0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAKā aizpildāms Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām

Kā aizpildāms Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta materiāliem

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktualizējis metodisko materiālu "Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām iesniegšana sākot ar 01.01.2022". Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām ir pārskats par personai izmaksātajiem ienākumiem. Pārskatu sagatavo ienākumu izmaksātājs, iesniedz to VID, kā arī pēc pieprasījuma izsniedz ienākuma saņēmējam. Ienākumu izmaksātājs ir komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, nerezidentu pastāvīgā pārstāvniecība, iestāde, organizācija, biedrība, nodibinājums un fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs. Paziņojums ir iesniedzams tikai par Latvijas rezidenta gūtajiem ienākumiem. Par nerezidenta gūtajiem ienākumiem VID ir jāsniedz “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Obligāto minimālo iemaksu proporcionalitāte
Foto: © teamjackson – stock.adobe.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktualizējis metodisko materiālu "Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām iesniegšana sākot ar 01.01.2022".

Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām ir pārskats par personai izmaksātajiem ienākumiem. Pārskatu sagatavo ienākumu izmaksātājs, iesniedz to VID, kā arī pēc pieprasījuma izsniedz ienākuma saņēmējam. Ienākumu izmaksātājs ir komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, nerezidentu pastāvīgā pārstāvniecība, iestāde, organizācija, biedrība, nodibinājums un fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs.

Paziņojums ir iesniedzams tikai par Latvijas rezidenta gūtajiem ienākumiem. Par nerezidenta gūtajiem ienākumiem VID ir jāsniedz “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā” (Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumi Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”).

Paziņojumu var neiesniegt, ja izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir mazāka par 300 eiro vai izmaksā šādus ienākumus:

  • stipendijas, kuru apmērs nepārsniedz 100 eiro, no budžeta vai starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem;
  • pabalstus no budžeta, atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu un atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu;
  • atlīdzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par kaitējumu darbspēju zaudējuma gadījumā, kas saistīts ar sakropļojumu vai citādu veselības bojājumu, kā arī sakarā ar apgādnieka zaudējumu;
  • summas, kas izmaksātas uz valsts vai pašvaldību institūciju lēmumu pamata, sniedzot palīdzību stihiskas nelaimes gadījumā vai citos ārkārtas gadījumos;
  • kompensāciju summas likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā apmērā;
  • atlīdzību par asins nodošanu un cita veida donorpalīdzību;
  • izložu un azartspēļu laimestus, kuru apmērs ir mazāks par 3000 eiro;
  • apdrošināšanas atlīdzības saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanas līgumu” un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu.

Paziņojuma, kas neparedz nodokļa aprēķinu, sniegšanas termiņi ar algas nodokli apliekamiem ienākumiem:

  • Līdz sekojošā gada 1.februārim – ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām.
  • Līdz nākamā mēneša 15.datumam – ja darba attiecības izbeigtas gada ietvaros vai persona nodarbināta steidzamos, īslaicīgos vai vienreizējos darbos.

Izmaksājot ienākumu par sniegto pakalpojumu vai piegādāto preci ienākuma izmaksātājam obligāti ir jāpārliecinās, vai ienākuma saņēmējam ir reģistrēta saimnieciskā darbības ienākuma izmaksas dienā. Ja saimnieciskā darbība nav reģistrēta, tad ienākumu izmaksātājam ir pienākums ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli un attiecīgi iesniegt paziņojumu līdz nākamā mēneša 15. datumam. Informāciju par reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem var iegūt VID Publiskojamo datu bāzē.

Par personai aprēķinātajām/izmaksātajām dividendēm iesniedz paziņojumu par to periodu, kad tās ir aprēķinātas, t.i., ir pieņemts lēmums par dividenžu sadali.

VID EDS iesniegto paziņojumu var precizēt trīs gadu laikā pēc noteiktā nodokļa maksāšanas termiņa.

Metodiskajā materiālā sniegti piemēri, kā aizpildāms paziņojums, kā arī norādīti ienākuma veidi un to izmantošana paziņojumā. Aizpildot paziņojumu un deklarējot personai izmaksāto ienākumu, ir rūpīgi jāizvēlas atbilstošais ienākuma veids no piedāvātā ienākumu veidu klasifikatora.

 

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: