Kā veicami ieturējumi no darba samaksas pēc zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumu saņemšanas?

Foto: Sole Treadmill via Visualhunt / CC BY

Vairumā gadījumu, veicot ieturējumus no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, darba devējam ir jāietur 30%, saglabājot parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus minimālās mēneša darba algas apmērā, tas ir, 430 eiro, un saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, tas ir, 64,03 eiro.

Gadījumos, ja parāds ir uzturlīdzekļu (alimentu) piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā, lietās par administratīvo pārkāpumu piedziņu vai atsevišķās krimināllietās – saglabājot parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas (215 eiro) un saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

Vairāk par to, kā veicami ieturējumi no darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, var lasīt žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI maija numurā. Katrīna Baltalksne un Vineta Riseva, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes locekles, zvērinātas tiesu izpildītājas, arī skaidro – visas ieturējumu summas tiek aprēķinātas pēc nodokļu nomaksas (no neto algas) jeb no summas, kura izmaksājama personai.

Par ieturējumu pareizību atbild darbavieta vai juridiskā persona, kam rīkojums ir nosūtīts. Parādniekam neskaidrību gadījumā paskaidrojums par ieturējumu apmēru jālūdz darba devējam.

Ja parādnieks strādā divās darbavietās un abās saņem minimālo mēneša darba algu, kas ir 430 eiro, tad tikai vienā darbavietā, nevis abās parādniekam šī minimālā mēneša darba alga vai 50% no minimālās darba algas tiks saglabāta. Tāpat rakstā skaidrots, kā jārīkojas grāmatvedim, ja saņemtajos rīkojumos ir norādīts, ka kādam parādam ir augstākas kārtas prasījums attiecībā pret citu parādu.

Šajā rakstā skaidrots, kā pēc zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumu saņemšanas atbilstīgi normatīvo aktu prasībām pareizi veicami ieturējumi no darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiempar labu kreditoriem.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par