0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAGroza grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas noteikumus budžeta iestādēm

Groza grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas noteikumus budžeta iestādēm

Valdība 6. septembrī atbalstīja Finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība". Grozījumu mērķis ir pilnveidot gada pārskata sagatavošanas kārtības normatīvo regulējumu attiecībā uz informācijas atklāšanu par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumu uzskaiti, finanšu instrumentu risku ierobežošanas uzskaiti, ja budžeta iestāde tādu izmanto, kā arī veikt redakcionālus precizējumus, lai nodrošinātu skaidrāku normatīvā akta izpratni par gada pārskata sagatavošanas kārtību. Noteikumi paredz noteikt, ka informāciju par metodēm un pieņēmumiem, nosakot bioloģisko aktīvu lauksaimnieciskai darbībai un lauksaimniecības produktu patieso vērtību, norāda grāmatvedības uzskaites principu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī*

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Andrea Piacquadio, pexels.com

Valdība 6. septembrī atbalstīja Finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība". Grozījumu mērķis ir pilnveidot gada pārskata sagatavošanas kārtības normatīvo regulējumu attiecībā uz informācijas atklāšanu par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumu uzskaiti, finanšu instrumentu risku ierobežošanas uzskaiti, ja budžeta iestāde tādu izmanto, kā arī veikt redakcionālus precizējumus, lai nodrošinātu skaidrāku normatīvā akta izpratni par gada pārskata sagatavošanas kārtību.

Noteikumi paredz noteikt, ka informāciju par metodēm un pieņēmumiem, nosakot bioloģisko aktīvu lauksaimnieciskai darbībai un lauksaimniecības produktu patieso vērtību, norāda grāmatvedības uzskaites principu aprakstā nevis finanšu pārskata pielikuma strukturizētajā skaidrojumā. Noteikumos veikti redakcionāli precizējumi, lai nodrošinātu skaidrāku normatīvā akta izpratni par informācijas atklāšanu gada pārskata pielikumā attiecībā uz:

  • saimnieciskā gada pārskata konsolidācijas procedūrām, vienādojot finanšu pārskatu posteņu konsolidāciju (bilances, ieņēmumu un izdevumu posteņos);
  • nodrošināt padotības iestāžu sniegto informāciju par nodotajiem/ saņemtajiem nefinanšu aktīviem arī īstermiņa daļā, kas atvieglos konsolidācijas procedūras sagatavojot konsolidētos gada pārskatus;
  • ilgtermiņa ieguldījumiem - kapitālsabiedrības ieguldījumu turējumā nodotajā valsts vai pašvaldības īpašumā, izmaiņām līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā uzskaites vērtībā;
  • finanšu instrumentu (saistību) nākotnes naudas plūsmu;
  • finanšu instrumentiem - pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem pielikumā sniedzamo informāciju par procentu ieņēmumiem, par ieņēmumiem un izdevumiem no finanšu instrumentiem, kas nav ietverti finanšu instrumenta procentu likmes noteikšanā un par finanšu instrumentu, kam piemērota naudas plūsmas riska ierobežošanas uzskaite.

Noteikumos iekļautās normas par informācijas uzrādīšanu par NĪN stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī vienlaikus ar grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, kuri arī tika apstiprināti valdības sēdē.

Kā norādīts tiesību aktu anotācijās, līdz 2024. gada 1. janvārim pašvaldības grāmatvedības uzskaiti par NĪN ieņēmumiem veic atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", pamatojoties uz to izdotajiem normatīvajiem aktiem un pašvaldību iekšējiem normatīvajiem aktiem. 2022. gada 1. janvārī stājas spēkā Grāmatvedības likums, kas aizstāj likumu "Par grāmatvedību". Abi likumi paredz uzkrāšanas principa piemērošanu grāmatvedības uzskaitē, nosakot vispārīgas prasības. Pašvaldības izstrādāja iekšējos normatīvos aktus, kuros noteica NĪN ieņēmumu grāmatvedības uzskaites detalizētu kārtību. Gada pārskatā budžeta iestādes norāda informāciju atbilstoši grāmatvedības uzskaites datiem, tai skaitā par NĪN ieņēmumiem un attiecīgajām prasībām un saistībām, saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" prasībām, kurus sākot ar 2023. gada 1. janvāri aizstās MK 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība".

Finanšu ministrijā arī secināts, ka MK 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs", kas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, to piemērošanas laikā ir konstatētas vairākas neskaidrības, kā arī atsevišķi jautājumi tajos nav ietverti, kas apgrūtina vienveidīgu darījumu grāmatvedības uzskaiti budžeta iestādēs. Ar grozījumiem veiktas vismaz 20 izmaiņas un precizējumi noteikumos, tostarp paredzot dividendes un citus maksājumus par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu izmantošanu uzskaitīt atbilstoši lēmumam par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu; ieviesta prasība norādīt informāciju par aktīva sākotnējās vērtības noteikšanas metodi, ja budžeta iestāde bez atlīdzības nodod aktīvu citai budžeta iestādei u.c.  Izmaiņas veiktas arī šo noteikumu 1. pielikumā "Grāmatvedības kontu plāna un zembilances shēma un apraksts" minētajiem atsevišķiem grāmatvedības kontiem un to aprakstiem.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: