Kā pareizi norakstīt patērēto dīzeļdegvielu par telpu apsildi?

47
(0)
Gaida Kalniņa. Foto: Aivars Siliņš

Jautājums: Man radies jautājums sakarā ar degvielas norakstīšanu. Uzņēmumam ir nopirkts siltā gaisa pūtējs, kurš darbojas uz dīzeļdegvielu. Degvielas patēriņš ir liels. Kā pareizi uzskaitīt un norakstīt degvielu šajā gadījumā. Automašīnām tiek veikta maršrutu lapu uzskaite, bet kā ir šāda veida siltā gaisa pūtējiem?

Atbildi sagatavoja Gaida Kalniņa, zvērināta revidente (sertifikāts Nr.83)

Ja  siltā gaisa pūtējs tiek izmantots saimnieciskajai darbībai, t.i., apsilda ražošanas vai kādu citu saimnieciskai darbībai  izmantojamu telpu, tad izlietotā dīzeļdegviela  ir ar saimniecisko darbību  saistītās izmaksas.  Siltā gaisa pūtēja  tehniskajā dokumentācijā vajadzētu būt arī degvielas patēriņa normai. Uzņēmumā, ņemot vērā konkrētos apstākļus, ir jāapstiprina degvielas patēriņa norma un atbildīgā persona, kura uzskaita  siltā gaisa pūtēja  darbības stundas pa dienām un kopā mēnesī. Par faktisko degvielas izlietojumu mēnesī ir jāsastāda  norakstīšanas akts. Kontroles nolūkos  faktiskais izlietojums ir jāsalīdzina ar  apstiprināto normu. Ja patēriņš lielāks, tad tas jāpamato. Aktu apstiprina  uzņēmuma vadītājs.

Novērtējiet šo rakstu
(0)