Kalendārs

Jan
6
Pir
Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām
Jan 6 – Feb 3 pilnas dienas

Gadam beidzoties, darba devējs ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc darbinieka pieprasījuma saņemšanas izsniedz viņam paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām, kā arī nosūta VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām. (IIN likums,
17. p. 6. p.)

Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām. Šogad 1. februāris iekrīt sestdienā, tātad beigu termiņš ir 3. februāris. (IIN likums,
17. p. 7. p.)

Feb
3
Pir
Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātāja paziņojums VID
Feb 3 pilnas dienas

Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs paziņojumu (IIN 2. pielikums) par fiziskajai personai izmaksātajām summām (par sezonas laukstrādnieku ienākumu) nosūta VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārī. (IIN likums, 17. p. 7.3 p., un 11.12 p.)

Šogad 1. februāris iekrīt sestdienā, tāpēc gala termiņš ir 3. februāris.

Gadam beidzoties, sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs 15 dienu laikā pēc sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja pieprasījuma saņemšanas izsniedz viņam paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām. (IIN likums, 17. p. 7.3 p.)