0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIKad par valdes locekļa nosacīto ienākumu nav jāmaksā nodokļi?

Kad par valdes locekļa nosacīto ienākumu nav jāmaksā nodokļi?

Maija Grebenko, Mg.sci.oec.

Vai par valdes locekli, kam nav noteikta atlīdzība, būtu jāmaksā nodokļi no minimālās algas, ja citā uzņēmumā viņš saņem lielu mēnešalgu, piemēram, 3000 eiro? Vai jāmaksā nodokļi, ja valdes loceklis atrodas bezalgas atvaļinājumā vai viņam iestājas darbnespēja tajā mēnesī, kad apgrozījums pārsniedz 2500 eiro? Tā mēdz būt, piemēram, kad saņemta nomas maksa par telpu, valdes loceklis tikai izraksta kārtējo rēķinu, kas prasa 10 minūtes. Atbilde Grozot likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» (IIN likums) 8. pantu (gada apliekamā ienākuma avoti) 2013. gada 6. novembrī, pants tika papildināts ar…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Kad par valdes locekļa nosacīto ienākumu nav jāmaksā nodokļi?
Ilustrācija: Arvis Villa

Vai par valdes locekli, kam nav noteikta atlīdzība, būtu jāmaksā nodokļi no minimālās algas, ja citā uzņēmumā viņš saņem lielu mēnešalgu, piemēram, 3000 eiro? Vai jāmaksā nodokļi, ja valdes loceklis atrodas bezalgas atvaļinājumā vai viņam iestājas darbnespēja tajā mēnesī, kad apgrozījums pārsniedz 2500 eiro? Tā mēdz būt, piemēram, kad saņemta nomas maksa par telpu, valdes loceklis tikai izraksta kārtējo rēķinu, kas prasa 10 minūtes.

Atbilde

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,
Foto: Aivars Siliņš

Grozot likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» (IIN likums) 8. pantu (gada apliekamā ienākuma avoti) 2013. gada 6. novembrī, pants tika papildināts ar 2.9 daļu, kura laika gaitā mazliet grozīta, tomēr pamatideja šai daļai ir saglabāta. Spēkā esošā versija skan šādi: tiek uzskatīts, ka kapitālsabiedrības valdes loceklis guvis ar algas nodokli apliekamu ienākumu (nosacīti), kas atbilst minimālās mēneša darba algas apmēram kārtējā taksācijas gada mēnesī, kad kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību, kura nav mazāka par minimālo mēneša darba algas apmēru, ja attiecīgā mēneša apgrozījums ir lielāks par piecu minimālo mēneša darba algu apmēru (2022. gadā — 2500 eiro). Izpildoties šiem noteikumiem, par valdes locekli ir jāsamaksā darbaspēka nodokļi no 500 eiro (nevis jāaprēķina alga 500 eiro apmērā).

Norma stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī, un tās piemērošana tika atcelta pandēmijas laikā — 2021. gadā. No 2022. gada norma turpina darboties.

Vienlaikus 8. pants tika papildināts ar 2.10 daļu, kas paredz 2.9 daļas nepiemērošanu tajā kalendāra gadā, kad kapitālsabiedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Tātad pirmajā sabiedrības darbības gadā, arī gūstot apgrozījumu 2500 eiro, darbaspēka nodokļi papildus nav jāmaksā arī tad, ja izpildās 2.9 daļas noteikumi.

Tomēr otrs noteikums nodokļu nemaksāšanai ir stingrāks: ja kāds valdes loceklis kapitālsabiedrībā, kas atbilst 2.9 daļā minētajiem kritērijiem, kā valdes loceklis citā kapitālsabiedrībā kārtējā mēnesī gūst atlīdzību, kura nav mazāka par piecu minimālo mēneša darba algu apmēru, un abas kapitālsabiedrības ir vienā uzņēmumu grupā.

Tādējādi, lai nerastos pienākums aprēķināt nodokļus, pirmās sabiedrības valdes loceklim jābūt tādam pašam loceklim arī otrajā sabiedrībā, jāsaņem alga, ne mazāka par 2500 eiro, un abām sabiedrībām ir jābūt vienā uzņēmumu grupā (nevis vienkārši kādā citā sabiedrībā)!

Kas ir uzņēmuma grupa?

Atliek noskaidrot, ko likums saprot ar terminu «uzņēmumu grupa».

Skaidrojums ir minēts likuma «Par IIN» 8. panta 20.–21. daļā:

20. Šā likuma izpratnē uzņēmumu grupa sastāv no galvenā uzņēmuma un visiem galvenā uzņēmuma apakšuzņēmumiem, kur:
  1. galvenais uzņēmums ir juridiskā vai fiziskā persona, kas ir Latvijas Republikas vai tādas valsts rezidents, ar kuru Latvijas Republikai ir noslēgta konvencija vai līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents, kurš, pamatojoties uz spēkā esošo konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, netiek atzīts arī par citas valsts (kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts) rezidentu;
  2. galvenā uzņēmuma apakšuzņēmums ir iekšzemes uzņēmums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē vai uzņēmums – tādas valsts rezidents, ar kuru Latvijas Republikai ir noslēgta konvencija vai līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents, kurš, pamatojoties uz spēkā esošo konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, netiek atzīts arī par citas valsts (kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts) rezidentu, no kura vismaz 90% pieder: a) galvenajam uzņēmumam, b) vienam galvenā uzņēmuma apakšuzņēmumam vai vairākiem šādiem apakšuzņēmumiem, c) galvenajam uzņēmumam un vienam tā apakšuzņēmumam vai vairākiem šādiem apakšuzņēmumiem kopā jebkādās kombinācijās.
21. Piemērojot šā panta divdesmito daļu, tiek uzskatīts, ka 90% no uzņēmuma pieder vienam uzņēmumu grupas dalībniekam vai vairākiem šādiem dalībniekiem, ja tiek izpildīti šīs daļas 1. vai 2. punkta noteikumi:
  1. gadījumos, kad visas uzņēmuma akcijas vai kapitāla daļas dod to īpašniekiem vienādas tiesības un priekšrocības, ja vienam uzņēmumu grupas dalībniekam vai vairākiem šādiem dalībniekiem pieder vismaz 90% no šā uzņēmuma akcijām vai kapitāla daļām;
  2. gadījumos, kad visas uzņēmuma akcijas vai kapitāla daļas nedod to īpašniekiem vienādas tiesības un priekšrocības, ja vienlaikus tiek izpildīti abi šādi noteikumi: a) vienam uzņēmumu grupas dalībniekam vai vairākiem šādiem dalībniekiem pieder vismaz 90% no visu šā uzņēmuma izlaisto akciju vai kapitāla daļu tirgus vērtības, b) vienam uzņēmumu grupas dalībniekam vai vairākiem šādiem dalībniekiem ir vismaz 90% no visām šā uzņēmuma akcionāru (daļu īpašnieku) balsīm, kuras var tikt saskaitītas katrā balsošanā.

Uzskatu, ka valdes locekļa nosacītais ienākums veidojas atkarībā no sabiedrības apgrozījuma, nevis no tā, ka valdes loceklis ir vai nav attaisnotajā prombūtnē, proti, ja apgrozījums 2022. gadā kādā no mēnešiem sasniedz (pārsniedz) 2500 eiro, ir jāaprēķina darbaspēka nodokļi. Arī valdes locekļa darba slodzei (tikai 10 minūtes kādai darbībai) nav nozīmes.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada jūlija (487.) numurā.