Kalendārs

Jan
6
Pir
Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām
Jan 6 – Feb 3 pilnas dienas

Gadam beidzoties, darba devējs ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc darbinieka pieprasījuma saņemšanas izsniedz viņam paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām, kā arī nosūta VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām. (IIN likums,
17. p. 6. p.)

Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām. Šogad 1. februāris iekrīt sestdienā, tātad beigu termiņš ir 3. februāris. (IIN likums,
17. p. 7. p.)

Jan
20
Pir
UIN deklarācijas iesniegšanas termiņš
Jan 20 pilnas dienas

Nodokļa maksātājs deklarāciju iesniedz VID līdz pēctaksācijas perioda (nākamais mēnesis pēc taksācijas perioda) 20. datumam.

Nodokļa maksātājs ir tiesīgs neiesniegt VID deklarāciju par to taksācijas periodu, kurā neveidojas ar  UIN apliekams objekts, izņemot deklarāciju par taksācijas periodu, kurš attiecas uz pārskata gada pēdējo mēnesi. Janvārī par 2020. gada decembri deklarācija iesniedzama obligāti!

Aprēķināto nodokli nodokļa maksātājs patstāvīgi pārskaita valsts budžetā līdz pēctaksācijas perioda 20. datumam.

UIN likums, 17. pants

Feb
3
Pir
Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātāja paziņojums VID
Feb 3 pilnas dienas

Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs paziņojumu (IIN 2. pielikums) par fiziskajai personai izmaksātajām summām (par sezonas laukstrādnieku ienākumu) nosūta VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārī. (IIN likums, 17. p. 7.3 p., un 11.12 p.)

Šogad 1. februāris iekrīt sestdienā, tāpēc gala termiņš ir 3. februāris.

Gadam beidzoties, sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs 15 dienu laikā pēc sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja pieprasījuma saņemšanas izsniedz viņam paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām. (IIN likums, 17. p. 7.3 p.)