Kā veicams darba samaksas aprēķins, ja atlīdzība ir mēnešalga un akordalga?

692
(0)

Maija GrebenkoKā veikt darba samaksas aprēķinu, ja līgumā ir noteikta pamatalga (piemēram, 500 eiro mēnesī) un akordalga par “izstrādāto vienību” (piemēram, 1 eiro par gabalu), turklāt darbinieks var būt nodarbināts naktīs un svētku dienās, kā arī tam varētu būt virsstundas?

Atbildi sagatavoja Mg.sci.oec. MAIJA GREBENKO, praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, žurnāla Bilance galvenā redaktore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle, Bilances bibliotēkas sērijā izdotās grāmatas “Darba likums un grāmatvedība” autore.

Darba samaksas aprēķina pamatā ir stundas tarifa likme

Jautājumā minētajam darbiniekam acīmredzami noteikta summētā darba laika uzskaite. Droši vien darba devējam bija pamats noteikt šādu darba samaksu, tomēr jāņem vērā, ka Darba likumā šādi varianti nav aprakstīti.

Būtiska minētā darbinieka darba samaksas aprēķina īpatnība saistīta ar to, ka ik mēnesi viņam ir jānosaka piemaksa par darbu naktīs, svētkos un par virsstundām. Ja darbiniekam ar summēto darba laika uzskaiti ir noteikta mēneša alga un jāapmaksā dažas ekstra stundas, stundas tarifa likmes noteikšana ir aprakstīta Darba likuma 75.3 pantā:

  • Ja darbiniekam noteikts summētais darba laiks, stundas algas likmi aprēķina, dalot darbiniekam noteikto mēneša darba algu ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.

Šajā jautājuma daļā nav problēmu. Saskaņā ar Māra Lingas izstrādāto kalendāru 2019. gadā (ja noteikta 40 stundu darba nedēļa ar 8 stundām dienā) ir 1995 darba stundas, kas vidēji ir 166,25 stundas mēnesī. Tātad piemaksa par katru naktīs nostrādāto stundu (jebkurā mēnesī) vismaz 50% apmērā būtu jārēķina no 3,01 eiro (500/166,25), analoģiski — vismaz 100% apmērā no 3,01 eiro par darbu svētkos vai par virsstundām.

Vienlaikus būtu jānosaka piemaksa par paveikto darbu šajās ekstra stundās no darbiniekam noteiktās akordalgas. Darba likumā piemaksas par akorda darbu noteiktas 67. un 68. pantā:

  • 67. Darbinieks, kas veic nakts darbu, (..) ja nolīgta akorda alga, — [saņem] piemaksu ne mazāk kā 50 procentu apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu (..).
  • 68. Darbinieks, kas veic virsstundu darbu vai darbu svētku dienā (..), ja nolīgta akorda alga, — [saņem] piemaksu ne mazāk kā 100 procentu apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu.

Ja izcenojums ir noteikts (1 eiro par gabalu), darba devējam atliek nodrošināt izstrādājumu skaita noteikšanu, kas bija izstrādāti minētajās ekstra stundās (naktīs, svētkos, virsstundās). Šāda noteikšana ir atkarīga no ražošanas procesa īpatnībām. Piemēram, proporcionāli darba laikam vai iekārtas jaudai.

Secinājums: darbiniekam algas kartē var būt uzrādītas dažādas darba samaksu veidojošas summas, tajā skaitā dažādas piemaksas.

Citi raksti par darba samaksas aprēķinu:

Atlīdzības noteikšana darba attiecību pārtraukšanas gadījumā

Kādu summu var ieturēt no darbinieka visa veida ienākumiem?

Kā aprēķināt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu par dažām nostrādātajām dienām?

Atvaļinājuma kompensācija uz neilgu laiku nodarbinātam darbiniekam

 

Kļūda rakstā?
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)