Kādos gadījumos pašnodarbinātajiem nepiešķirs dīkstāves pabalstu?

Ikars Kubliņš, BilancePLZ

(0)

Līdzīgi kā uzņēmumiem-juridiskām personām, arī pašnodarbinātajiem, tostarp autoratlīdzību saņēmējiem un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, piesakoties dīkstāves pabalstam, īpaša uzmanība jāpievērš, vai tie neierindojas zem kādas no kopumā 17 neatbilstībām, kas noteiktas Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr.179 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skar Covid-19 izplatība”. Noteikumi stājušies spēkā 3. aprīlī un Valsts ieņēmumu dienests (VID) paziņojis, ka var jau pieteiktos dīkstāves pabalstam: pašnodarbinātajai personai jāiesniedz noteiktas formas pamatots iesniegums VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS). Par laika posmu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam iesniegums jāiesniedz līdz 25.aprīlim; turpmāk – līdz nākamā mēneša 25.datumam.

Noteikumi uzskaita situācijas, kurās pašnodarbinātajiem VID dīkstāves pabalstu var atteikt:

 • ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi VID visas nodokļu deklarācijas par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas;
 • ja pašnodarbinātajai personai iesnieguma iesniegšanas brīdī nodokļu parāds ir lielāks par 1 000 eiro un nav piešķirti samaksas termiņa pagarinājumi vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;
 • ja pašnodarbinātajai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
 • ja pašnodarbinātā persona 2019. gada pēdējo divu ceturkšņu periodā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas deklarējusi mazāk nekā vidēji 20 eiro apmērā mēnesī;
 • ja pašnodarbinātās personas ienākumi no nodarbinātības vispārējā nodokļu režīmā iepriekšējo sešu mēnešu periodā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas vidēji mēnesī ir bijuši lielāki nekā 2020. gadā valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;
 • ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi VID pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam vai VID, izvērtējot pašnodarbinātās personas iesniegumu, konstatē, ka pašnodarbinātās personas dīkstāves iestāšanās nav saistīta ar krīzes ietekmē radītajiem apstākļiem;
 • ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību ir reģistrējusi pēc 2020. gada 1. marta;
 • par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
 • pašnodarbinātām personām, kuras vienlaikus ir nodarbinātas valsts vai pašvaldības institūcijā vai kapitālsabiedrībā;
 • pašnodarbinātām personām, kuras vienlaikus ir nodarbinātas pie cita darba devēja, kas neatrodas dīkstāvē;
 • pašnodarbinātām personām, kuras saņēmušas dīkstāves pabalstu pie krīzes skarta darba devēja;
 • pašnodarbinātām personām, kuras saņem vecuma vai izdienas pensiju;
 • pašnodarbinātām personām, kuras saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju vai radošās jaunrades programmu ietvaros;
 • pašnodarbinātām personām, kuras ir darba devēji Darba likuma izpratnē;
 • pašnodarbinātām personām, kuras ir patentmaksas maksātāji;
 • ja pašnodarbinātai personai iepriekšējo triju gadu laikā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības rezultātā ir noteiktas valsts budžetā papildus iemaksājamās summas vai samazināts nepamatoti palielinātā no valsts budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs, tai skaitā nokavējuma naudas un soda naudas, kuru kopējā summa pārsniedz trīs procentus no pašnodarbinātās personas attiecīgā gada VID administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no pašnodarbinātās personas veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas), bet izvērtēšanas brīdī – trīs procentus no pašnodarbinātās personas iepriekšējā gada VID administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no pašnodarbinātās personas veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);
 • ja pašnodarbinātā persona iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīta par pārkāpumu, kas attiecas uz nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 151 eiro, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 500 eiro.

Tāpat pašnodarbinātajam/mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam jāizvērtē, vai iepriekšējos periodos vispār deklarēti ienākumi, jo, ja tie nav deklarēti, tad arī pabalsts nepienāksies.

 

Vairāk informācijas lasiet arī sadaļā: COVID-19 izraisītās pandēmijas un valstī noteiktās ārkārtas situācijas ieviestās izmaiņas

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)