ADVOKĀTU BIROJA  LOZE & PARTNERI  ZVĒRINĀTA ADVOKĀTA PALĪGS

Ilona Bauda Profesionālā pieredze:
Kopš 2010. gada novembra Zvērināta advokāta palīgs, Loze & Partneri
2009 – 2010 Juriste, Loze, Tamberga & Partneri
2007 – 2009 Juriste, Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs
2006 – 2007 Nodokļu konvenciju nodaļas vadītāja vietniece, LR Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departaments
2002 – 2006 Nodokļu konvenciju nodaļas vecākā referente, LR Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departaments

Izglītība:
Rīgas Juridiskā augstskola (LL.M. 2007 Starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās)
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (LL.B. 2006)
Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Politikas zinātnes starptautisko attiecību bakalaura programma (sociālo zinātņu bakalaura grāds, 2000)

Darbības jomas:
Komercsabiedrību juridiskā apkalpošana
Uzņēmumu iegāde un apvienošanās
Tiesvedība un šķīrējtiesa
Darījumi ar nekustamo īpašumu
PPP un publiskais iepirkums
Administratīvās tiesības
Telekomunikāciju tiesības
Starptautiskā tirdzniecība, jūras un aviācijas tiesības
Nodokļu tiesības
un farmācija

EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN

Jautājumi.
– Situācija: 1. Valdes loceklis, nav dibinātājs. Noslēgts vadības līgums ar atlīdzību. VID sniegtas ziņas par darba ņēmējiem ar kodu 21.  Jautājums : 1. Vai bija jāsniedz ziņas par darba ņēmējiem 2. Vai var pastāvēt vadības  līgums ar valdes locekli kas nav dibinātājs. 3. Vai būtu pareizi nesniegt ziņas par darba ņēmējiem, izmaksāt atlīdzību, ieturēt IIN 25% (vai neieturēt), un sniegt paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām. Ar kādiem papildus nosacījumiem? 4. Kādi normatīvie akti nopamato pareizo risinājumu.

– Piecas situācijas: 1. Valdes loceklis (SIA A), nav dibinātājs, kas strādā ar darba līgumu, saņem algu. 2. Valdes loceklis (SIA A), ir dibinātājs, kas strādā ar darba līgumu, saņem algu, dividendes nesaņem, jo SIA ir zaudējumi. 3. Valdes loceklis (SIA A), nav dibinātājs, kas strādā ar darba līgumu, saņem algu, bet ir dibinātājs SIA B, bet tur nestrādā un dividendes nesaņem. 4. Fiziskā personā kas reģistrēja saimniecisko darbību un ir Mikronodokļa maksātāja, mikronodoklis ir maksāts. 5. Fiziskā personā kas reģistrēja saimniecisko darbību un ir Mikronodokļa maksātāja un nemaksāja mikronodokli, jo nebija ieņēmumu. Jautājums :  Kam ir tiesības uz bezdarbnieka statusa iegūšanu un pabalsta saņemšanu?

Mikrouzņēmums vēlas pārskaitīt naudu SIA bez atprasīšanas tiesībām. Kā šādu darījumu pareizi nosaukt – ziedojums, dāvinājums un kādas nodokļu sekas veidojas mikrouzņēmumam un kādas SIA UIN maksātājam?

–  Ja brālis vēlas savu īpašumu nodot māsai, kā labāk: noformēt kā dāvinājumu vai pārdot par 3500 latiem (īpašums ir laukos)? Kādas nodevas jāmaksā abos gadījumos?

– Jautājumi par darba likuma piemērošanu un nepareizu darba devēja rīcību.
1.Vai Darba likuma 40.panta 2.daļas 7.punkts paredz noteikt gan dienas darba laiku, gan nedēļas darba laiku – vai tomēr vārds “vai” nozīmē, ka var noteikt vienu vai otru.

2.Vai Darba likuma 133.pants nosaka, ka visiem (gan pilna, gan nepilna darba laika) darbiniekiem ir piemērojama 5 vai 6 darba dienu nedēļa? Kādā dokumentā ir noformējams mainīgs darba dienu skaits nedēļā (summētā darba laika gadījumā)?

3.Darba inspekcija ir izdevusi rīkojumu, kurā tiek konstatēta nepareiza Darba devēja rīcība (nepareizs darba laika formulējums līgumā). Darba devējs ir izstrādājis izmaiņas un lūdz izvērtēt, vai konkrētās izmaiņas (konkrēta rīkojuma ietvaros) būtu pareizas, bet Darba inspekcija atbild, ka tā var sniegt tikai juridiski nesaistošu viedokli? Vai tas nozīmē, ka uzzināt, ka veiktās izmaiņas ir pareizas, varēs tikai tad, kad Darba inspekcija ieradīsies uz pārbaudi un atkal ierosinās Administratīvo lietu?

 

Atbildēt