0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIJauni noteikumi IIN maksātājiem, vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem

Jauni noteikumi IIN maksātājiem, vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem

Grāmatvedības likuma spēkā stāšanās noteica nepieciešamību no jauna izstrādāt arī visus uz iepriekšējā likuma pamata izdotos Ministru kabineta (MK) noteikumus, ieskaitot tos, kas regulē iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāju grāmatvedību. Saskaņā ar Grāmatvedības likuma pārejas noteikumiem jaunajiem MK noteikumiem jāstājas spēkā ne vēlāk kā 2022. gada 1. jūlijā. Tieši attiecībā uz IIN maksātājiem ir pieņemti divi jauni normatīvie akti: MK 31.05.2022. noteikumi Nr. 322 «Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību,…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Jauni noteikumi IIN maksātājiem, vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem
Foto: © metamorworks — stock.adobe.com
Inguna Leibus, Dr. oec., Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore
Inguna Leibus, Dr. oec.,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore
Foto: Aivars Siliņš

Grāmatvedības likuma spēkā stāšanās noteica nepieciešamību no jauna izstrādāt arī visus uz iepriekšējā likuma pamata izdotos Ministru kabineta (MK) noteikumus, ieskaitot tos, kas regulē iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāju grāmatvedību.

Saskaņā ar Grāmatvedības likuma pārejas noteikumiem jaunajiem MK noteikumiem jāstājas spēkā ne vēlāk kā 2022. gada 1. jūlijā. Tieši attiecībā uz IIN maksātājiem ir pieņemti divi jauni normatīvie akti:

  1. MK 31.05.2022. noteikumi Nr. 322 «Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā», kas stājās spēkā 3.06.2022. un aizvieto MK 20.03.2007. noteikumus Nr. 188 «Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā»;
  2. MK 1.03.2022. noteikumi Nr. 145 «Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu», kas stājās spēkā 4.03.2022. un ir piemērojami, sākot ar 2022. pārskata gadu. Jaunie noteikumi aizvieto MK 8.05.2007. noteikumus Nr. 301 «Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem».

Jāņem vērā, ka 322. noteikumi attiecas arī uz visiem mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem, jo noteikumu III nodaļa ir «Īpaši noteikumi mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaitei», kā arī 2. pielikumā dota Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla veidlapa. 

Pašnodarbinātā VSAOI nav saimnieciskās darbības izdevumi 

Šķiet, ka visbūtiskākās izmaiņas abos MK noteikumos ir attiecībā uz pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI). Beidzot tiek novērsta neatbilstība starp likumu «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», kur šīs summas ir noteiktas kā attaisnotie izdevumi (10. panta 1. daļas 1. punkts), un MK noteikumiem.

Jaunajos MK noteikumos ļoti precīzi ir noteikts, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko persona samaksājusi par sevi, nav pieskaitāmas saimnieciskās darbības izdevumiem.

Samaksātās pašnodarbinātā VSAOI grāmatvedības reģistros ieraksta šādi:

  • vienkāršā ieraksta grāmatvedībā — saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla 23. ailē «Izdevumi, kas nav attiecināmi uz nodokļu aprēķināšanu» (322. noteikumu 20.23. punkts);
  • divkāršā ieraksta grāmatvedībā — atsevišķos grāmatvedības kontos, kas nav saimnieciskās darbības izdevumu uzskaites konti (145. noteikumu 52. punkts). 

Līdz šim praksē IIN maksātāji rīkojās katrs pēc saviem ieskatiem. Lielākā daļa tos pievienoja saimnieciskās darbības izdevumiem, jo, aizpildot gada ienākumu deklarāciju atbilstoši MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 662 «Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību», notika automātiska šīs summas atskaitīšana no saimnieciskās darbības izdevumiem (faktiski apliekamā ienākuma palielināšana) un pārcelšana uz attaisnotajiem izdevumiem. 

Tomēr līdz ar pašnodarbinātā VSAOI apmēra palielināšanos arvien aktuālāks kļuva jautājums, kā pareizi šīs summas uzrādīt grāmatvedībā. Arī VID aktualizēja šo jautājumu un 2020. gada pavasarī metodiskajos materiālos «Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas» nepārprotami norādīja, ka, «nosakot mēneša obligāto iemaksu objektu, saimnieciskās darbības izdevumos nevar iekļaut obligātas iemaksas, kuras persona maksājusi par sevi kā pašnodarbināto personu»! Gan šī iemesla dēļ, gan pēc ekonomiskās būtības, gan tāpēc, ka dažos gadījumos divkāršā ieraksta grāmatvedībā pašnodarbinātā VSAOI nemaz nav iespējams korekti aprēķināt, arvien vairāk nodokļu maksātāju šīs summas vairs neuzrādīja saimnieciskās darbības izdevumos. Tādā gadījumā par kalendāra gadu aprēķinātās pašnodarbinātā VSAOI rādīja tikai gada ienākumu deklarācijas D veidlapā kā attaisnotos izdevumus. 

Savukārt, aizpildot gada ienākumu deklarāciju par 2021. gadu, bija jāņem vērā 13.01.2022. grozījumi MK 662. noteikumos. Atbilstoši tiem par 2021. gadu aprēķinātās pašnodarbinātā VSAOI noteikti jāiekļauj saimnieciskās darbības izdevumos, jo, aizpildot deklarāciju EDS, tās automātiski tiek pieskaitītas pie apliekamā ienākuma (jeb atskaitītas no saimnieciskās darbības izdevumiem) jau D3 pielikumā. Turklāt šogad pirmo reizi pašnodarbinātā VSAOI deklarācijā automātiski tiek sadalītas starp lauksaimnieciskās ražošanas un citu darbības veidu izdevumiem, aprēķinot proporciju atbilstoši ieņēmumiem no katra darbības veida. Ja kāds nodokļu maksātājs novēloti attopas, ka deklarācijā pie saimnieciskās darbības izdevumiem nav pieskaitījis pašnodarbinātā VSAOI, tad ieteicams iesniegt deklarācijas precizējumu. Pretējā gadījumā, iespējams, IIN ir pārmaksāts, jo nodoklis aprēķināts arī par pagājušā gada pašnodarbinātā VSAOI summu. Piemēram, ja par 2021. gadu pašnodarbinātā VSAOI ir 2000 eiro un tās nav iekļautas izdevumos D3 pielikuma 2.1. vai 12.1 rindā, tad nevajadzīgi pārmaksātais IIN var sasniegt 400 eiro (2000 x 20%).

Plānots, ka 2022. gada deklarāciju aizpildīšanai tiks veikti atbilstoši grozījumi 662. noteikumos, ņemot vērā jaunos MK noteikumus, kas nosaka pašnodarbinātā VSAOI neuzskaitīt kā saimnieciskās darbības izdevumus. Deklarāciju aizpildīšanas kārtība jāmaina arī atbilstoši Satversmes tiesas 7.01.2022. spriedumam, kas atceļ IIN likuma normu par izdevumu ierobežošanu. 

Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite kļūst vienkāršāka

Saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu nav spēkā normas, kas IIN maksātājiem ierobežoja izdevumu atzīšanu apmērā, kas nepārsniedz 80% no ieņēmumiem. Izstrādājot jaunos MK noteikumus, jau bija spēkā Satversmes tiesas spriedums, tāpēc jaunie noteikumi nosaka vienkāršāku saimnieciskās darbības izdevumu uzskaites kārtību. Faktiski izdevumu uzskaite tagad ir tāda pati kā pirms 2018. gada, kad stājās spēkā izdevumus ierobežojošā norma. Atbilstoši jaunajiem noteikumiem izdevumi vairs netiek dalīti pilna apmēra un ierobežotie izdevumi, bet tiek rakstīti kopā.

Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā (veidlapa dota noteikumu 1. pielikumā) izdevumu uzskaitei ir tādas pašas ailes kā pirms 2018. gada:

  • 19. aile «Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu»;
  • 20. aile «Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem»;
  • 21. aile «Proporcionāli sadalāmie izdevumi», kurā norāda izdevumus, kas sadalāmi starp lauksaimniecisko ražošanu un citiem saimnieciskās darbības veidiem, piemērojot proporciju. 

Kā līdz šim žurnāla 22. ailē «Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītās izmaksas» norāda izdevumus, kas atbilstoši likumam «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» nav uzskatāmi par tādiem izdevumiem, kas ir tieši saistīti ar saimniecisko darbību (piemēram, personiskajam patēriņam izņemtie līdzekļi, ziedojumi un dāvinājumi citām personām, galvojuma summas, kuras personai kā galviniekam jāizmaksā saskaņā ar galvojuma līgumu). Atbilstoši IIN likumam ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos netiek ieskaitīti izdevumi, kas saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu tiek uzskatīti par ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem (11. panta 4. daļa). Tātad šie izdevumi ir tādi paši kā visiem SIA un pārējiem UIN maksātājiem. Arī par izdevumiem reprezentācijai un personāla ilgtspējas pasākumiem uz IIN maksātājiem attiecas tieši tādas pašas normas kā uz jebkuru UIN maksātāju.

Savukārt 23. aile ir pārdēvēta — «Izdevumi, kas nav attiecināmi uz nodokļu aprēķināšanu», jo šeit rāda izdevumus, kuri netiek ņemti vērā, aprēķinot ne tikai IIN no saimnieciskās darbības ienākuma, bet arī aprēķinot pašnodarbinātā VSAOI objektu. Kā jau iepriekš minēts, šajā ailē rāda arī par iepriekšējo periodu samaksāto pašnodarbinātā VSAOI, jo uz saimnieciskās darbības izdevumiem šīs summas neattiecina, t.i., nerāda žurnāla 19., 20. vai 21. ailē.

Arī kārtojot divkāršā ieraksta grāmatvedību, izdevumu uzskaite kļūst vienkāršāka, jo nav jādala pilna un ierobežota apmēra izdevumi. Tomēr visbūtiskākais atvieglojums būs, aizpildot gada ienākumu deklarācijas D31 pielikumu, jo pēdējos gados tas bija kļuvis arvien sarežģītāks, it sevišķi lauksaimniekiem.

Izdevumu precizēšana

MK noteikumos par vienkāršā ieraksta grāmatvedību iekļauta jauna 7. nodaļa «Izdevumu precizēšana». Līdz šim izdevumu precizēšana izrietēja no IIN likuma normas — ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā 11. pantā noteikto ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība. Atbilstoši tam, aprēķinot IIN, netiek ņemti vērā izdevumi, kas neattiecas uz pārskata gada ieņēmumiem, piemēram, nopirkti materiāli, kas gada beigās palikuši neizlietoti, vai prece, kas ir nopirkta, bet vēl nav pārdota, u.tml.

Līdz šim izdevumu precizēšanas kārtība MK noteikumos netika atrunāta, tā bija aprakstīta tikai VID metodiskajā materiālā «Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā». Pēc būtības kārtība nav mainīta, izņemot to, ka izdevumu precizēšana vairs nav jāveic par pašnodarbinātā VSAOI, jo tās nav iekļautas izdevumos. 

Izdevumu precizēšanas tabulu aizpilda atsevišķi lauksaimnieciskās ražošanas un citiem saimnieciskās darbības veidiem. Dažiem nodokļu maksātājiem būs nepieciešama izdevumu precizēšana arī proporcionāli sadalāmiem izdevumiem, piemēram, par nolietojumu vieglajai automašīnai vai citiem pamatlīdzekļiem, kurus lieto saimnieciskās darbības nodrošināšanai kopumā. Atbilstoši noteikumiem izdevumus precizē par: 

  • nākamo periodu izdevumiem; 
  • apmaksāto, bet neizlietoto krājumu iegādi; 
  • pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem aprēķināto nolietojumu.

MK noteikumu 3. pielikumā dota veidlapa «Saimnieciskās darbības izdevumu precizēšanas reģistrs par 20___. gada ____». Turklāt noteikumos noteikts, lai aprēķinātu ar IIN apliekamo ienākumu, žurnālā uzrādītos izdevumus precizē pārskata gada beigās. Savukārt, lai aprēķinātu pašnodarbinātā VSAOI, izdevumu precizēšanu var veikt katru mēnesi (20.25. punkts). To ieteicams darīt tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir iegādāti dārgi pamatlīdzekļi. Par gadu aprēķināto nolietojumu var sadalīt pa mēnešiem, iekļaut to izdevumos, tādējādi samazinot objektu, no kura aprēķina pašnodarbinātā VSAOI.

Izmaiņas žurnāla ailēs

Atbilstoši jaunajiem MK noteikumiem par vienkāršā ieraksta grāmatvedību žurnālā nedaudz mainīta žurnāla aiļu numerācija, jo žurnālā saglabāta aile «Ieraksta kārtas numurs», bet vairs nav ailes «Ieraksta datums». Kā arī ir ieviesta jauna 15. aile «Apgrozījums», kurā rāda ieņēmumu no saimnieciskās darbības kopsummu, saskaitot ieņēmumus no visiem darbības veidiem un saņemtās subsīdijas. Šis rādītājs ir nepieciešams, pielikumslai sekotu, vai apgrozījums gadā nesasniedz 300 000 eiro, jo tādā gadījumā atbilstoši Grāmatvedības likumam vairs nedrīkst kārtot vienkāršā ieraksta grāmatvedību, bet ar nākamo gadu jāuzsāk kārtot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā.

Turklāt jāpievērš uzmanība, ka Grāmatvedības likumā ir precizēta norma attiecībā uz fiziskajām personām. Grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā arī fiziskā persona var kārtot tikai tad, ja viņas apgrozījums jeb ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā gadā nepārsniedz 300 000 eiro.

Ja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls par 2022. gadu ir iekārtots atbilstoši iepriekšējiem 188. noteikumiem, kas vairs nav spēkā, tad var turpināt šo žurnālu kārtot līdz 2022. gada beigām tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (322. noteikumu 45. punkts). 

Tāpat kā līdz šim nodokļu maksātājs var papildināt žurnālu ar sev nepieciešamām ailēm detalizētākai ieņēmumu un izdevumu uzskaitei vai, kārtojot žurnālu elektroniski, norādīt tikai tās ailes, kas nepieciešamas saimniecisko darījumu reģistrēšanai. Piemēram, ja ir gan lauksaimniecība, gan iekšējo ūdeņu zivsaimniecība vai lauku tūrisms, tad ieteicams atdalīt ieņēmumu uzskaiti, lai būtu vieglāk aizpildīt gada ienākumu deklarāciju.

Tā kā viens no vienkāršās grāmatvedības uzdevumiem ir nodrošināt pareizu nodokļu aprēķināšanu, žurnālu ieteicams iekārtot tā, lai atvieglotu iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšanu. Lai pareizi aizpildītu žurnālu, jāievēro likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 11. pants un MK noteikumi Nr. 899 «Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» normu piemērošanas kārtība», kur noteikts, kādas summas veido saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus. 

Tāpat kā līdz šim žurnālu drīkst nekārtot kā IIN, tā MUN maksātāji, kuriem visi norēķini ir bezskaidrā naudā. Viņi nodokļu aprēķiniem izmanto bankas konta izrakstus.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem ļoti vienkāršs žurnāls

pielikumsPavisam vienkāršs žurnāls turpmāk jākārto mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem. Žurnāla sākuma daļa (no 1. līdz 11. ailei) gan saglabāta tāda pati kā iepriekš, jo tajā apraksta darījumu: informāciju par dokumentu, darījuma partneri, naudas kustību norēķinu kontā un kasē. Savukārt ieņēmumu un izdevumu uzskaite kļuvusi daudz vienkāršāka, jo ieņēmumus uzrāda trīs dažādās ailēs, bet izdevumus visus kopā vienā ailē.

12. ailē «Saimnieciskās darbības ieņēmumi (apgrozījums)» norāda ieņēmumus no saimnieciskās darbības, no kuru kopsummas aprēķina mikrouzņēmumu nodokli.

13. ailē «Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz apgrozījumu» norāda saņemto aizņēmumu summas, personiskos ieguldījumus un citus ieņēmumus, kas nav attiecināmi uz apgrozījumu.

14. ailē «Ieņēmumi, kopā» norāda 12. un 13. ailes kopsummu.

15. ailē «Izdevumi» var norādīt izdevumus, neizdalot atsevišķi pa to veidiem. Ja nepieciešams, aili var sadalīt sīkāk, lai nodalītu konkrētos izdevumus.

MUN maksātājiem pati būtiskākā informācija tiks uzkrāta žurnāla 12. ailē, jo šīs ailes summas par katru mēnesi ir jāuzrāda MUN deklarācijā un no tām tiks aprēķināts MUN attiecīgi 25% vai, pārsniedzot gada apgrozījumu 25 000 eiro, — 40%.

Nobeigumā

Jāatzīst, ka jaunie noteikumi nav ieviesuši būtiskas izmaiņas IIN maksātāju grāmatvedības uzskaitē, bet tajos ir precizētas atsevišķas līdz šim neskaidras normas, kā arī atcelts izdevumu iedalījums pilna un ierobežota apmēra izdevumos. Pirmo reizi pēc 2018. gada nodokļu izmaiņām ar gandarījumu jāatzīst, ka jaunie noteikumi vienkāršo IIN maksātāju grāmatvedības uzskaiti. Ievērojami vienkāršāka uzskaite turpmāk jāveic mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem. Tagad jāgaida, ka atbilstoši tiks vienkāršota gada ienākumu deklarācijas pielikumu D3 un D31 aizpildīšanas kārtība.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada jūlija (487.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: