0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSKOMERCPRAKSEKas jāņem vērā, ja tiek paaugstinātas pakalpojumu cenas

Kas jāņem vērā, ja tiek paaugstinātas pakalpojumu cenas

Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas

Energoresursu un dažādu citu izmaksu straujā palielinājuma dēļ Latvijas uzņēmumi steidz pārskatīt pakalpojumu cenas, lai saglabātu veiksmīgu uzņēmumu darbību - vairāki pakalpojumu sniedzēji jau mainījuši savu pakalpojumu cenas, bet daļa to plāno darīt tuvākajā laikā. Lai patērētāji būtu arvien zinošāki par savām tiesībām un pienākumiem, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) vērš uzmanību uz vairākām būtiskām niansēm, kas ir jāņem vērā cenas paaugstinājuma gadījumā. Pakalpojumu sniedzējs spēkā esošā līgumā cenas izmaiņas var veikt tikai tādā gadījumā, ja šādas tiesības paredzētas ar patērētāju noslēgtajā līgumā, ievērojot līgumā noteikto un normatīvo aktu prasības.…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Photo by Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/

Energoresursu un dažādu citu izmaksu straujā palielinājuma dēļ Latvijas uzņēmumi steidz pārskatīt pakalpojumu cenas, lai saglabātu veiksmīgu uzņēmumu darbību - vairāki pakalpojumu sniedzēji jau mainījuši savu pakalpojumu cenas, bet daļa to plāno darīt tuvākajā laikā. Lai patērētāji būtu arvien zinošāki par savām tiesībām un pienākumiem, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) vērš uzmanību uz vairākām būtiskām niansēm, kas ir jāņem vērā cenas paaugstinājuma gadījumā.

Pakalpojumu sniedzējs spēkā esošā līgumā cenas izmaiņas var veikt tikai tādā gadījumā, ja šādas tiesības paredzētas ar patērētāju noslēgtajā līgumā, ievērojot līgumā noteikto un normatīvo aktu prasības. Šādas pakalpojumu sniedzēju tiesības nedrīkst tikt izmantotas negodīgi.

Vienlaikus cenu izmaiņām jābūt pamatotam iemeslam, atsevišķos normatīvajos aktos, piemēram, komplekso tūrisma pakalpojumu jomā paredzēti konkrēti iemesli, kuru dēļ pakalpojuma sniedzējam ir atļauts veikt izmaiņas cenā (degvielas, elektroenerģijas cenas izmaiņas u.c.).

Lai arī visu nozaru normatīvajos aktos nav noteikti konkrēti termiņi patērētāju brīdināšanai par cenas izmaiņām, tomēr atbilstoši labai un godīgai komercpraksei ilgtermiņa līguma gadījumā:

  • patērētājs par cenas izmaiņām ir jābrīdina vismaz mēnesi iepriekš (ja normatīvajos aktos nav noteikts garāks termiņš);
  • jāļauj patērētājam vienpusēji izbeigt līgumu bez līgumsoda vai citu sankciju piemērošanas, ja patērētājs cenas izmaiņām nepiekrīt (piemēram, komplekso tūrisma pakalpojumu jomā patērētājs var vienpusēji izbeigt līgumu tādā gadījumā, ja cenu izmaiņas ir lielākas par 8%).

Viena mēneša paziņošanas termiņš aizsargā patērētāju tiesiskās intereses, dodot pietiekami ilgu laiku, lai pieņemtu lēmumu par līguma turpināšanu vai izbeigšanu pēc grozījumu veikšanas, izvērtējot līguma grozījumus atbilstoši patērētāja interesēm un materiālajām iespējām, t.sk. izdarot izvēli un veicot salīdzinājumu ar citu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumiem.

Piemēram, konkrētas informēšanas prasības par elektronisko sakaru pakalpojuma līguma grozījumiem (tajā skaitā cenas izmaiņām) šobrīd ir noteiktas Elektronisko sakaru likuma 36. panta piektajā daļā. Atbilstoši minētajai normai paziņošana par grozījumiem līgumā ir veicama ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms šo grozījumu stāšanās spēkā.

Gadījumā, ja patērētājs nepiekrīt izmaiņām līgumā un par to paziņo pakalpojumu sniedzējam, līgums tiek izbeigts bez līgumsoda piemērošanas.

Atsevišķās jomās, kas saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un namu apsaimniekošanu un kur tiek skartas kopīpašnieku un plašākas sabiedrības intereses, ir spēkā īpašs regulējums. Specifiskās sabiedrisko pakalpojumu jomās, piemēram, dabasgāzes, ūdenssaimniecības un siltumenerģijas jomās pakalpojumu sniedzēju tarifu grozījumus izvērtē un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Savukārt, ja dzīvokļu īpašniekus neapmierina namu pārvaldīšanas pakalpojuma cena, namu pārvaldīšanas līgumu iespējams izbeigt, tikai ievērojot dzīvokļu īpašnieku veikto balsojumu.

Ja līgumā ir noteikums, kas pakalpojuma sniedzējam dod tiesības bez pamatota iemesla paaugstināt cenu un nedod patērētājam tiesības atcelt līgumu bez jebkādām sankcijām, tad šāds līguma noteikums vispārīgā gadījumā varētu tikt vērtēts kā netaisnīgs pret patērētāju un spēkā  neesošs.

Gadījumā, ja starp pusēm noslēgtajā līgumā nav atrunāts, kā rīkoties saistībā ar iespēju paaugstināt cenu, tad pusēm savstarpēji par šo jautājumu jāvienojas.

PTAC aicina visus pakalpojumu sniedzējus, ja tie izmaksu pieauguma dēļ spiesti pārskatīt pakalpojumu cenas, rīkoties atbilstoši godīgas komercprakses principiem. Ņemot vērā lielo cenu pieaugumu visās jomās, PTAC aicina pakalpojumu sniedzējus nepiemērot līgumsodu, nokavējuma procentus vai cita veida kompensācijas, ja patērētājs nonācis maksājumu grūtībās, kā arī piedāvāt patērētājiem veikt maksājumus pakāpeniski.