0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIKā piemērot IIN nerezidenta gūtajam algota darba ienākumam Latvijā?

Kā piemērot IIN nerezidenta gūtajam algota darba ienākumam Latvijā?

Valsts ieņēmumu dienests

VID, Valsts ieņēmumu dienests
Foto: I. Kubliņš, Plz.lv

Valsts ieņēmumu dienests publicējis metodisko materiālu, skaidrojot, kā piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokli nerezidenta gūtajam algota darba ienākumam Latvijā.

Ienākums

Par nerezidenta bruto darba samaksu uzskata darba samaksu, no kuras nav atskaitīti attaisnotie izdevumi un ieturējumu summas, kā arī ieturētā nodokļa summa.

Nerezidenta ar nodokli apliekamajā ienākumā neietver summas, kuras darba devējs izmaksā saistībā ar komandējumiem un darba braucieniem, ja tās nepārsniedz noteiktās izdevumu normas.

Pirms nerezidenta algota darba ienākuma aplikšanas ar nodokli no mēneša ienākuma apmēra atskaita:
• sociālās apdrošināšanas maksājumus;
• darba devēja privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju (ar uzkrāšanu) maksājumus (nepārsniedzot 10 % no aprēķinātās darba samaksas).

No darbinieka līdzekļiem privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumi kopā nevar pārsniegt 10 % no personas mēneša bruto darba algas, bet ne vairāk kā 4000 euro gadā.

Darba devējs nerezidentam nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus.

Ja nerezidents ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents un Latvijā guvis vairāk nekā 75 procentus no saviem kopējiem ienākumiem, tad, iesniedzot deklarāciju, nerezidents ir tiesīgs piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus.

Nodokļa maksāšana un likmes

Izmaksājot ienākumu, vispārējā gadījumā piemēro 23 % likmi.

Ja uz nerezidentu attiecas citas valsts sociālās apdrošināšanas sistēma, tad nerezidenta mēneša darba algas daļai, kas pārsniedz vienu divpadsmito daļu no noteiktā sociālo obligāto iemaksu objekta maksimālā apmēra (2022.gadā 78 100 eiro), piemēro nodokļa likmi 31 % apmērā.

Algota darba ienākums profesionālam sportistam, kurš par tādu atzīts Sporta likuma 19.panta izpratnē izmaksas brīdī piemēro 20 % likmi.

Ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli ieskaita budžetā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23.datumam.

Pārskats

Nerezidenta gūto algota darba ienākumu un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli norāda Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” pārskatā par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā iesniedzams pārskats (4.pielikums).

Nodokļu konvenciju piemērošana

Ja nerezidents ir rezidents valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, tad ir iespējams piemērot nodokļu konvencijā noteikto nodokļa maksāšanas kārtību.

Saskaņā ar konkrētās nodokļu konvencijas noteikumiem Latvijas darba devēja darbinieka (nerezidenta) algota darba ienākums ir atbrīvojams no iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas Latvijā, ja algotais darbs tiek veikts ārpus Latvijas.

Ja ārvalsts darba devēja darbinieks (nerezidents) veic darbu Latvijā, tad saskaņā ar nodokļu konvencijas noteikumiem nodoklis Latvijā nebūtu piemērojams, ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi:
• darbinieks uzturas Latvijā mazāk nekā 183 dienas 12 mēnešu periodā;
• algu maksā darba devējs, kas nav Latvijas rezidents;
• algu neizmaksā no darba devēja pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā.

! Lai piemērotu nodokļu konvencijas noteikumus, jāievēro Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi” noteiktā kārtība.

Ja nerezidentam izmaksātā alga ir mazāka par 5000 eiro gadā, tad ienākuma izmaksātājs nodokļu konvencijā noteiktos atvieglojumus var piemērot, pamatojoties uz ārvalsts noteikta parauga rezidences apliecību vai līdzīgiem dokumentiem. Šādā gadījumā izmaksātājs var nesniegt dokumentus apstiprināšanai Valsts ieņēmumu dienestā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
VID, Valsts ieņēmumu dienests
Foto: I. Kubliņš, Plz.lv

Valsts ieņēmumu dienests publicējis metodisko materiālu, skaidrojot, kā piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokli nerezidenta gūtajam algota darba ienākumam Latvijā.

Ienākums

Par nerezidenta bruto darba samaksu uzskata darba samaksu, no kuras nav atskaitīti attaisnotie izdevumi un ieturējumu summas, kā arī ieturētā nodokļa summa.

Nerezidenta ar nodokli apliekamajā ienākumā neietver summas, kuras darba devējs izmaksā saistībā ar komandējumiem un darba braucieniem, ja tās nepārsniedz noteiktās izdevumu normas.

Pirms nerezidenta algota darba ienākuma aplikšanas ar nodokli no mēneša ienākuma apmēra atskaita: • sociālās apdrošināšanas maksājumus; • darba devēja privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju (ar uzkrāšanu) maksājumus (nepārsniedzot 10 % no aprēķinātās darba samaksas).

No darbinieka līdzekļiem privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumi kopā nevar pārsniegt 10 % no personas mēneša bruto darba algas, bet ne vairāk kā 4000 euro gadā.

Darba devējs nerezidentam nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus.

Ja nerezidents ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents un Latvijā guvis vairāk nekā 75 procentus no saviem kopējiem ienākumiem, tad, iesniedzot deklarāciju, nerezidents ir tiesīgs piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus.

Nodokļa maksāšana un likmes

Izmaksājot ienākumu, vispārējā gadījumā piemēro 23 % likmi.

Ja uz nerezidentu attiecas citas valsts sociālās apdrošināšanas sistēma, tad nerezidenta mēneša darba algas daļai, kas pārsniedz vienu divpadsmito daļu no noteiktā sociālo obligāto iemaksu objekta maksimālā apmēra (2022.gadā 78 100 eiro), piemēro nodokļa likmi 31 % apmērā.

Algota darba ienākums profesionālam sportistam, kurš par tādu atzīts Sporta likuma 19.panta izpratnē izmaksas brīdī piemēro 20 % likmi.

Ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli ieskaita budžetā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23.datumam.

Pārskats

Nerezidenta gūto algota darba ienākumu un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli norāda Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” pārskatā par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā iesniedzams pārskats (4.pielikums).

Nodokļu konvenciju piemērošana

Ja nerezidents ir rezidents valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, tad ir iespējams piemērot nodokļu konvencijā noteikto nodokļa maksāšanas kārtību.

Saskaņā ar konkrētās nodokļu konvencijas noteikumiem Latvijas darba devēja darbinieka (nerezidenta) algota darba ienākums ir atbrīvojams no iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas Latvijā, ja algotais darbs tiek veikts ārpus Latvijas.

Ja ārvalsts darba devēja darbinieks (nerezidents) veic darbu Latvijā, tad saskaņā ar nodokļu konvencijas noteikumiem nodoklis Latvijā nebūtu piemērojams, ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi: • darbinieks uzturas Latvijā mazāk nekā 183 dienas 12 mēnešu periodā; • algu maksā darba devējs, kas nav Latvijas rezidents; • algu neizmaksā no darba devēja pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā.

! Lai piemērotu nodokļu konvencijas noteikumus, jāievēro Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi” noteiktā kārtība.

Ja nerezidentam izmaksātā alga ir mazāka par 5000 eiro gadā, tad ienākuma izmaksātājs nodokļu konvencijā noteiktos atvieglojumus var piemērot, pamatojoties uz ārvalsts noteikta parauga rezidences apliecību vai līdzīgiem dokumentiem. Šādā gadījumā izmaksātājs var nesniegt dokumentus apstiprināšanai Valsts ieņēmumu dienestā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: