0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIIedzīvotāju ienākuma nodoklis no attālinātā darba izdevumu kompensācijas

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no attālinātā darba izdevumu kompensācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis metodisko materiālu "Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no attālinātā darba izdevumu kompensācijas". Tajā norādīts, ka darba devējs, vienojoties ar darbinieku, plāno attālināto darbu un nosaka kārtību, kādā kompensē darbiniekiem attālinātā darba izdevumus, ja kompensēšana ir objektīvi nepieciešama un pamatota un ja attālināto darbu nav iespējams veikt ar darba devēja resursiem. Darba devēja un darbinieka vienošanās ir iekšēji noteikta kārtība, par kuru nav jāziņo VID. Atgādinām, ka 2021. gadā no aplikšanas ar algas nodokli atbrīvo ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: pexels.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis metodisko materiālu "Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no attālinātā darba izdevumu kompensācijas". Tajā norādīts, ka darba devējs, vienojoties ar darbinieku, plāno attālināto darbu un nosaka kārtību, kādā kompensē darbiniekiem attālinātā darba izdevumus, ja kompensēšana ir objektīvi nepieciešama un pamatota un ja attālināto darbu nav iespējams veikt ar darba devēja resursiem. Darba devēja un darbinieka vienošanās ir iekšēji noteikta kārtība, par kuru nav jāziņo VID.

Atgādinām, ka 2021. gadā no aplikšanas ar algas nodokli atbrīvo ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 30 EUR mēnesī. Šādu iespēju nepiemēro darbinieka ilgstošas prombūtnes laikā, kas pārsniedz 30 dienas un tās tiek skatītas kalendāra mēneša ietvaros. To paredz likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumu 159 - 161. punkts

Priekšnoteikumi kompensācijas piešķiršanai:

  • vienošanās par attālināta darba veikšanu ir noteikta darba līgumā vai darba devēja rīkojumā un ir norādīts, kādus izdevumus darba devējs kompensē;
  • ar attālinātā darba veikšanu saistītos izdevumus sedz darba devējs, kuram ir iesniegta darbinieka algas nodokļa grāmatiņa;
  • ar attālinātā darba veikšanu saistīto izdevumu apmēri tiek noteikti proporcionāli slodzei un līgumā vai rīkojumā norādīto attālinātā darba dienu skaitam mēnesī, ja darbs tiek veikts gan attālināti, gan darba vietā.

Vienošanās par attālinātā darba veikšanu ir būtiska kā tiesiskais pamats iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atbrīvojuma piemērošanai kompensācijai, tai skaitā būtisks ir gan datums, kad rīkojums (vienošanās) ir stājies spēkā vai zaudējis spēku, gan darba devēja rīkojumā (vienošanās dokumentā) norādītais darba dienu skaits, kuras darbinieks strādā attālināti, ja paredzēts, ka darbu veiks gan attālināti, gan darba vietā.

Darba devējam atkarībā no darba specifikas un citiem apstākļiem ir tiesības rīkojumā attālinātā darba kompensāciju izmaksas noteikt:

  • vispārīgi (nosakot tikai darbības periodu un to, ka tā ir kompensācija par attālinātā darba izdevumiem, bet neparedzot uzskaites detalizāciju);
  • specifiski, piemēram, nosakot precīzi ar attālinātā darba kompensāciju saistīto izdevumu sadalījumu (nosakot precīzi, kā kompensācijas izmaksai tiek uzskaitīta katra attālinātā darba diena vai ka kompensācija tiek maksāta tikai par dienu, kas pavadīta, veicot darba pienākumus tikai attālināti). Darba devējs pats ar rīkojumu sabalansē izvēlēto kompensācijas izmaksu modeli ar darba devēja izvēlēto administratīvo slogu attālinātā darba uzskaitei.

Attālinātā darba kompensāciju modeļa ieviešana algas nodokļa aprēķināšanas vajadzībām neierobežo darba devēju piemērot līdzšinējos Darba likumā noteiktos izdevumu kompensācijas modeļus, t.i., darba devējs var kompensēt darbinieka izdevumus, kas radušies pēc darba devēja iniciatīvas un kuri ar ārējo attaisnojuma dokumentu tiek atspoguļoti kā uzņēmuma aktīvi, saimnieciskās darbības izdevumi.

Darba devējs var nodot uz laiku savus aktīvus darbiniekam darba pienākumu veikšanai attālināti.

Algas nodokļa aprēķināšanai attālinātā darba izdevumu kompensācijas līdz 30 EUR apmēram atšifrējums nav nepieciešams, taču tas kompensācijas piemērošanai varētu būt būtisks, lai būtu skaidrs objekts, par ko kompensāciju maksā (arī Darba likuma izpratnē).

Darba devējs var kompensēt darbiniekam izdevumus saskaņā ar savstarpēju vienošanos, bet ar algas nodokli neapliks attālinātā darba izdevumu kompensāciju, kas atbildīs likumā noteiktajiem kritērijiem, nepārsniedzot noteiktu apmēru (30 EUR par pilnu slodzi).

Tādējādi attālinātā darba izdevumu kompensācija ir nosakāma proporcionāli slodzei. Šo kritēriju darba devējs piemēro neatkarīgi no rīkojumā noteiktā.

Īslaicīgu prombūtni (piemēram, slimības lapa A) neņem vērā, nosakot mēnesī izmaksājamās ar nodokli neapliekamās kompensācijas 30 EUR apmērā.

Tāpat darba devējs  var izvēlēties un noteikt kārtību, kādā kontrolē vai nekontrolē, uzskaita vai neuzskaita attālināti nostrādātās un rīkojumā noteiktās attālināti nostrādātās dienas un konkrētos izdevumu veidus, kas tiek kompensēti 30 EUR ietvaros, neapliekot ar algas nodokli.

Darba devējs var maksāt arī lielāku kompensāciju, bet likumā noteiktā limita (30 EUR) pārsnieguma daļa ir apliekama ar algas nodokli. Darba devējs var kompensēt telefona sarunas arī atbilstoši faktiskajiem izdevumiem kā darba devēja izdevumus. Šādā gadījumā jāiesniedz attaisnojuma dokumenti (piemēram, telefona sarunu izdrukas, kas apliecina telefona sarunu nepieciešamību darba uzdevumu veikšanai u.c.). VID vērš uzmanību, ka darba devējs nevar vienlaikus dubulti kompensēt vienu izdevumu pozīciju pēc dažādām kompensēšanas metodēm. Ir jāizvēlas viens konkrēto izdevumu kompensēšanas veids, piemēram, no fiksētās kompensācijas jāizslēdz kompensācijas pozīcija par telefona sakaru kompensāciju, ja to paredz kompensēt saskaņā ar tālsarunu rēķinu.

Savukārt attiecībā uz darba devēja izdevumiem, kuri ir iegrāmatoti darba devēja grāmatvedībā, apliecināti un pamatoti ar konkrētiem ārējiem darījumus apliecinošiem dokumentiem, 30 EUR ierobežojums nav piemērojams. To noteic Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 18.2 2. apakšpunkts.

Metodiskajā materiālā ir minēti konkrēti uzskatāmi piemēri.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: