Kad jāņem vērā autoru attaisnotie izdevumi, rēķinot IIN?

10
(0)

Jautājums: Esmu saskārusies ar autoratlīdzības līgumu šādā intrepretācijā (citēju): "4. Norēķinu kārtība Autora atlīdzība par kvalitatīvi un savlaicīgi veiktu darbu (autora honorārs) ir Ls 1400.00 (viens tūkstotis četri simti lati 00 santīmi). No šīs summas pasūtītājs, atskaitot 15% autora izdevumus Ls 210.00 (atbilstoši LR Ministru Kabineta 2006. gada 26. septembra noteikumiem Nr. 793), ietur 25% iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 297.50. Pasūtītājs izmaksā autora honorāru Ls 1102.50 (viens tūkstotis viens simts divus latus 50 santīmi) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas." Jautājums: Vai man jāņem vērā autora attaisnotie izdevumi rēķinot IIN? Uz jautājumu atbild Valsts ieņēmumu…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

ReģistrētiesNav laika lasīt ziņas?

Vēlos saņemt atuālāko finanšu ziņu
apkopojumu savā e-pastā katru pirmdienu!


Piekrītu datu apstrādes politikai