PERSONĀLA ATLASES UN  NOVĒRTĒŠANAS UZŅĒMUMA
SIA I-WORK LATVIJA UN SIA I-WORK GROUP VALDES LOCEKLE UN PROJEKTU VADĪTĀJA

Ilze Boitmane Ilzei Boitmanei ir vismaz 10 gadu darba pieredze personāla atlases, novērtēšanas un karjeras un personāla vadības konsultāciju jomā.
Profesionālās iemaņas un zināšanas viņa papildinājusi, studējot Latvijā un Vācijā, kā arī izdevusi grāmatas Personāla atlase un novērtēšana un Veiksmīgas karjeras  anatomija.
Ilze Boitmane ir vairāku personāla atlasei, vadībai un analīzei veltītu publikāciju autore.

Kontaktinformācija
: www.i-work.lv, 67278806,  67278807, adrese: Tērbatas iela 32, Rīga, LV-1011,  e-pasts: info@i-work.lv.


EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN

– Kas ir mobings jeb psiholoģiskais terors darbavietā?

Kā pareizāk rīkoties uzņēmuma vadītājam, ja uzņēmumā tiek vērptas intrigas? Vai atlaist un kā to darbinieku, kas to veicina?

Man ir maza kafejnīca. Kā motivēt personālu, kas apkalpo klientus? Kā kontrolēt un vai vajag kontrolēt naudu, kas tiek dota vairāk kā rēķinā paredzēts?

Kā motivēt uzņemties lielāku atbildību par savu tiešo pienākumu veikšanu?

– Kā attīstīt savos uzņēmuma darbiniekos radošumu?

– Kādas ir darba tirgus attīstības prognozes?

– Kā 2012.gadā motivēt darbiniekus? Kādi ieteikumi, domāts papildus darba algai, un, kuri būtu efektīvākie?

– Kādi likumdošanā noteikti ierobežojumi jāņem vērā, veicot kandidātu atlasi

Atbildēt