un publisko VID tīmekļvietnē ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodus, kas izmantojami paziņojumā...

VID veidos kopīgu datubāzi ar policiju finanšu noziegumu apkarošanai

Lai stiprinātu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Valsts policiju ir uzsācis vienotas kriminālizlūkošanas datu apmaiņas...

Mainījies EDS dizains

No šī gada 8.oktobra ir mainījies Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) vizuālais izskats. EDS ir saglabātas visas esošās funkcionalitātes, bet vizuāli...

VID aicina uzņēmējus laikus gatavoties izmaiņām Elektroniskā transporta dokumenta un Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas iesniegšanā

Eiropas Savienības tiesību aktos¹ veiktie grozījumi paredz izmaiņas Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) un Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) datu elementos – ir mainīti to formāti,...

VID informē par jaunajām prasībām kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai

  Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sagatavojis informatīvo materiālu "Par Ministru kabineta noteikumiem “Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai”. VID...

Lai advokātu biroja rēķinus varētu atzīt grāmatvedībā, tam jābūt reģistrētam Komercreģistrā

Pēc izmaiņām advokatūras tiesiskajā regulējumā Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina zvērinātu advokātu biroju klientus pārliecināties, ka izvēlētais advokātu birojs ir reģistrēts Komercreģistrā, lai attiecīgi...

Kā atteikties no saimnieciskās darbības veicēja statusa?

Ja reģistrētais saimnieciskās darbības veicējs vēlas izbeigt saimniecisko darbību un atteikties no saimnieciskās darbības veicēja statusa, par to rakstiski jāinformē Valsts ieņēmumu dienests...

Ko paredz jaunie noteikumi par uzņēmuma mantas novērtēšanu, kad uzņēmums izbeidz darbību?

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 31. augustā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.  590 “Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu...

VID: Izmaiņas speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapās un to aizpildīšanā

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2021.gada 10.augustā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.540 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr. 106 "Noteikumi par speciālo...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: