MBA, Mg.oec., SIA “JŪRMALAS NAMSAIMNIEKS” GALVENAIS EKONOMISTS

Jānis VesetsBiznesa vadības izglītība iegūta Rīgas Biznesa skolā, 2012.gadā absolvēta Rīgas tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte, iegūstot profesionālais maģistra grādu būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikāciju.

Finanšu vadības un plānošanas pieredze kopš 1999.gada, tajā skaitā no 2006.gada nekustamā īpašuma pārvaldīšanas finanšu vadītājs.

Galvenās specializācijas jomas:
– Uzņēmuma konsolidētā un struktūrvienību, peļņas centru budžeta izstrāde un izpildes kontrole
– Uzņēmuma finanšu rādītāju analīze, risku izvērtējums, uzņēmumu un biznesu vērtības noteikšana
– Pakalpojumu pašizmaksas aprēķins un cenu noteikšana

Kontaktinformācija: vesets@inbox.lv

EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN

Jautājums. Situācija: 05.10.2010 SIA „ABC” iegādājas zemes gabalu – 7.9 ha ar: ēkas – 3 gb (1ē,2ē,3ē), būves – 1 gb (1b), šķūņi – 2 gb (1š, 2š). Samaksāta nauda par visu komplektu – Ls 36000.00 (summas atšifrējuma par objektiem Zemes grāmatā vai pirkumā dokumentā nav). Turpmāk: 1. ēka 1ē tika izmantota saimnieciskajā darbībā no 15.04.2011; 2. ēka 2ē tika rekonstruēta un izmantota saimnieciskajā darbībā (rekonstrukcija 15.04.2011-15.11.2011 par summu Ls – 15000.00), 3. ēka 3ē tika nojaukta līdz pamatiem, pamati ir izmantoti jaunas ēkas uzbūvēšanai (15.04.2011-01.04.2012 par summu – Ls 200000.00) 4. būve 1b tika rekonstruēta un ir izmantota saimnieciskajā darbībā ( 01.03.2011-01.11.2011 par summu Ls -75000.00) 5. šķūņi – 2 gb tika nojaukti līdz 15.04.2011-01.05.2011, izmaksas- Ls 2000.00
 Kā pareizi noteikt cenu: zemei, ēkām, būvei, šķūņiem? Kad uzsākt iegūtos īpašumus uzskaitīt par pamatlīdzekļiem un par kādu vērtību?

– Vai piestādot rēķinu nomniekam, arī ir jāizdala akcīzes nodoklis?

– Kā veikt zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu 2011.gadam un kā sagatavot aprēķinu 2012.gada līgumam?

– Kādu uzkrājumu veidošana var tikt iekļauta dzīvojamās mājas ikmēneša apsaimniekošanas maksā?

Atbildēt