Svarīgākais par un ap gada pārskatu par 2019. gadu

Svarīgākais par un ap gada pārskatu par 2019. gadu

0
Šā gada 20. martā steidzamības kārtā Latvijas Republikas Saeimā tika izskatīts un pieņemts jauns likums «Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas...

Pieņemtas izmaiņas dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācijā

0
Valdība 19. maijā pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību", kas paredz, ka...

UIN atvieglojumi pienāksies arī par ziedojumiem muzejiem kā atvasinātām publiskām personām

0
Ministru kabinets 19. maijā atbalstījis grozījumu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kas nosaka, ka likuma 12. pantā paredzētie nodokļa atvieglojumi ziedotājiem būs attiecināmi arī uz...

COVID-19 var atzīt par arodslimību

0
Labklājības ministrija sniegusi skaidrojumu Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrībai(LVSADA), no kura izriet, ka inficēšanos ar COVID-19, ja tā notikusi darba pienākumu pildīšanas laikā,...

Ārkārtējās situācijas laikā atsevišķas Darba likuma normas aizstāj īpašs regulējums

1
Valsts darb inspekcija (VDI) sniegusi skaidrojumu, kā piemērojams regulējums, kas ļauj uz laiku samazināt atalgojumu dīkstāvē esošajiem uzņēmuma darbiniekiem, ja dīkstāvi apmaksā pats uzņēmums,...

Komercsabiedrību dalībnieku un akcionāru sapulces ārkārtas apstākļos

0
2020. gada 20. martā Komerclikumā (turpmāk – KCL) spēkā stājās grozījumi, kuri paredz iespēju sabiedrību dalībniekiem, tajā skaitā akcionāriem, piedalīties un balsot dalībnieku (akcionāru)...
Ieguldījumi nomātajā pamatlīdzeklī un PVN

Ieguldījumi nomātajā pamatlīdzeklī un PVN

0
Vai, renovējot iznomātas telpas savu apliekamo darījumu veikšanai, nomniekam pēc renovācijas pabeigšanas ir jāsniedz PVN 7 pārskats par saviem ieguldījumiem nomātā pamatlīdzeklī? Iznomātājs un...
VID gada neapliekamā minimuma precizēšanas kārtība

Kā piemērojams neapliekamais minimums un atvieglojumi daļējās dīkstāves laikā?

0
Jautājums: Kā piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus, ja darbinieks mēneša laikā daļēji bija nodarbināts, bet pārējā laikā bijis dīkstāvē un saņēma dīkstāves pabalstu? Atbild MAIJA...

Lai darbinieki saņemtu dīkstāves palīdzības pabalstu, dīkstāvei jāpiesakās arī uzņēmumiem, kuri tai nekvalificējas

0
Gadījumos, ja uzņēmums nekvalificējas dīkstāves pabalstam saskaņā ar kādu no izslēdzošajiem kritērijiem, iesniegums par dīkstāves pabalstu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir jāsniedz, jo, saņemot...

Atbalsta pasākumi var veicināt valsts parāda pieaugumu un kaitēt finanšu stabilitātei

0
Nelīdzsvarotā riska sadale starp valdību no vienas puses un uzņēmējiem un iedzīvotājiem - no otras puses,  rada ievērojamu morālā kaitējuma (moral hazard) risku. Uzskatāms...
Nedrošie debitoru parādi un uzņēmumu ienākuma nodoklis

Nedrošie debitoru parādi un uzņēmumu ienākuma nodoklis

0
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (turpmāk — UIN likums) 4. pantā noteikts, ka šī nodokļa bāzi veido nosacīti sadalītā peļņa, kas cita starpā ietver arī nedrošos debitoru...
Sviru pakāpes vērtēšana pie dažādiem aprēķinos izmantoto rādītāju pieauguma tempiem

Sviru pakāpes vērtēšana pie dažādiem aprēķinos izmantoto rādītāju pieauguma tempiem

0
Turpinājums. Raksta sākums publicēts Bilances 2020. gada Nr. 3 (459) Iepriekšējā rakstā tika aplūkota sviru pakāpju būtība un aprēķināšana un sniegts piemērs situācijā, kad tika izmantoti pozitīvi pieauguma tempi. Taču...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: