Kalendārs

  Okt
  15
  Otr
  Mikrouzņēmumi maksā mikrouzņēmumu nodokli (MUN) par iesniegto ceturkšņa deklarāciju
  Okt 15 pilnas dienas

  Mikrouzņēmumi iesniedz VID MUN ceturkšņa deklarāciju un maksā MUN  līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam (15. oktobrim).

  Nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņš
  Okt 15 pilnas dienas

  Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā (likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešā daļa).

  VSAOI maksājums par 3. ceturkšņa autoratlīdzībām
  Okt 15 pilnas dienas

  Jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no 3. ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām. Vairāk uzziniet šeit.

  Okt
  25
  Pie
  Iesniedz VID  pārskatu par numurēto un VID reģistrēto kvīšu vai biļešu izlietojumu
  Okt 25 pilnas dienas

  Nodokļu maksātājs, kurš VID reģistrējis grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes, vai biļešu vai kvīšu numurus, par katru kalendāra gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša 25. datumam iesniedz VID  pārskatu par numurēto un VID reģistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskatu par numurēto un VID reģistrēto biļešu izlietojumu.

  Nov
  5
  Otr
  IIN maksājuma termiņš par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli LR
  Nov 5 pilnas dienas

  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma termiņš par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā (MK 21.09.2010. not. Nr. 899. 4.pielikums)

  Nov
  15
  Pie
  IIN pārskats par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli LR
  Nov 15 pilnas dienas

  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā (MK 21.09.2010. not. Nr. 899. 4.pielikums)

  Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma nerezidentam
  Nov 15 pilnas dienas

  Pārskata perioda deklarācija fiziskām personām par ienākumu no kapitāla pieauguma (MK 30.10.2018. not. Nr.662 3. pielikums – Deklarācija DK).

  Nerezidents neatkarīgi no ienākuma apmēra – līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam.

  Nodokļa samaksas termiņš- 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas.

  Ja ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 1000 eiro ceturksnī – līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

  Ja ienākums ir līdz 1000 euro ceturksnī – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15.janvārim

  Nov
  20
  Tre
  PVN deklarācijas iesniegšana
  Nov 20 pilnas dienas

  Ja reģistrēts nodokļa maksātājs PVN deklarāciju un tās pielikumus iesniedz VID, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), deklarācijas iesniegšanas termiņš ir 20 dienas pēc taksācijas perioda beigām.

  Reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz nodokļa deklarāciju VID arī tad, ja taksācijas periodā tas nav veicis ar nodokli apliekamus darījumus.

  Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis, ja tiek īstenots vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
  1) reģistrēta nodokļa maksātāja veikto ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gadā pārsniedz 40 000 eiro;
  2) reģistrēts nodokļa maksātājs veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā, kurai piemēro 0 procentu likmi saskaņā ar šā likuma 43. panta ceturto daļu;
  3) reģistrēts nodokļa maksātājs veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā, piedaloties šā likuma 16. panta ceturtajā daļā minētajā preču piegādē;
  4) reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 19. panta pirmo daļu un kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts.

  Paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas termiņš ir 20 dienas pēc mēneša, kurā noticis
  darījums, par kuru saskaņā ar šo likumu ir informējams VID, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

   

  Nov
  29
  Pie
  Žurnāla “BILANCE” konference “Aktuālākās uzskaites un finanšu pārvaldības problēmas un to risinājumi”
  Nov 29 pilnas dienas

  Ikgadējā žurnāla “BILANCE” lasītāju konference “Aktuālākās uzskaites un finanšu pārvaldības problēmas un to risinājumi”. Konference tiek rīkota Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, kur arī noslēgumā paredzēta titula “Gada Grāmatvedis 2019” ieguvēja svinīgā apbalvošanas ceremonija.

  Dec
  2
  Pir
  IZM informē VID par visām personām līdz 24 gadu vecumam, kuras iegūst vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību
  Dec 2 pilnas dienas

  Izglītības un zinātnes ministrija katra mēneša pirmajā datumā VID elektroniski nosūta informāciju par iepriekšējo mēnesi — par visām personām līdz 24 gadu vecumam, kuras iegūst vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību, norādot personas — izglītojamā — vārdu, uzvārdu, personas kodu un datumu, kad persona uzņemta vai atskaitīta no mācībām vispārējās izglītības iestādē vai studijām profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē.

  (IIN likums, 19. p. 10.1 d.)