0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAGrozījumus likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” top galīgajā lasījumā

Grozījumus likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” top galīgajā lasījumā

Likumprojekts par grozījumiem likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” tika skatīts  29. novembra Ministru kabineta sēdē, kā plz.lv jau informēja  (http://www.plz.lv/?p=5124) , un šonedēļ tas tiek skatīts Saeimā. Proti, 13. decembrī likumprojektu skatīja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, savukārt 15. decembrī to  2. lasījumā steidzamības kārtībā plānots skatīt Saeimas sēdē. Kā zināms, ja likumprojektu izskata steidzamības kārtībā, tas galavariantā tiek pieņemts jau 2. lasījumā. Vienlaikus ar šiem grozījumiem, Saeimā šonedēļ finiša taisnē iziet grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli",  likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, likumā "Par akcīzes nodokli", Finanšu stabilitātes nodevas likumā u.c., par ko sīkāk informēsim…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Likumprojekts par grozījumiem likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” tika skatīts  29. novembra Ministru kabineta sēdē, kā plz.lv jau informēja  (http://www.plz.lv/?p=5124) , un šonedēļ tas tiek skatīts Saeimā. Proti, 13. decembrī likumprojektu skatīja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, savukārt 15. decembrī to  2. lasījumā steidzamības kārtībā plānots skatīt Saeimas sēdē. Kā zināms, ja likumprojektu izskata steidzamības kārtībā, tas galavariantā tiek pieņemts jau 2. lasījumā. Vienlaikus ar šiem grozījumiem, Saeimā šonedēļ finiša taisnē iziet grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli",  likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, likumā "Par akcīzes nodokli", Finanšu stabilitātes nodevas likumā u.c., par ko sīkāk informēsim arī plz.lv, sekojot līdzi šo grozījumu pieņemšanas  gaitai. Atgādinām, ka grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” paredz šādas izmaiņas. Par nodokļa uzlikšanu dividendēm, kapitāla pieaugumam no kapitāla daļu un akciju atsavināšanas, procentiem un  atlīdzībai par intelektuālā īpašuma izmantošanu Lai izveidotu pievilcīgāku Latvijas uzņēmumu ienākuma nodokļa režīmu un mazinātu nepieciešamību izmantot ārzonu struktūras nodokļu samazināšanas vajadzībām, likumā tiek noteikts, ka no nodokļa ir atbrīvotas:  - dividendes, ko sabiedrība - Latvijas rezidents izmaksā nerezidentam, kas nav ES/EEZ vai ārzonas valsts rezidents (sākot ar 2013.gadu); -  dividendes, ko sabiedrība – Latvijas rezidents saņem no nerezidenta, ja dividenžu izmaksātājs ir tādas valsts rezidents, kas nav zemu nodokļu un beznodokļu valsts vai teritorija (sākot ar 2013.gadu); -  procentu maksājumi, ko sabiedrība - Latvijas rezidents izmaksā nerezidentam, kas nav ES/EEZ vai zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorijas  rezidents, un kas tiek veikti pēc 2013.gada 31.decembra; - maksājumi par intelektuālo īpašumu, ko sabiedrība - Latvijas rezidents izmaksā nerezidentam, kas nav ES/EEZ vai zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorijas  rezidents, un kas tiek veikti pēc 2013.gada 31.decembra; Papildus tam likumprojekts paredz, ka sākot ar 2013.gadu ienākumi vai zaudējumi no kapitāla daļu un akciju atsavināšanas netiek ņemti vērā nosakot nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamo ienākumu, izņemot ienākumus, ja kapitālsabiedrība, kuras akciju iegāde ir notikusi, ir tādas valsts vai teritorijas rezidents, kas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ir atzīta par zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai teritoriju. Par sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem Ar grozījumiem likuma 17.2 pantā tiek plānots panākt, ka nodokļa atlaide tiktu piemērota vismaz tādā apmērā kāds tika plānots to ieviešot, kā arī lai kopējās investīcijas Latvijā, kas atbilstoši projektam būs mazākā apmērā un tiks ieguldītas ilgākā laika periodā, tomēr  sasniegtu plānoto apjomu, neatkarīgi no nodokļu maksātāju skaita, kas piemēro atlaidi. Lai nodrošinātu maksimāli labvēlīgus nosacījumus investīciju piesaistei, likuma 17.2 pantā tiek samazināts ieguldāmo investīciju apmērs no 5 miljoniem latu uz 3 miljoniem latu, pagarinot investīciju realizācijas periodu no 3 līdz 5 gadiem. Ņemot vērā, ka valsts atbalsta saņēmēji bieži vien izmanto dažādus valsts atbalsta modeļus, tad ir jāparedz, ka nodokļa maksātājs var prasīt samazināt piemērojamo nodokļa atlaides intensitāti (procentus), kas dod iespēju likuma 17.2 pantā noteikto atlaidi apvienot ar cita veida valsts atbalstu, nepārsniedzot noteikto intensitātes apmēru. Likuma 17.2 pants tiek papildināts ar atsauci uz mēbeļu ražošanas nozari, zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādes un konservēšanas nozari, kā arī piena produktu ražošanas nozari. Par banku ķīlas pārņemšanas izdevumiem Lai izslēgtu dažādas interpretācijas iespējas,  likumprojektā tiek noteikts, ka attiecībā uz kredītiestādēm parāda piedziņas procesa laikā radušies ķīlas uzturēšanas izdevumi, ķīlas priekšmeta pārņemšanas izdevumi, nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi par attiecīgo pārņemto nekustamo īpašumu, kuri, pastāvot pamatotām šaubām tos atgūt, un kuri ir iekļauti kredītiestādes izdevumos attiecīgajā pārskata periodā, ir uzskatāmi par izdevumiem, kas ir saistīti ar kredītiestādes saimniecisko darbību. Likumprojekts paredz arī palielināt parādnieka  apliekamo ienākumu par kredītiestādes apmaksātajiem ķīlas uzturēšanas izdevumiem, pārņemšanas izdevumiem un nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumiem par attiecīgo pārņemto nekustamo īpašumu. Par zaudēto parādu norakstīšanu Ņemot vērā, ka Maksātnespējas likuma normas neparedz bankrota procedūru attiecībā uz juridiskajām personām, savukārt maksātnespējas procesa laikā persona var atjaunot maksātspēju, likumprojekta normas paredz, ka ar nodokli apliekamo ienākumu var samazināt par zaudētajiem parādiem, kad maksātnespējas process tiek pabeigts un par to ir pieņemts tiesas nolēmums. Papildus tam likumprojekts paredz samazināt apliekamo ienākumu par parāda summām kas, saskaņā ar tiesas lēmumu, atbilst parādnieka tiesiskās aizsardzības procesā vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktajam proporcionālajam pamatparāda, līgumsoda vai procentu dzēšanas vai samazinājuma apmēram. Savukārt parādniekam ir tiesības samazināt apliekamo ienākumu, ja kreditora saistības tiek samazinātas saskaņā ar tiesas lēmumu, atbilstoši parādnieka tiesiskās aizsardzības procesā vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktajai attiecināmai summai, ja šī summa netika iekļauta izdevumos. Par izdevumiem, kuriem nepiemēro palielinošo koeficientu Lai netiktu piemērots palielinošs koeficients 1,5 tiem ziedojumiem, par kuriem nodokļa maksātājam saskaņā ar likuma 20.1prim pantu būtu tiesības piemērot nodokļa atlaidi, ja šā nodokļa maksātāja darbības rezultāts būtu peļņa, tiek precizēta minētā likuma 4.panta pirmā daļa. Par zaudējumu pārnešanas kārtību Likumprojekts paredz, ka zaudējumus, kas radušies līdz 2007.gadam  var segt hronoloģiskā secībā no nākamo astoņu taksācijas periodu apliekamā ienākuma (līdzšinējā kārtība), bet zaudējumus, kas radušies sākot ar 2008.gadu, var segt neierobežotā laika posmā hronoloģiskā secībā no nākamo taksācijas periodu apliekamā ienākuma. Par avansa maksājumiem, ja apturēta saimnieciskā darbība Lai samazinātu administratīvo slogu nodokļa maksātājiem, kas uz laiku aptur saimniecisko darbību, likuma 23.pantā tiek noteikts, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums nav jāveic par periodu, kurā nodokļa maksātājs, informējot Valsts ieņēmumu dienestu, uz laiku ir apturējis saimniecisko darbību. Tādējādi nodokļa maksātājam nebūs arī jāiesniedz papildus iesniegums par avansa maksājumu apmēra pārskatīšanu par mēnešiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība. Par nodokļa likmes vienādošanu Lai uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes būtu pievilcīgas komersantiem, kuri veic ieguldījumus brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, likumprojekts paredz atcelt  tajā paredzēto ierobežojumu un minēto kapitālsabiedrību apliekamajam ienākumam piemērot vispārējo uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, t.i., 15 procentu likmi. Par būvju klasifikācijas kodu Lai novērstu situāciju, kad likuma 17.2 pantā paredzēto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi nevar piemērot attiecībā uz telekomunikāciju nozares atsevišķām būvēm, t.i., jauniem kabeļu tīkliem vai jauniem telekomunikāciju torņiem, mastiem u.c. likuma 1.panta divdesmit septītā daļa tiek papildināta ar atsauci uz būvju klasifikācijas 22.kodu „Cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas”. Par darba mašīnām Likuma 1.panta 28. daļā, attiecībā uz darba mašīnām noteikt, ka to būtiska sastāvdaļa ir jebkura veida izpildsistēma. Ar plānotajiem grozījumiem pilnā apjomā  Jūs varat iepazīties Saeimas mājas lapā, šeit.