Kalendārs

Okt
26
Pir
Ceturkšņa pārskats par numurēto un VID reģistrēto kvīšu un biļešu izlietojumu
Okt 26 pilnas dienas
Ceturkšņa pārskats par numurēto un VID reģistrēto kvīšu un biļešu izlietojumu

Nodokļu maksātājs, kurš VID reģistrējis grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes, vai biļešu vai kvīšu numurus, par katru kalendāra gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša 25. datumam iesniedz VID pārskatu par numurēto un VID reģistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskatu par numurēto un VID reģistrēto biļešu izlietojumu.

(MK not. Nr. 96, 77. p.)