0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAKādas izmaiņas gaidāmas mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā?

Kādas izmaiņas gaidāmas mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā?

Šodien, 15. novembrī, Ministru kabineta sēdē plānots skatīt grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.819 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību”, vēsta Ministru kabineta mājas lapa. Kā teikts Finanšu ministrijas sagatavotajā šī tiesību akta projekta anotācijā, grozījumu mērķis ir nodrošināt vienkāršu un  vienveidīgu mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju aizpildīšanas kārtību, novērst neviennozīmīgās normatīvā akta interpretācijas. Lai atvieglotu deklarācijas aizpildīšanu un administrēšanu, noteikumu projekts paredz, ka nodokļa maksātājs, kurš nepārsniedz Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta  1.punktā un 2.panta ceturtajā daļa noteiktos kritērijus, aizpilda tikai deklarācijas 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. un 15. rindu. Noteikumu projekts paredz izteikt jaunā redakcijā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Šodien, 15. novembrī, Ministru kabineta sēdē plānots skatīt grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.819 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību”, vēsta Ministru kabineta mājas lapa. Kā teikts Finanšu ministrijas sagatavotajā šī tiesību akta projekta anotācijā, grozījumu mērķis ir nodrošināt vienkāršu un  vienveidīgu mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju aizpildīšanas kārtību, novērst neviennozīmīgās normatīvā akta interpretācijas. Lai atvieglotu deklarācijas aizpildīšanu un administrēšanu, noteikumu projekts paredz, ka nodokļa maksātājs, kurš nepārsniedz Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta  1.punktā un 2.panta ceturtajā daļa noteiktos kritērijus, aizpilda tikai deklarācijas 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. un 15. rindu. Noteikumu projekts paredz izteikt jaunā redakcijā iepreikš minēto noteikumu 8.punktu, kurā tiek nodalīts veids, kādā gūtos ienākumus no mikrouzņēmuma uzrāda mikrouzņēmuma īpašnieks, kas nav darba attiecībās ar mikrouzņēmumu, un algots darbinieks. Plānota šāda 8. punkta redakcija: "8. Deklarācijas 7.rindā norāda mikrouzņēmuma darbiniekus (arī prombūtnē esošus), ieskaitot mikrouzņēmuma īpašniekus (turpmāk – darbinieks), un katra darbinieka ienākumu kalendāra ceturkšņa katrā mēnesī. Par darbinieku – nerezidentu – norāda vārdu, uzvārdu un ailē "Personas kods vai reģistrācijas kods" – personas kodu vai Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu reģistrācijas numuru. Deklarācijas 7.rindas ailēs "Mēneša ienākums" norāda attiecīgā kalendāra ceturkšņa katra mēneša ienākumu (I ceturksnī norāda janvāra, februāra un marta ienākumu, II ceturksnī – aprīļa, maija un jūnija ienākumu, III ceturksnī – jūlija, augusta un septembra ienākumu un IV ceturksnī – oktobra, novembra un decembra ienākumu): 8.1. par mikrouzņēmuma īpašnieku, kuram darba attiecības nav noformētas ar darba līgumu mikrouzņēmumā, – attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī personīgajam patēriņam izņemtos līdzekļus no mikrouzņēmuma un citu naudā vai citās lietās un pakalpojumu veidā gūto ienākumu no mikrouzņēmuma, izņemot dividendes; 8.2. par darbinieku – attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī aprēķināto darba algu un citus gūtos ienākumus no mikrouzņēmuma." Pašlaik 8. pants skan sādi: “8. Deklarācijas 7.rindā norāda mikrouzņēmuma darbiniekus, ieskaitot mikrouzņēmuma īpašniekus (turpmāk – darbinieks), un katra darbinieka ienākumu kalendāra ceturkšņa katrā mēnesī. Par darbinieku – nerezidentu – norāda vārdu, uzvārdu, ailē "Personas kods vai reģistrācijas kods" norāda personas kodu vai Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu reģistrācijas numuru. Mikrouzņēmuma īpašniekam, kuram darba attiecības nav noformētas ar darba līgumu mikrouzņēmumā, deklarācijas 7.rindas ailēs "Mēneša ienākums" norāda attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī gūto ienākumu mikrouzņēmumā. Par darbinieku deklarācijas 7.rindas ailēs "Mēneša ienākums" norāda attiecīgā kalendāra ceturkšņa katra mēneša ienākumu (I ceturksnī norāda janvāra, februāra un marta ienākumu, II ceturksnī – aprīļa, maija un jūnija ienākumu, III ceturksnī – jūlija, augusta un septembra ienākumu un IV ceturksnī – oktobra, novembra un decembra ienākumu).” Noteikumu projekts precizē kārtību, kādā tiek uzrādīta izmaksātā atvaļinājuma nauda, gadījumos, kad tā tiek ieskaitīta taksācijas ceturksnī, kurā tiek gūta arī darba samaksa. Noteikumu projekts paredz, ka aprēķināto atvaļinājuma naudu norāda par to periodu, par kuru tā ir aprēķināta. Noteikumi ir papildināti ar paskaidrojošu normu, kas nosaka: ja darbiniekam kādā no pārskata mēnešiem mikrouzņēmums kompensē izdevumus saistībā ar komandējumu vai darba braucienu un kompensācija ir atbilstoša Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra  noteikumos  Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" noteiktajam, šo kompensāciju deklarācijas attiecīgajā mēnesī neuzrāda kā personas gūto ienākumu no mikrouzņēmuma (šīm izmaksām ir kompensācijas raksturs). Noteikumu projekts precizē arī deklarācijas aizpildīšanas kārtību, kad mikrouzņēmuma darbinieks ir prombūtnē. Tādējādi plānots noteikumus papildināt ar šādiem punktiem: "8.1 Darbiniekam aprēķināto samaksu par atvaļinājumu vai slimības naudu norāda pārskata mēnesī, par kuru tā tiek aprēķināta. 8.2 Ja darbinieks kādā no pārskata mēnešiem negūst ienākumu no mikrouzņēmuma, deklarācijas 7.rindas ailē "Mēneša ienākums" ceturkšņa attiecīgajā mēnesī norāda skaitli "0". 8.3 Ja darbiniekam kādā no pārskata mēnešiem mikrouzņēmums kompensē izdevumus saistībā ar komandējumu vai darba braucienu un kompensācija ir atbilstoša normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, šo kompensāciju deklarācijas 7.rindas ailes "Mēneša ienākums" ceturkšņa attiecīgajā mēnesī nenorāda kā personas gūto ienākumu no mikrouzņēmuma." Noteikumu projekts paredz precizēt noteikumu nr.819 pielikuma (deklarācijas) 5., 6., 8., 14. un 15. rindā norādāmo informāciju, paredzot, ka deklarācijas 5.rindā ir jāaprēķina mikrouzņēmumu nodoklis 9% apmērā no mikrouzņēmuma apgrozījuma par ceturksni, kas no gada sākuma nepārsniedz 70000 Ls, bet 6.rindā apgrozījuma pārsnieguma summa par konkrēto ceturksni. Savukārt 8.rindā veikts redakcionāls precizējums, lai nodokļa maksātāji, kas ir pārkāpuši likumā noteiktos nosacījumus, nepārprastu un šo rindu neatstātu tukšu.Ņemot vērā, ka deklarācijas aizpildīšanas rezultātā ir iespējami gadījumi, ka  deklarācijas 5.rinda ir skaitlis 0, bet 6.rindā ir pozitīvs skaitlis, noteikumu projekts paredz, ka aprēķinot deklarācijas 14.rindā norādāmo vērtību 13.rindā norādīto skaitli reizina ar 5. un 6.rindas summu.  15.rindas izpildīšana rada neskaidrības, tādēļ noteikumu projekts paredz minētās rindas apakšrindas apvienot. Vairāk par topošajiem grozījumiem Jūs varat uzzināt šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40226322&mode=mk&date=2011-11-15