Iekšējā kontrole un tās nozīme organizāciju darbībā Katrīna Linarte, zvērināta revidenta palīdze un grāmatvede, LU profesionālais maģistra grāds ekonomikā

Katrīna Linarte, zvērināta revidenta palīdze un grāmatvede, LU profesionālais maģistra grāds ekonomikā

Katrīna Linarte, zvērināta revidenta palīdze un grāmatvede, LU profesionālais maģistra grāds ekonomikā
Iekšējā kontrole un tās nozīme organizāciju darbībā

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: