Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošana pa dienām

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavotajā skaidrojumā par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN)  atvieglojumu piemērošanu ir arī informācija par IIN atvieglojumu piemērošanu pa dienām. Attiecīgi, ja darba tiesiskās attiecības nav pastāvējušas pilnu mēnesi, darba devējs, aprēķinot nodokli, atvieglojumu apmēru nosaka pa dienām. Atvieglojumu apmēru gadījumos, kad darba attiecības nav pastāvējušas pilnu mēnesi, kalendāra dienā nosaka pēc formulas: Ad = Am : d, kur Ad – nodokļa atvieglojumu apmērs kalendāra dienā; Am – nodokļa atvieglojumu summa mēnesī; d – mēneša kalendāra dienu skaits. Piemērs: Darbinieku 2018.gada 10.aprīlī…
 

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties