Kalendārs

Sep
25
Tre
Termiņš pārskata iesniegšanai par VID reģistrēto kvīšu un biļešu izlietojumu
Sep 25 pilnas dienas

Nodokļu maksātājs, kurš VID reģistrējis grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes, vai biļešu vai kvīšu numurus, par katru kalendāra gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša 25. datumam iesniedz VID pārskatu par numurēto un VID reģistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskatu par numurēto un VID reģistrēto biļešu izlietojumu.

Sep
30
Pir
Termiņš VSAOI tiem, kas sociālajai apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi
Sep 30 pilnas dienas

Personas, kuras brīvprātīgi pievienojušās pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) līdz katra mēneša pēdējai dienai.

VSAOI par katru darba ņēmēju darba devējs iemaksā reizi mēnesī termiņos, kādi norādīti Valsts ieņēmuma dienesta (VID) izsniegtajā paziņojumā. Darba devējam ir pienākums reizi mēnesī līdz VSAOI veikšanai noteiktajam termiņam iesniegt VID ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī.

Darba devējs, kurš precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas,
katru pārskata mēnesi var precizēt vienu reizi.