0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIIzmaiņas darbaspēka nodokļos no 2021. gada 1. janvāra

Izmaiņas darbaspēka nodokļos no 2021. gada 1. janvāra

Tabulā apkopotas galvenās izmaiņas darbaspēka nodokļos, spēkā 2021. gadā, un salīdzinātas ar 2020. gada likmēm.

GADS 2020 2021
Minimālā darba alga (MA), euro mēnesī 430 500
Darbaspēka nodokļu sloga mazināšana
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) vispārējā likme, tai skaitā: 35,09% 34,09%
 • darba devēja likme,
24,09% 23,59%
 • darba ņēmēja likme
11% 10,5%
Solidaritātes nodokļa likme 25,5% 25%
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ( IIN) likmes
 • ienākumiem līdz 20 004 euro gadā
20% 20%
 • ienākumiem no 20 004 līdz 62 800 euro gadā
23% 23%
 • ienākumiem virs 62 800 euro gadā
31,4% 31%
Ar IIN neapliekamais minimums (NM)
Maksimālais NM, euro mēnesī 300 300
 • ienākumi, līdz kuriem piemēro maksimālo NM, euro mēnesī
500 500
 • ienākumi, virs kuriem nepiemēro NM, euro mēnesī
1 200 1 800
Atvieglojums par apgādībā esošu personu, euro mēnesī 250 250
IIN pārdale, pašvaldību budžetā / valsts pamatbudžetā 80/20% 75/25%
Neapliekamais minimums pensionāriem, euro mēnesī 300 330
Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīma ierobežošana
Apgrozījums, euro gadā 40 000 25 000
MUN likme no apgrozījuma 15% 25%
Apgrozījuma pārsniegumam piemērojamā likme 20% 40%
Nodarbinātie 5 pers. 1 pers.  – MU īpašnieks 1

Avots: Finanšu ministrija

 1. Attiecībā uz jau pieņemtiem mikrouzņēmumu darbiniekiem tiek noteikts pārejas periods līdz 2021. gada 30. jūnijam, kura laikā līdz 2020. gada 31. decembrim tiks piemērots spēkā esošais Mikrouzņēmumu nodokļa likuma regulējums. No 2021. gada 1. jūlija par visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem (izņemot vienīgo īpašnieku) būs jāmaksā darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Solidaritātes nodoklis

Ar 2021. gada 1. janvāri:

  • samazināta solidaritātes nodokļa likme no 25,5% uz 25%;
  • mainīts solidaritātes nodokļa ieņēmumu sadalījums, lai nodrošinātu, ka vienotajā nodokļu kontā ieskaita solidaritātes nodokļa IIN ieņēmumus 10 procentpunktu apmērā;
  • solidaritātes nodokļa daļu (līdz šim 14 procentpunktu apmērā), kas līdz šim tika reģistrēta nodokļa maksātāja personīgajā kontā, saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, veicot solidaritātes nodokļa maksājumus no 2021. gada, novirzīs valsts pensiju speciālajā budžetā nepersonalizēti.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

Ar 2021. gada 1. janvāri tiek samazināta VSAOI likme par vienu procentpunktu, tai skaitā darba devēja likme par 0,5% jeb no 24,09% uz 23,59% un darba ņēmēja likme par 0,5% jeb no 11% uz  10,5%.

Ar 2021. gada 1. jūliju tiek ieviests minimālais VSAOI objekts, kas ir vienāds ar minimālo darba algu – 500 euro mēnesī.

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Tabulā apkopotas galvenās izmaiņas darbaspēka nodokļos, spēkā 2021. gadā, un salīdzinātas ar 2020. gada likmēm.

GADS 2020 2021
Minimālā darba alga (MA), euro mēnesī 430 500
Darbaspēka nodokļu sloga mazināšana
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) vispārējā likme, tai skaitā: 35,09% 34,09%
 • darba devēja likme,
24,09% 23,59%
 • darba ņēmēja likme
11% 10,5%
Solidaritātes nodokļa likme 25,5% 25%
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ( IIN) likmes
 • ienākumiem līdz 20 004 euro gadā
20% 20%
 • ienākumiem no 20 004 līdz 62 800 euro gadā
23% 23%
 • ienākumiem virs 62 800 euro gadā
31,4% 31%
Ar IIN neapliekamais minimums (NM)
Maksimālais NM, euro mēnesī 300 300
 • ienākumi, līdz kuriem piemēro maksimālo NM, euro mēnesī
500 500
 • ienākumi, virs kuriem nepiemēro NM, euro mēnesī
1 200 1 800
Atvieglojums par apgādībā esošu personu, euro mēnesī 250 250
IIN pārdale, pašvaldību budžetā / valsts pamatbudžetā 80/20% 75/25%
Neapliekamais minimums pensionāriem, euro mēnesī 300 330
Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīma ierobežošana
Apgrozījums, euro gadā 40 000 25 000
MUN likme no apgrozījuma 15% 25%
Apgrozījuma pārsniegumam piemērojamā likme 20% 40%
Nodarbinātie 5 pers. 1 pers.  - MU īpašnieks 1

Avots: Finanšu ministrija

 1. Attiecībā uz jau pieņemtiem mikrouzņēmumu darbiniekiem tiek noteikts pārejas periods līdz 2021. gada 30. jūnijam, kura laikā līdz 2020. gada 31. decembrim tiks piemērots spēkā esošais Mikrouzņēmumu nodokļa likuma regulējums. No 2021. gada 1. jūlija par visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem (izņemot vienīgo īpašnieku) būs jāmaksā darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Solidaritātes nodoklis

Ar 2021. gada 1. janvāri:
  • samazināta solidaritātes nodokļa likme no 25,5% uz 25%;
  • mainīts solidaritātes nodokļa ieņēmumu sadalījums, lai nodrošinātu, ka vienotajā nodokļu kontā ieskaita solidaritātes nodokļa IIN ieņēmumus 10 procentpunktu apmērā;
  • solidaritātes nodokļa daļu (līdz šim 14 procentpunktu apmērā), kas līdz šim tika reģistrēta nodokļa maksātāja personīgajā kontā, saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, veicot solidaritātes nodokļa maksājumus no 2021. gada, novirzīs valsts pensiju speciālajā budžetā nepersonalizēti.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

Ar 2021. gada 1. janvāri tiek samazināta VSAOI likme par vienu procentpunktu, tai skaitā darba devēja likme par 0,5% jeb no 24,09% uz 23,59% un darba ņēmēja likme par 0,5% jeb no 11% uz  10,5%. Ar 2021. gada 1. jūliju tiek ieviests minimālais VSAOI objekts, kas ir vienāds ar minimālo darba algu – 500 euro mēnesī.