0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAJautājumi un atbildes par pašnodarbinātā un patentmaksātāja tiesībām saņemt atbalstu par dīkstāvi

Jautājumi un atbildes par pašnodarbinātā un patentmaksātāja tiesībām saņemt atbalstu par dīkstāvi

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

(0)

Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 709) paredz pie noteiktiem nosacījumiem izmaksāt dīkstāves pabalstu arī pašnodarbinātām personām, tostarp autoratlīdzību saņēmējiem, un patentmaksātājiem. Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis atbildes uz neskaidrākajiem jautājumiem par šo atbalsta veidu.

Vai pašnodarbinātai personai, kura saimniecisko darbu uzsākusi pēc 2020. gada 1. novembra, ir tiesības saņemt atbalstu par dīkstāvi?

VID piešķir atbalstu tikai tādai pašnodarbinātai personai, kura saimniecisko darbību uzsākusi līdz 2020. gada 1. novembrim.

Vai saimnieciskās darbības veicējiem ir noteikts minimālais atbalsta par dīkstāvi apmērs?

Atbalsts par dīkstāvi pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā ir noteikts ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi. Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dīkstāves periodam.

Vai atbalsts par dīkstāvi var būt mazāks kā 330 eiro?

Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dienām, kad pašnodarbinātā persona un patentmaksātājs atrodas dīkstāvē. Piemēram, par 2020. gada novembri atbalstu aprēķina par periodu no 9. novembra (ārkārtējās situācijas izsludināšanas diena) līdz 30. novembrim, ja šajā periodā pašnodarbinātā persona un patentmaksātājs ir atradies dīkstāvē. Tādējādi, atbalsta mazākā summa var būt nevis 330 eiro, bet 242 eiro.

Kādā apmērā atbalstu par dīkstāvi saņems pašnodarbinātā persona vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā?

Pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā atbalstu par dīkstāvi nosaka 70 % apmērā no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

Pašnodarbinātā persona ir uzsākusi saimniecisko darbību 2020.gada oktobrī, bet ziņojumu par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2020. gada ceturto ceturksni (oktobris, novembris, decembris) iesniedz līdz 2021. gada 15. janvārim. Kā VID varēs noteikt atbalsta par dīkstāvi apmēru pašnodarbinātai personai, kura saimniecisko darbību uzsākusi 2020. gada oktobrī?

Tā kā pašnodarbinātā persona ziņojumu par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2020. gada ceturto ceturksni (oktobris, novembris, decembris) iesniedz līdz 2021. gada 15. janvārim, tad iesniegumā atbalstam par dīkstāvi ir jānorāda pašnodarbinātās personas ienākumi no saimnieciskās darbības par 2020. gada oktobri.

Kādā apmērā atbalstu par dīkstāvi saņems autoratlīdzības saņēmējs, kas nav reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs?

Autoratlīdzības saņēmējam atbalstu par dīkstāvi nosaka 70 % apmērā no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no autoratlīdzības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi ( izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām).

Kādā apmērā atbalstu par dīkstāvi saņems pašnodarbinātā persona – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs?

Pašnodarbinātai personai – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājai atbalstu par dīkstāvi nosaka 50 % apmērā no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi.

Kādā apmērā atbalstu par dīkstāvi saņems patentmaksātājs?

Patentmaksātājam atbalstu par dīkstāvi nosaka 440 eiro, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz sešus mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.

Vai atbalsts par dīkstāvi patentmaksātājam var būt mazāks kā 400 eiro?

Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dienām, kad patentmaksātājs atrodas dīkstāvē. Piemēram, par 2020. gada novembri atbalstu aprēķina par periodu no 9.novembra (ārkārtējās situācijas izsludināšanas diena) līdz 30. novembrim, ja patentmaksātājs šajā periodā ir atradies dīkstāvē. Tādējādi, atbalsta summa novembrī būs mazāka kā 400 eiro (400/30×22=293,33 eiro).

Vai atbalsts par dīkstāvi pašnodarbinātai personai var būt mazāks kā 330 eiro?

Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dienām, kad pašnodarbinātā persona atrodas dīkstāvē. Piemēram, par 2020. gada novembri atbalstu aprēķina par periodu no 9. novembra (ārkārtējās situācijas izsludināšanas diena) līdz 30. novembrim, ja pašnodarbinātā persona šajā periodā ir atradusies dīkstāvē. Tādējādi, atbalsta mazākā summa novembrī var būt nevis 330 eiro, bet 242 eiro.

Patentmaksātājs 2020. gada septembrī ir samaksājis patentmaksu par laikposmu no 2020. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim. Tā kā no 2020. gada 9. novembra valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un saimnieciskā darbība ir apturēta, vai patenta izmantošanas termiņš varētu tikt pagarināts?

Ja patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020. gadā ir samaksāta par trim vai sešiem kalendāra mēnešiem vai par vienu kalendāra gadu, kas ietilpst laikposmā, uz kuru izsludināta ārkārtējā situācija, patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņš tiek pagarināts par atbalsta perioda ilgumu.

Vai atbalsts par dīkstāvi pienākas arī tiem patentmaksātājiem, kuriem ir piešķirts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts?

MK noteikumu Nr. 709 20. punktā noteiktie kritēriji ir attiecināmi tikai uz pašnodarbinātām personām. Tātad patentmaksātājiem, kuri saņem kultūrkapitāla fonda atbalstu, pienākas atbalsts par dīkstāvi.

Atgādinām, ka atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgas pieteikties pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros minētās personas faktiski darbojušās, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

Lai pieteiktos atbalstam par dīkstāvi, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs līdz 2020. gada 15. decembrim iesniedz VID attiecīgu iesniegumu par 2020. gada novembri, līdz 2021. gada 15. janvārim – attiecīgu iesniegumu par 2020. gada decembri un līdz 2021. gada 15. februārim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada janvāri. Pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs iesniegumu iesniedz, izmantojot VID EDS.

Iesniegumā norāda šādu informāciju:

  • vārdu, uzvārdu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā;
  • apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav darba nespējas periodā;
  • apliecinājumu, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja saimnieciskās darbības apjoms ir samazinājies vismaz par 20 %.

Lasiet arī:

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 709) paredz pie noteiktiem nosacījumiem izmaksāt dīkstāves pabalstu arī pašnodarbinātām personām, tostarp autoratlīdzību saņēmējiem, un patentmaksātājiem. Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis atbildes uz neskaidrākajiem jautājumiem par šo atbalsta veidu.

Vai pašnodarbinātai personai, kura saimniecisko darbu uzsākusi pēc 2020. gada 1. novembra, ir tiesības saņemt atbalstu par dīkstāvi?

VID piešķir atbalstu tikai tādai pašnodarbinātai personai, kura saimniecisko darbību uzsākusi līdz 2020. gada 1. novembrim.

Vai saimnieciskās darbības veicējiem ir noteikts minimālais atbalsta par dīkstāvi apmērs?

Atbalsts par dīkstāvi pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā ir noteikts ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi. Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dīkstāves periodam.

Vai atbalsts par dīkstāvi var būt mazāks kā 330 eiro?

Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dienām, kad pašnodarbinātā persona un patentmaksātājs atrodas dīkstāvē. Piemēram, par 2020. gada novembri atbalstu aprēķina par periodu no 9. novembra (ārkārtējās situācijas izsludināšanas diena) līdz 30. novembrim, ja šajā periodā pašnodarbinātā persona un patentmaksātājs ir atradies dīkstāvē. Tādējādi, atbalsta mazākā summa var būt nevis 330 eiro, bet 242 eiro.

Kādā apmērā atbalstu par dīkstāvi saņems pašnodarbinātā persona vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā?

Pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā atbalstu par dīkstāvi nosaka 70 % apmērā no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

Pašnodarbinātā persona ir uzsākusi saimniecisko darbību 2020.gada oktobrī, bet ziņojumu par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2020. gada ceturto ceturksni (oktobris, novembris, decembris) iesniedz līdz 2021. gada 15. janvārim. Kā VID varēs noteikt atbalsta par dīkstāvi apmēru pašnodarbinātai personai, kura saimniecisko darbību uzsākusi 2020. gada oktobrī?

Tā kā pašnodarbinātā persona ziņojumu par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2020. gada ceturto ceturksni (oktobris, novembris, decembris) iesniedz līdz 2021. gada 15. janvārim, tad iesniegumā atbalstam par dīkstāvi ir jānorāda pašnodarbinātās personas ienākumi no saimnieciskās darbības par 2020. gada oktobri.

Kādā apmērā atbalstu par dīkstāvi saņems autoratlīdzības saņēmējs, kas nav reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs?

Autoratlīdzības saņēmējam atbalstu par dīkstāvi nosaka 70 % apmērā no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no autoratlīdzības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi ( izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām).

Kādā apmērā atbalstu par dīkstāvi saņems pašnodarbinātā persona – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs?

Pašnodarbinātai personai – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājai atbalstu par dīkstāvi nosaka 50 % apmērā no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi.

Kādā apmērā atbalstu par dīkstāvi saņems patentmaksātājs?

Patentmaksātājam atbalstu par dīkstāvi nosaka 440 eiro, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz sešus mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.

Vai atbalsts par dīkstāvi patentmaksātājam var būt mazāks kā 400 eiro?

Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dienām, kad patentmaksātājs atrodas dīkstāvē. Piemēram, par 2020. gada novembri atbalstu aprēķina par periodu no 9.novembra (ārkārtējās situācijas izsludināšanas diena) līdz 30. novembrim, ja patentmaksātājs šajā periodā ir atradies dīkstāvē. Tādējādi, atbalsta summa novembrī būs mazāka kā 400 eiro (400/30×22=293,33 eiro).

Vai atbalsts par dīkstāvi pašnodarbinātai personai var būt mazāks kā 330 eiro?

Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dienām, kad pašnodarbinātā persona atrodas dīkstāvē. Piemēram, par 2020. gada novembri atbalstu aprēķina par periodu no 9. novembra (ārkārtējās situācijas izsludināšanas diena) līdz 30. novembrim, ja pašnodarbinātā persona šajā periodā ir atradusies dīkstāvē. Tādējādi, atbalsta mazākā summa novembrī var būt nevis 330 eiro, bet 242 eiro.

Patentmaksātājs 2020. gada septembrī ir samaksājis patentmaksu par laikposmu no 2020. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim. Tā kā no 2020. gada 9. novembra valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un saimnieciskā darbība ir apturēta, vai patenta izmantošanas termiņš varētu tikt pagarināts?

Ja patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020. gadā ir samaksāta par trim vai sešiem kalendāra mēnešiem vai par vienu kalendāra gadu, kas ietilpst laikposmā, uz kuru izsludināta ārkārtējā situācija, patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņš tiek pagarināts par atbalsta perioda ilgumu.

Vai atbalsts par dīkstāvi pienākas arī tiem patentmaksātājiem, kuriem ir piešķirts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts?

MK noteikumu Nr. 709 20. punktā noteiktie kritēriji ir attiecināmi tikai uz pašnodarbinātām personām. Tātad patentmaksātājiem, kuri saņem kultūrkapitāla fonda atbalstu, pienākas atbalsts par dīkstāvi.

Atgādinām, ka atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgas pieteikties pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros minētās personas faktiski darbojušās, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

Lai pieteiktos atbalstam par dīkstāvi, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs līdz 2020. gada 15. decembrim iesniedz VID attiecīgu iesniegumu par 2020. gada novembri, līdz 2021. gada 15. janvārim – attiecīgu iesniegumu par 2020. gada decembri un līdz 2021. gada 15. februārim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada janvāri. Pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs iesniegumu iesniedz, izmantojot VID EDS.

Iesniegumā norāda šādu informāciju:

  • vārdu, uzvārdu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā;
  • apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav darba nespējas periodā;
  • apliecinājumu, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja saimnieciskās darbības apjoms ir samazinājies vismaz par 20 %.

Lasiet arī:

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: