LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽAS
PERSONĀLA VADĪBAS PASNIEDZĒJA

Iveta GalzoneIveta Galzone ar cilvēkresursu vadību nodarbojas vairāk kā desmit gadus.
Šobrīd lasa lekcijas un konsultē par personāla vadības jautājumiem.
Astoņus gadus strādājusi Kultūras ministrijā par personāla nodaļas vadītāju, organizējusi personāla atlasi, novērtēšanu, sagatavojusi konkursus uz kultūras iestāžu vadītāju amatiem. Konsultējusi par personāla vadības jautājumiem.
Līdzdarbojusies vairākās darba grupās par darba likumu, darba samaksu un darbinieku novērtēšanu. Piedalījusies pilotprojektos un vadījusi apmācības.Latvijas Universitātē ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā. Papildinājusi zināšanas par cilvēkresursu vadību ārpus Latvijas, European Institute of Public Administration.


EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN

 – Šobrīd Profesiju klasifikatora grozījumi ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabinets nav tos vēl apstiprinājis. Vai topošie grozījumi Profesiju Klasifikatorā paredz darba devējam papildu darbus vai pienākumus?

– Kāpēc darba līguma slēgšana ir izdevīga gan darba devējam, gan darbiniekam?

– Vai topošajam darbiniekam obligāti ir jāraksta iesniegums par pieņemšanu darbā?

 – Kādus dokumentus parasti prasa personai pirms darba līguma noslēgšanas?

 – Kas obligāti ir jānorāda darba līgumā?

–  Vai darba līgumā pie amata vai profesijas ir jānorāda profesiju klasifikatora kods?

Atbildēt