Kalendārs

  Mai
  20
  Tre
  UIN deklarācijas iesniegšanas termiņš
  Mai 20 pilnas dienas

  Nodokļa maksātājs deklarāciju iesniedz VID līdz pēctaksācijas perioda (nākamais mēnesis pēc taksācijas perioda) 20. datumam.

  Nodokļa maksātājs ir tiesīgs neiesniegt VID deklarāciju par to taksācijas periodu, kurā neveidojas ar  UIN apliekams objekts, izņemot deklarāciju par taksācijas periodu, kurš attiecas uz pārskata gada pēdējo mēnesi.

  Aprēķināto nodokli nodokļa maksātājs patstāvīgi pārskaita valsts budžetā līdz pēctaksācijas perioda 20. datumam.

  UIN likums, 17. pants

  Mai
  25
  Pir
  VID pārskats par numurēto un VID reģistrēto kvīšu un biļešu izlietojumu
  Mai 25 pilnas dienas

  Nodokļu maksātājs, kurš VID reģistrējis grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes, vai biļešu vai kvīšu numurus, par katru kalendāra gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša 25. datumam iesniedz VID pārskatu par numurēto un VID reģistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskatu par numurēto un VID reģistrēto biļešu izlietojumu.

  (MK not. Nr. 96, 77. p.)

  Jūn
  1
  Pir
  Jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2019. gadu noteiktām iedzīvotāju kategorijām
  Jūn 1 pilnas dienas

  Vairākām iedzīvotāju kategorijām līdz šī gada 1. jūnijam obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2019.gadu. Tas attiecas arī uz tiem iedzīvotājiem, kam saistībā ar  progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā.

  Vairāk lasiet: Līdz 1.jūnijam vairākām iedzīvotāju kategorijām obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija

  Paziņojumiem par fiziskām personām izsniegtajiem aizdevumiem, kuru apmērs pārsniedz 15 000 eiro
  Jūn 1 pilnas dienas

  Valsts ieņēmumu dienestam ir jāiesniedz informācija par taksācijas gadā izsniegtajiem/saņemtajiem aizdevumiem no viena aizdevēja:
  • kuru apmērs pārsniedz 15 000 eiro;
  • kuru apmērs (to kopsumma) kopā ar papildus izsniegto aizdevumu pārsniedz 15 000 eiro;
  • kas izsniegti/saņemti papildu aizdevumam (to kopsummai), par kuru Valsts ieņēmumu dienestam jau ir sniegta informācija un iepriekš sniegtā aizdevuma neatmaksātā daļa aizdevuma izsniegšanas dienā pārsniedz 15 000 eiro
  Informāciju Valsts ieņēmumu dienestā sniedz līdz nākamā gada 1.jūnijam.

  Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 1.1pielikums.