0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAIzsludināts likumprojekts, kas sekmēs Vienotā nodokļu konta ieviešanu

Izsludināts likumprojekts, kas sekmēs Vienotā nodokļu konta ieviešanu

Valsts sekretāru sanāksmē 17. augustā izsludināti kārtējie grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", ar kuriem plānota Vienotā nodokļu konta ieviešana.  Tas paredzēts ieviests Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētajiem nodokļiem, uzņēmējdarbības riska valsts nodevai, valsts nodevai par numerācijas lietošanas tiesībām, citiem valsts noteiktajiem maksājumiem, piemēram, patentmaksai, maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu, maksājumiem par Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem par nodokļu parādu piedziņu, un ar tiem saistītiem maksājumiem (turpmāk – VID administrētie nodokļu maksājumi), izņemot nekustamā īpašuma nodokļa, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksājumiem, jo šo nodokļu ieņēmumu uzskaiti un…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Visualhunt.com

Valsts sekretāru sanāksmē 17. augustā izsludināti kārtējie grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"ar kuriem plānota Vienotā nodokļu konta ieviešana. 

Tas paredzēts ieviests Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētajiem nodokļiem, uzņēmējdarbības riska valsts nodevai, valsts nodevai par numerācijas lietošanas tiesībām, citiem valsts noteiktajiem maksājumiem, piemēram, patentmaksai, maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu, maksājumiem par Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem par nodokļu parādu piedziņu, un ar tiem saistītiem maksājumiem (turpmāk – VID administrētie nodokļu maksājumi), izņemot nekustamā īpašuma nodokļa, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksājumiem, jo šo nodokļu ieņēmumu uzskaiti un administrēšanu nodrošina attiecīgi pašvaldības un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”. Attiecībā uz VID muitas iestāžu administrētajiem maksājumiem (ievedmuitas nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam, un akcīzes nodoklis (importējot)) vienotā nodokļu konta risinājumu piemēros ar brīdi, kad  Centrālo muitas informācijas sistēmu integrēs MAIS, t.i., MAIS , tiks nodrošināta arī VID muitas iestāžu administrēto maksājumu uzskaite.

Tas būs viens nodokļu konts, kurā veic visu VID administrēto nodokļu iemaksu. Savukārt saņemto maksājumu attiecināšanu pa valsts budžeta ieņēmumu veidiem veiks, izmantojot FIFO metodi (pirmais iekšā – pirmais ārā) – vienotajā nodokļu kontā saņemtie maksājumi, izņemot Ministru kabineta noteiktos izņēmuma gadījumus, tiek novirzīti VID administrēto nodokļu maksājumu saistību segšanai to maksājuma termiņa iestāšanās dienā atbilstoši nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņam vai atbilstoši maksājuma termiņam, ja valsts budžeta maksājums noteikts ar citu dokumentu, kas nav nodokļu deklarācija.

FIFO metode nozīmē, ka nodokļu maksājumu, kuram pirmajam iestājies nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņš, paredzēts segt pirmo.

VID administrēto nodokļu maksājumu saistības tiks sarindotas atbilstoši nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņam. Tādējādi, vienādojot maksāšanas termiņu regulāri maksājamiem VID administrētiem nodokļiem un uzņēmējdarbības riska valsts nodevai, tiek radīta iespēja nodokļu maksātājam minētos maksājumus samaksāt vienotajā nodokļu kontā vienā vai vairākos maksājumos līdz vienotajam gala termiņam - pārskata iesniegšanas mēneša 23.datumam.

Vienotā nodokļu konta risinājuma apspriešanas laikā secināts, ka atsevišķām nodokļu un ar to saistīto maksājumu saistībām nevar piemērot FIFO metodi un ir jāparedz risinājums, kas ļauj šādas saistības segt tieši. Piemēram, zvērinātu tiesu izpildītāju iekasētie un budžetā pārskaitītie maksājumi par nodokļu saistībām, pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma vienas pieturas aģentūras minishēmu maksājumi, muitas iestāžu administrētie maksājumi  u.c.

Tādējādi normatīvajā regulējumā paredzēts, ka Ministru kabinets noteiks izņēmumus no vispārējā vienotā nodokļu konta principa un maksājumu attiecināšanas pa valsts budžeta ieņēmumu veidiem pēc FIFO metodes.

Vienotā nodokļu konta risinājums ļaus ietaupīt gan uz pārskaitījumu veikšanas izdevumiem, gan uz ar pārskaitījuma veikšanu saistītajām darbībām, t.sk. laiku maksājuma sagatavošanai. Vienlaikus nodokļu maksātājam arī netiek liegts nodokļu samaksu veikt vairākos maksājumos līdz noteiktajam termiņam, ja tas būs ērtāk no nodokļu maksātāja finanšu plūsmas organizācijas viedokļa.

Lai nodrošinātu, ka vienotajā nodokļu kontā saņemto maksājumu ir iespējams attiecināt pret VID administrēto nodokļu maksājumu saistībām, normatīvajos aktos ir jānosaka, ka nodokļu deklarācija ir iesniedzama pirms nodokļa maksāšanas, tādējādi ir uzskaitīta VID administrēto nodokļu maksājuma saistība un vienotajā nodokļu kontā saņemto maksājumu ir iespējams pret to attiecināt. Savukārt situācijā, kad nodokli maksā pirms nodokļu deklarācijas iesniegšanas, vienotajā nodokļu kontā var veidoties nodokļa pārmaksa un tā var tikt novirzīta citu nodokļu maksājumu saistību segšanai, ne tā nodokļa maksājuma saistību segšanai, attiecībā uz kuru normatīvais akts paredz nodokli maksāt pirms nodokļu deklarācijas. Tādējādi normatīvajos aktos ir jānosaka, ka nodokļu deklarācija ir iesniedzama pirms nodokļa maksāšanas un attiecībā uz šo likumprojektam papildus sagatavotais Ministru kabineta protokollēmums paredz līdz 2018.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, kas paredz, ka regulāri iesniedzamās (t.i., reizi mēnesī, reizi ceturksnī un reizi pusgadā iesniedzamās) nodokļu deklarācijas nodokļu administrācijai iesniedzamas pirms nodokļu maksāšanas vienotā gala termiņa, nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņu nosakot ne mazāk kā trīs dienas pirms nodokļu maksāšanas vienotā gala termiņa iestāšanās.

Vienotā saņemto maksājumu attiecināšanas pa valsts budžeta ieņēmumiem principa ieviešana palielinās nodokļu maksātāju disciplīnu, jo nodokļu maksātājam vairs nebūs iespēja pašam izvēlēties pieeju/secību nodokļu nomaksai situācijā, kad nav iespējams veikt visu nodokļu nomaksu, vai pašam noteikt prioritātes finanšu plūsmas novirzīšanai.

Valstī veidosies jaunāka parādu struktūra, jo, pateicoties FIFO metodei, neveidosies nodokļu veidi, kuriem uzkrājušies seni parādi.

Likumprojektā ir noteikta vienotā nodokļu konta definīcija, kā arī, lai nodrošinātu, ka regulējums ir skaidrs, likumprojektā ir uzskaitīti tie nodokļi, nodevas, citi valsts noteiktie maksājumi, kurus administrē VID un kas iemaksājami vienotajā nodokļu kontā.

Tāpat likumprojekts paredz precizēt regulējumu attiecībā uz to, kad valsts budžeta maksājums uzskatāms par saņemtu valsts budžetā,

Likumprojekts paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt:

  • izņēmuma gadījumus no likumprojektā noteiktās vispārējās kārtības, kādā vienotajā nodokļu kontā saņemtie maksājumi tiek novirzīti nodokļu maksājumu saistību segšanai;
  • kārtību, kādā VID administrē nodokļu maksātāja vienotajā nodokļu kontā ieskaitītos maksājumus, kārtību, kādā tos novirza konkrēta nodokļa, nodevas, citu valsts noteikto maksājumu vai ar tiem saistīto maksājumu saistību segšanai, un vienotajā nodokļu kontā saņemto maksājumu ieskaitīšanas kārtību;
  • noteikt kārtību, kādā saskaņā ar nodokļu likumiem tiek ieskaitīti budžetā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi, kas nav maksājami vienotajā nodokļu kontā.

Paredzēts, ka likumprojekts stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī, paredzot pārejas posmu vienotā nodokļu konta ieviešanai ar 20121.gada 1.janvāri.

Finanšu ministrija norāda, ka šī projekta realizācija notiks trīs kārtās ar kopējām plānotajām izmaksām 16 995 620,00 EUR, piesaistot ES fondu finansējumu.