0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIKlientu un sadarbības partneru apsveikšana Lieldienās

Klientu un sadarbības partneru apsveikšana Lieldienās

Marina Ķere, profesionālā maģistre, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 29 gadu pieredzi, uzņēmēja, SIA EiroVest valdes locekle

Klienti un sadarbības partneri ir katra uzņēmuma viena no lielākajām vērtībām, un ilgtermiņa attiecības ar tiem ir galvenais nosacījums, lai izveidotu veiksmīgu biznesu. Skaistākie pavasara svētki Lieldienas ir īstais laiks, lai apsveiktu klientus un sadarbības partnerus. Dāvanas un dāvināšana ir nozīmīga sastāvdaļa, jo pateicība par sadarbību parasti iet roku rokā ar vēlmi turpināt biznesa attiecības, — atzīmēja Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments savā spriedumā lietā Nr. SKA–58/2014. Bet…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Klientu un sadarbības partneru apsveikšana Lieldienās
Foto: © dexailo – stock.adobe.com
Marina Ķere
Marina Ķere,
profesionālā maģistre, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 29 gadu pieredzi, uzņēmēja, SIA EiroVest valdes locekle.
Foto: Aivars Siliņš

Klienti un sadarbības partneri ir katra uzņēmuma viena no lielākajām vērtībām, un ilgtermiņa attiecības ar tiem ir galvenais nosacījums, lai izveidotu veiksmīgu biznesu.

Skaistākie pavasara svētki Lieldienas ir īstais laiks, lai apsveiktu klientus un sadarbības partnerus.

Dāvanas un dāvināšana ir nozīmīga sastāvdaļa, jo pateicība par sadarbību parasti iet roku rokā ar vēlmi turpināt biznesa attiecības, — atzīmēja Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments savā spriedumā lietā Nr. SKA–58/2014.

Bet rodas jautājumi:

 • vai izdevumi, kuri var rasties nodokļu maksātājam, pasniedzot dāvanu klientam (sadarbības partnerim) — juridiskai personai, ir reprezentācijas izdevumi; 
 • vai ir nozīme dāvanas vērtībai, lai šo summu (dāvanas vērtību) uzskatītu par reprezentācijas izdevumiem;
 • vai ir nepieciešams iegādāties alkohola licenci, ja alkohols tiks pirkts mazumtirdzniecībā ar mērķi uzdāvināt klientam (sadarbības partnerim) — juridiskai personai;
 • vai nodokļu maksātājam ir tiesības atskaitīt PVN kā priekšnodokli, kas norādīts nodokļa rēķinā par iegādātajām precēm dāvināšanai klientiem;
 • vai reprezentācijas izdevumi veido ar UIN apliekamo bāzi?

Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8. panta 6. daļu reprezentācijas izdevumi šā likuma izpratnē ir nodokļa maksātāja izdevumi:

 1. nodokļa maksātāja prestiža veidošanai un uzturēšanai sabiedrībā pieņemto standartu līmenī;
 2. darījumu partneru un sadarbības partneru uzņemšanai un maltīšu rīkošanai;
 3. par mazvērtīgiem priekšmetiem, kuri satur komersanta zīmolu un tiek izplatīti, lai popularizētu nodokļa maksātāju.

Ne Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, ne arī Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi" (turpmāk — MK noteikumi Nr. 677) nav ietverts skaidrojums, kas ir izdevumi nodokļa maksātāja prestiža veidošanai un uzturēšanai sabiedrībā pieņemto standartu līmenī. Tādējādi nodokļu maksātājam atkarībā no tā saimnieciskā darbības veida un izdevumiem, kas radušies, veidojot un uzturot uzņēmuma prestižu, šie reprezentācijas izdevumi var atšķirties. Nodokļu maksātājam arī jāspēj pamatot, ka šie izdevumi reprezentē uzņēmumu un pēc ekonomiskās būtības ir saistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību (izvilkums no VID atbildes nodokļu maksātājam).

1. piemērs 

2020. gada 5. aprīlī saņemts rēķins no SIA «Print Reklāma» par Lieldienu apsveikuma atklātnēm ar SIA «Bērze» logo.

Rēķinā:

 • 100 gab. × 3,00 eiro/gab. = 300,00
 • Summa bez PVN 300,00
 • PVN 21% 63,00
 • Kopā apmaksai: 363,00 eiro

Grāmatojumi SIA «Bērze» uzskaitē:

 • D «Reprezentācijas izdevumi» K 5310 — 300,00 + (60% × 63,00) = 337,80 eiro
 • D «PVN priekšnodoklis» K 5310 — 40% × 63,00 = 25,20 eiro

2020. gada 7. aprīlī SIA «Bērze» nosūtīja klientiem un sadarbības partneriem Lieldienu apsveikuma atklātnes ar uzņēmuma logo.

2. piemērs

2020. gada 6. aprīlī saņemts rēķins par dāvanu kārbām ar saldumiem — 10 gab. 

Rēķinā:

 • 10 gab. × 15,00 = 150,00 eiro
 • Summa bez PVN 150,00 eiro
 • PVN 21% 31,50 eiro
 • Kopā apmaksai 181,50 eiro

SIA «Bērze» vadība plāno uzdāvināt dāvanu kārbas ar saldumiem sadarbības partneriem, pievienojot apsveikuma atklātnes ar uzņēmuma logo.

Grāmatojumi:

 • D «Reprezentācijas izdevumi» K 5310 — 150,00 + (60% × 31,50) = 168,90 eiro 
 • D «PVN priekšnodoklis» K 5310 — 40% × 31,50 = 12,60 eiro

Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē var neiekļaut tikai tos reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus, kas nepārsniedz Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8. panta 2. daļas 7. punktā noteikto apmēru, un minētie izdevumi tiek uzskaitīti dalīti no citiem izdevumiem saskaņā ar šā likuma 8. panta trešajā daļā noteikto.

Tātad summa 506,70 (337,80 + 168,90) eiro ir jāsalīdzina ar UIN likuma 8. panta 2. daļas 7. punktā noteikto apmēru — 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.

Vēršu uzmanību uz to, ka SIA "Bērze" rīcībā ir šādi attaisnojuma dokumenti, kas noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pamato reprezentācijas izdevumus:

 • izstrādāts nolikums par reprezentācijas izdevumiem;
 • vadības rīkojums un izmaksu tāme par plānotājiem reprezentācijas izdevumiem;
 • akts par faktiskajiem reprezentācijas izdevumiem.

SIA «Bērze» PVN deklarācija par 2020. gada aprīli

Saskaņā ar 2013. gada 15. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām" PVN deklarācijas 62. rindā norāda nodokļa summu, kas norādīta apliekamajai personai izrakstītajā nodokļa rēķinā par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Savukārt saskaņā ar PVN likuma 100. panta pirmo daļu 62. rindā norāda 40 procentus no saņemtajā nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas, ja preces vai pakalpojumi saņemti reprezentācijas nolūkiem un saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī reģistrētu nodokļa maksātāju reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu.

PVN 1 pārskata I daļā atsevišķi norāda katru attaisnojuma dokumentu par saņemtajām precēm un pakalpojumiem (piemēram, nodokļa rēķinu, kredītrēķinu, kases čeku, kvīti vai bezskaidras naudas maksājuma dokumentu, muitas deklarāciju), kurā norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 150 eiro vai vairāk.

Tātad SIA "Bērze" PVN deklarācijā par 2020. gada aprīli 62. rindā norāda summu 37,80 (25,20 + 12,60) eiro.

PVN 1 pārskata I daļas 4. ailē SIA "Bērze" norāda savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtību bez nodokļa. Ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir saņēmis nodokļa rēķinu par reprezentācijas nolūkiem iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī reģistrētu nodokļa maksātāju reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu, šajā ailē saskaņā ar likuma 100. panta pirmo daļu norāda 40 procentus no tajā norādītās iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtības — tad SIA "Bērze" norāda summu 180,00 eiro (40% x 450 eiro).

5. ailē — PVN nodokļa summa. Ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir saņēmis nodokļa rēķinu par reprezentācijas nolūkiem iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī reģistrētu nodokļa maksātāju reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu, šajā ailē saskaņā ar likuma 100. panta pirmo daļu norāda 40 procentus no tajā norādītās nodokļa summas — SIA "Bērze" norāda summu 37,80 eiro (40% x 94,50).

Piemērā vienas dāvanu kārbas vērtība, kurai pievienota atklātne ar uzņēmuma zīmolu (logo), nepārsniedz 20,00 eiro, jo saskaņā ar MK noteikumu Nr. 677 68. punktu, ja reprezentācijas priekšmeta vērtība pārsniedz 20 eiro, tas netiek uzskatīts par mazvērtīgu priekšmetu un minētos izdevumus neatzīst par saistītiem ar saimniecisko darbību, ja netiek veikta priekšmetu saņēmušās personas identificēšana un iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksa.

Uzņēmējiem bieži rodas jautājums — vai drīkst prestiža veidošanai un uzturēšanai sabiedrībā pieņemto standartu līmenī uzdāvināt sabiedrības partnerim vai klientam konjaku, viskiju, vīnu vai citu dzērienu un uzskatīt izdevumus par reprezentācijas izdevumiem?

Atbilde ir šāda — pirmkārt, dāvanai jāreprezentē uzņēmums, tāpēc var pievienot apsveikuma atklātni ar uzņēmuma zīmolu. Otrkārt, dāvanas vērtība nevar pārsniegt 20,00 eiro. Treškārt, ir nepieciešams sastādīt dokumentus, kas pamato reprezentācijas izdevumus, piemēram, nolikumu, tāmi, aktu, atskaiti. 

Dāvinot alkoholisko dzērienu klientam vai sadarbības partnerim reprezentācijas pasākuma ietvaros, uzņēmumam jāņem vērā, ka nav nepieciešama speciāla atļauja — licence, jo mazumtirdzniecībā iegādāto alkoholu nav plānots realizēt tālāk (2018. gada 5. decembra VID uzziņa Nr. 30.1–8.7/302043).

Klasificējot izdevumus, darījums jāizvērtē pēc tā ekonomiskās būtības. Katrā konkrētā situācijā izdevumi, kas veidojas nodokļa maksātāja darbības rezultātā, jāizvērtē, ņemot vērā Latvijas Republikas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2020. gada aprīļa (460.) numurā

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: