0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAKādi var būt ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi?

Kādi var būt ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi?

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus vērtē ne tikai atbilstoši juridiskajai formai, bet arī darījuma ekonomiskajai būtībai, norāda Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavotajā informatīvajā materiālā. Pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita visus izdevumus, kas tieši nav saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību, tai skaitā: izdevumus dalībnieku vai darbinieku atpūtai, izklaides pasākumiem un citus labumus, ja no šiem labumiem nav ticis ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis vai arī šāda ienākuma veidam ir noteikts atbrīvojums no nodokļa ieturēšanas; pēc dalībnieka vai valdes locekļa rīkojuma vai iniciatīvas veikts peļņas vai apgrozījuma, vai citas…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Karolina Grabowska from Pexels

Ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus vērtē ne tikai atbilstoši juridiskajai formai, bet arī darījuma ekonomiskajai būtībai, norāda Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavotajā informatīvajā materiālā.

Pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita visus izdevumus, kas tieši nav saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību, tai skaitā:

 • izdevumus dalībnieku vai darbinieku atpūtai, izklaides pasākumiem un citus labumus, ja no šiem labumiem nav ticis ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis vai arī šāda ienākuma veidam ir noteikts atbrīvojums no nodokļa ieturēšanas;
 • pēc dalībnieka vai valdes locekļa rīkojuma vai iniciatīvas veikts peļņas vai apgrozījuma, vai citas bāzes lieluma samazinājums;
 • dāvinājumi vai kredīti un aizdevumi, kas pārvērsti dāvinājumos, izņemot ienākumam pielīdzinātos aizdevumus, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli;
 • ziedojumus;
 • aktīvi, kuri iegādāti sākot ar 2018. gada 1. janvāri un netiek izmantoti saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
 • aktīvu nolietojuma vērtību, kuri iegādāti līdz 2017. gada 31. decembrim, ja tos neizmanto saimnieciskajā darbībā;
 • reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus, ja tie pārskata gadā pārsniedz 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējām darbiniekiem aprēķinātām bruto darba algām, par kurām samaksātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • izdevumus, kas saistīti ar reprezentatīvu automobili, tai skaitā – iegādes izdevumi, nomas maksa un automobiļa ekspluatācijas izdevumi, kā arī veiktie uzlabojumi 12 mēnešu laikā pēc automobiļa iegādes veido automobiļa kopējo vērtību;
 • materiālas vērtības, kuras izmantotas noziedzīga nodarījuma veikšanai, doti kā kukulis valsts amatpersonai vai privātpersonai;
 • nesamērīgas soda naudas vai līgumsodus;
 • dabas resursu ieguves virslimita summas;
 • negūtie ienākumi no cesijā nodotām tiesībām;
 • kredītiestādē ieķīlātā īpašuma uzturēšanas izdevumus, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, kurus apmaksājusi kredītiestāde;
 • patērētās degvielas izmaksas, kas pārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk par 20%.

Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi

Tie ir:

 • darba kolektīva motivēšanas un saliedēšanas pasākumu izdevumi, ja no tiem nav ticis ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis vai arī šim ienākumu veidam ir noteikts atbrīvojums;
 • izdevumi, kas saistīti ar sociālās infrastruktūras objektiem un nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, kā, piemēram, darbinieku izmitināšanas izdevumi, ja darbs notiek arī nakts maiņās; izdevumi par telpām, kuras paredzētas sportam, ēdināšanai un darbinieku bērnu pieskatīšanai;
 • darba koplīgumā noteikto pasākumu izdevumi, kurus nevar personificēt.

• Nodokļa maksātājs, kurš reģistrējies pārskata gadā, ņem vērā pārskata gada kopējo bruto darba samaksu līdz taksācijas periodam, kurā veikti reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, lai vērtētu vai šie izdevumi pārsniedz 5% kopējām darbiniekiem aprēķinātām bruto darba algām, par kurām samaksātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Reprezentācijas izdevumi

Tie ir izdevumi, kuri paredzēti nodokļa maksātāja prestiža veidošanai, darījuma partneru un sadarbības partneru uzņemšanai un maltīšu rīkošanai, kā arī izdevumi par mazvērtīgiem priekšmetiem līdz 20 eiro apmērā, kuri satur komersanta zīmolu un popularizē nodokļa maksāju.

Par reprezentācijas izdevumiem neuzskata:

 • sava zīmola izveidi un izvietošanu;
 • izdevumus par priekšmetiem, kuri satur komersanta zīmolu un tiek pievienoti precei, lai veicinātu pieprasījumu, ja tie nepārsniedz 70 eiro, vai 5% no reklāmas kampaņas ietvaros reklamētas preces vērtības;
 • publiskā reklāmas kampaņā izsniegtas dāvanu kartes, kuras izmantojamas tikai pašā nodokļu maksātāja tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietās.

Personificējami izdevumi, kuri neveido ar nodokli apliekamu bāzi un ir saistīti ar saimniecisko darbību:

• darba devēja darbinieku labā veiktie maksājumi par dzīvības, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, iemaksas pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu);

• izdevumi darbinieku nogādāšanai no dzīvesvietas uz darbu un otrādi, ja tas saistīts ar darba specifiku vai ir pamatots iemesls, kāpēc ir nelietderīgi izmantot sabiedrisko transportu (ceļā pavadītais laiks ir garāks nekā ar darba devēja nodrošināto transportu, u.c.);

• izdevumi Darba aizsardzības likuma prasību izpildei tādās nozarēs, kurās darba apstākļi to prasa;

• kredītiestādēs veiktie maksājumi par ķīlas uzturēšanas izdevumiem, kas radušies parāda piedziņas procesa laikā;

• izdevumi par transportlīdzekļa degvielu, ja par to tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis vai tas ir atbrīvots no šī nodokļa maksāšanas, kā arī ja, nodokļu maksātājs atbilst lauksaimniecības vai mežsaimniecības pakalpojuma kooperatīvai sabiedrībai vai tā ir zvejnieku saimniecība;

• zemnieku vai zvejnieku saimniecības, vai individuālā uzņēmuma īpašnieka veiktās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu;

• bēru pabalsti darbinieku, laulātā vai radinieku (līdz trešajai radniecības pakāpei Civillikuma izpratnē) nāves gadījumā;

• izmaksas VID Čeku loterijā laimēto balvu nodrošināšanai.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: