Kā aprēķināt atvaļinājuma pabalstu darbiniekam ar summēto darba laika uzskaiti?

Jautājums: Uzņēmuma grāmatvedības politikā ir noteikts, ka, piešķirot darbiniekiem atvaļinājumu, tiek aprēķināts arī atvaļinājuma pabalsts – noteiktā procenta apmērā, atkarībā no darba kvalitātes novērtējuma. Kā noteikt šāda pabalsta summu darbiniekam, kam noteikta summētā darba laika uzskaite?

Atbildi sniedz Maija Grebenko, žurnāla “BILANCE” galvenā redaktore.

Papildus atvaļinājuma naudai izmaksāt arī pabalstu visnotaļ ir apsveicama ideja, un tam ir jābūt nostiprinātam koplīgumā, darba līgumā vai uzņēmuma kārtības noteikumos. Šāds pabalsts drīzāk izskatās pēc darbinieka prēmēšanas par darba rezultativitāti. Toties Darba likums neregulē darbinieku prēmēšanu, kā arī neaizliedz to. Atvaļinājuma pabalsta piešķiršana plašāk bija aprakstīta Atlīdzības likuma 18. pantā, bet diemžēl arī šis pants no likuma sen ir izslēgts.

Teiktais nozīmē vien to, ka lēmums par atvaļinājuma pabalsta aprēķināšanas kārtību ir jāizstrādā patstāvīgi, ņemot vērā tos apstākļus, kādi ir svarīgi/nozīmīgi (objektīvi un personalizēti uzskaitāmi) jūsu uzņēmumā.

Pavisam vienkārši var noteikt, ka pabalsts ir noteikta summa, kuru iespējams samazināt par dažādiem pārkāpumiem.

Vēl viens vienkāršs variants ir tad, ja papildus atvaļinājuma naudai tiek izmaksāts „individuāls” pabalsts, kas, piemēram, ir mēnešalgas (vai pusei no tās) apmērā. Tomēr šāds veids nav sasaistāms ar darbinieka veicamā darba kvantumu un kvalitāti. Savukārt, ja ir noteikts procents no darba samaksas, tad to ir vieglāk variēt atkarībā no gada laikā nostrādātajām stundām un arī darbinieka atdeves.

Arī tad, ja darbiniekam noteikta summētā darba laika uzskaite, grāmatveža rīcībā ir tie paši dati un ir iespējams izrēķināt gan vidējo izpeļņu, gan piemērot tai attiecīgo procentu.

Tātad viss ir darba dēvēja rokās!

Šis un vēl citi neskaidrību jautājumi un atbildes uz tiem publicēti žurnāla “Bilance” š.g. 2. (446.) numurā.

Abonentiem ir iespēja lasīt VISUS līdz šim izdotos žurnāla BILANCE numurus ELEKTRONISKI!

Žurnālu 2019. gadam var ABONĒT ŠEIT!

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par