0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESĪBASJauni noteikumi par prasības nodrošināšanu un blakussūdzību izskatīšanas kārtību

Jauni noteikumi par prasības nodrošināšanu un blakussūdzību izskatīšanas kārtību

2011. gada 4. augustā pieņēma apjomīgus grozījumus Civilprocesa likumā (turpmāk – CPL), kas paredz arī precizēt un papildināt līdzšinējo regulējumu attiecībā uz prasības nodrošinājumu, kā arī mainīt blakussūdzību izskatīšanas kārtību. Jaunais CPL regulējums attiecībā uz minētajiem procesiem stājās spēkā 2011. gada 1. oktobrī. Zvērinātu advokātu birojs LETLAW zvērināta advokāte, partnere Laura Zalāna un jurists Rolands Karaševskis iepazīstina ar izmaiņām, kas skar pieteikuma par prasības nodrošinājumu saturu un pamatu. Atbilstoši iepriekš spēkā esošajai CPL redakcijai pieteikumā par prasības nodrošināšanu jānorāda apstākļi, kas pieteicējam rada šaubas par sekmīgu iespējamā sprieduma izpildi, kā arī pieteikumā jānorāda prasības nodrošinājuma līdzeklis (kuru uzskaitījums minēts CPL…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
2011. gada 4. augustā pieņēma apjomīgus grozījumus Civilprocesa likumā (turpmāk – CPL), kas paredz arī precizēt un papildināt līdzšinējo regulējumu attiecībā uz prasības nodrošinājumu, kā arī mainīt blakussūdzību izskatīšanas kārtību. Jaunais CPL regulējums attiecībā uz minētajiem procesiem stājās spēkā 2011. gada 1. oktobrī. Zvērinātu advokātu birojs LETLAW zvērināta advokāte, partnere Laura Zalāna un jurists Rolands Karaševskis iepazīstina ar izmaiņām, kas skar pieteikuma par prasības nodrošinājumu saturu un pamatu. Atbilstoši iepriekš spēkā esošajai CPL redakcijai pieteikumā par prasības nodrošināšanu jānorāda apstākļi, kas pieteicējam rada šaubas par sekmīgu iespējamā sprieduma izpildi, kā arī pieteikumā jānorāda prasības nodrošinājuma līdzeklis (kuru uzskaitījums minēts CPL 138. pantā). CPL grozījumi ievieš vairākas papildu formālas pieteikuma satura prasības, kuru neievērošana būs pietiekams pamats pieteikuma nepieņemšanai. Proti, turpmāk pieteikumā par prasības nodrošinājumu jāiekļauj šāda informācija: -    tiesas nosaukums, kurai iesniegts pieteikums; -    prasītāja, kā arī viņa pārstāvja, ja prasību ceļ pārstāvis, atbildētāja, trešās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajai personai – tās nosaukums, reģistrācijas numurs un atrašanās vieta (juridiskā adrese). Atbildētāja personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms; -    prasības priekšmets; -    prasības summa; -    prasības nodrošinājuma līdzeklis, kuru prasītājs lūdz piemērot; -    apstākļi, ar kuriem prasītājs pamato prasības nodrošināšanas nepieciešamību. Turklāt bez formālās satura prasības attiecībā uz tiesas, lietas dalībnieku informācijas ietveršanu un tā pamatošanas nepieciešamību ar grozījumiem pieteikums par prasības nodrošinājumu tiek būtiski sasaistīts ar pašu prasību. Līdz šim spēkā esošā CPL redakcija paredzēja pieteicēja tiesības iesniegt tiesā motivētu pieteikumu par prasības nodrošināšanu, ja ir pamats uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama. Tātad būtiskākais apstāklis pieteikuma izstrādē ir pieteicēja šaubas par iespējamā sprieduma izpildes rezultativitāti nākotnē un šo šaubu pierādīšana. Iesniedzot pieteikumu par prasības nodrošinājumu pirms pašas prasības celšanas, pieteikuma motivācijā svarīgi ir tiesai pierādīt saistības esamību starp prasītāju un atbildētāju, kā arī to, ka atbildētājs veic negodprātīgas darbības, kas varētu apgrūtināt sprieduma izpildi, bet likums neprasa tiesnesim vērtēt pašas lietas juridisko pamatojumu pēc būtības. CPL grozījumi maina līdzšinējo izpratni par pieteikuma par prasības nodrošinājumu pamatošanu, sasaistot to ar pašu prasību. Būtiskākie grozījumi šajā sakarā ir 140. panta papildināšana ar noteikumu, ka tiesa vai tiesnesis, izlemjot jautājumu par prasības nodrošināšanu, ņem vērā prasības pirmšķietamo (prima facie), formālo juridisko pamatojumu. Minētais nozīmē, ka būtisku nozīmi iegūst pieteikuma saistība ar pašu prasību. Pieteikumā par prasības nodrošinājumu detalizēti jāizklāsta sagaidāmās prasības argumentācija un pamatojums tam, kāpēc sprieduma izpilde varētu būt apgrūtināta, jo tiesa vai tiesnesis varēs neapmierināt pieteikumu par prasības nodrošinājumu, ja tajā ietverto argumentāciju uzskatīs par nepamatotu vai nepietiekamu. Tātad prasības pirmšķietamais formālais juridiskais pamatojums, kas tiek izklāstīts pieteikumā par prasības nodrošināšanu, turpmāk būs būtisks šāda pieteikuma apmierināšanas priekšnoteikums. Vairāk informācijas par likumdošanas izmaiņām lasiet žurnāla „Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis” oktobra numurā - par šo numuru lasiet šeit!