Kas jāzina par nodokļiem, ja darbā pieņem nerezidentu – fizisku personu?

(0)

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas vadītāja Baiba Linde norāda, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis ārvalstnieka (fiziskas personas) gūtajam algota darba ienākumam vienmēr ir piemērojams Latvijā. “Neatkarīgi no tā, par kuras ārvalsts rezidentu ir uzskatāms Latvijas nerezidents – fiziskā persona, kuru Latvijas teritorijā nodarbina Latvijas darba devējs, iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāpiemēro Latvijā. Par nerezidenta gūto ienākumu un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākumu izmaksātājs sniedz Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” pārskatu par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā (4. pielikums)“.

Sarežģītāka situācija ir ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, te iespējami vairāki varianti.

Vispārējā kārtība paredz, ka Eiropas Savienībā, kā arī Eiropas Ekonomiskajā zonā un Šveicē sociālās iemaksas par darbinieku-ārvalstnieku (kā arī par pašnodarbināto) tiek maksātas tikai vienā valstī – parasti tajā, kur darba ņēmējs strādā, skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Rasma Kalniņa. “Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 11. panta 1. punktu, personas, uz kurām attiecas šī regula, ir pakļautas tikai vienas dalībvalsts tiesību aktiem. Minētā panta 3. punkta a) apakšpunkts nosaka, ka persona, kas veic darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā kādā dalībvalstī, ir pakļauta minētās dalībvalsts tiesību aktiem. Piemēram, ja Latvijas uzņēmums noslēdz darba līgumu ar citas dalībvalsts pilsoni, tad uz šo personu attieksies Latvijas sociālās drošības tiesību akti un sociālās apdrošināšanas iemaksas par viņu būs jāveic Latvijā. Darba devējam šis darbinieks jāreģistrē un VSAOI jāveic saskaņā ar likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto.

Latvijas darba devējam šādā situācijā:

1)   ir jāveic sociālās iemaksas par šiem darbiniekiem;

2)   fiziskā persona ir jāreģistrē kā darba ņēmējs, iesniedzot Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredzētās ziņas par darba ņēmējiem (1. pielikums) par personām, kuras uzsāk darbu, – ne vēlāk kā vienu dienu pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā;

3)   par nerezidentu vispārējā kārtībā jāiesniedz minēto Ministru kabineta noteikumu Nr. 827 darba devēja ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (3. pielikums).

Tomēr ir gadījumi, kad darba veicējs sociālās iemaksas var turpināt maksāt savā valstī, nevis tajā, kurā strādā. Šāds variants iespējams tad, ja darbiniekam ir izņemts A1 sertifikāts, kas tiek izsniegts “īslaicīgam” darbam – uz periodu līdz 24 mēnešiem. Jāpievērš uzmanība situācijai, kad Latvijas darba devēji nodarbina darba ņēmējus, kuriem citas dalībvalsts kompetentā iestāde ir izdevusi A1 sertifikātu, un darbinieks ir sociāli apdrošināms citā dalībvalstī. Tas nozīmē, ka par šādu darbinieku sociālās iemaksas ir jāveic tajā dalībvalstī, kura ir izdevusi A1 sertifikātu.

Vairāk par to, kas jāievēro, pieņemot darbā personas no ārvalstīm, var lasīt žurnāla BILANCE 2018. gada 24 (444.) numurā.

Žurnāla arhīvs abonentiem pieejams arī elektoniskā formātā šeit.

Abonēt žurnālu vai komplektā ar citiem izdevumiem var šeit.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)