Kas jāzina par gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīziju?

Gaida Kalniņa, Dr.oec., zvērināta revidente, paskaidro, ka Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums (spēkā no pārskata gada, kas sākās 2016. gadā), noteic sekojošo:

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīzija (91. pants)

Zvērinātu revidentu revīzijai pakļauti finanšu pārskati, ko sagatavo:

  • vidējās sabiedrības;
  • lielās sabiedrības;
  • sabiedrības, ja to pārvedamie vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū;
  • koncerna mātes sabiedrības (konsolidētos gada pārskatus);
  • mazās sabiedrības, pārsniedzot noteiktus kritērijus un specifiskos gadījumos.
  • Ja mazas sabiedrības rādītāji divus gadus pēc kārtas (gan kārtējā, gan  iepriekšējā pārskata gadā), bet jaunizveidotai sabiedrībai – pirmā pārskata gada bilances datumā pārsniedz divas no trim sekojošu kritēriju robežvērtībām:

bilances kopsumma – 800 000 eiro;

– neto apgrozījums –   1 600 000 eiro;

 – vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 50.

  • Ja mazā sabiedrība ir:

– koncerna mātes sabiedrība, neatkarīgi no tā, vai uz to attiecas vai neattiecas atbrīvojums no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu;

– publiskas personas kapitālsabiedrība vai publiski privātā kapitālsabiedrība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē, arī minētās kapitālsabiedrības meita;

–  finanšu pārskata posteņus atzinusi, novērtējusi un norādījusi finanšu pārskatā saskaņā ar SGS.

(3) Gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzija (pārbaude)  ietver arī grāmatvedības pārbaudi, lai noskaidrotu, vai tā atbilst grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijā (pārbaudē)  arī noskaidro, vai ir ievērotas gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata sagatavošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

Gada pārskatu ierobežota pārbaude (92. pants)

  • Gada pārskata ierobežota pārbaude ir pārbaudes uzdevums atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam attiecībā uz finanšu pārskatā norādītiem datiem un iekļauto informāciju, tajā skaitā UIN summu atbilstību.
  • Zvērinātu revidentu ierobežotai pārbaudei pakļauti sabiedrību gada pārskati, ja šīs sabiedrības rādītāji bilances datumā divus gadus pēc kārtas pārsniedz divus no noteiktajiem kritērijiem:

       1) bilances kopsumma- 400 000 eiro;

       2) neto apgrozījums – 800 000 eiro;

       3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā -25.

(3) Maza sabiedrība tā vietā, lai pakļautu savu gada pārskatu ierobežotajai pārbaudei, var izvēlēties pakļaut savu gada pārskatu likumā noteiktajai zvērināta revidenta revīzijai.

Zvērināta revidenta revīzijas vai ierobežotas pārbaudes attiecas uz sabiedrībām, kuras minētas likuma 3. panta 1. daļas 1. punktā:

Uz Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Latvijā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām.

Atgādinām, ka vairāk par sabiedrību 2018. gada pārskatu sagatavošanu – gada pārskata apjomu, pielikuma saturu, gada pārskata parakstīšanu,  apstiprināšanu un iesniegšanu VID EDS sistēmā var   lasīt Gaidas Kalniņas rakstā žurnāla BILANCE 2019. gada februāra numurā. Abonenti rakstu var lasīt arī elektroniski portālā plz.lv sadaļā E-žurnāli

Ja neesat abonents, jums ir iespēja noformēt žurnāla abonementu un lasīt tā elektronisko arhīvu. Par žurnālu abonēšanu uzziniet E-veikalā šeit.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par